De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek onder Groninger minima als inspiratie voor visienota nieuw armoedebeleid Lonneke Kamp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek onder Groninger minima als inspiratie voor visienota nieuw armoedebeleid Lonneke Kamp."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek onder Groninger minima als inspiratie voor visienota nieuw armoedebeleid
Lonneke Kamp

2 Uitgangspunten nieuw armoedebeleid
Collegebrief 14 september 2011 als basis voor nieuw armoedebeleid: Motto:Op eigen kracht Vormgeven samen met de doelgroep Inschakelen van ervaringsdeskundigen Integraal: verbinden met WMO en jeugdbeleid

3 Nieuw beleid vormgeven samen met doelgroep
In samenwerking met O&S, MJD en RUG: Onderzoek onder Groninger minima: deliberatieve peiling Onderzoek onder ervaringsdeskundigen en maatschappelijk veld Groningen

4 Onderzoek onder Groninger minima
Deliberatieve peiling: Methodiek die opiniepeiling koppelt aan deliberatie (beraadslaging), discussie en informatievoorziening Participatie-instrument Doelgroep voor wie beleid wordt ontwikkeld is expert op gebied van dit beleidsterrein Publiek wordt gevoed met uitgebreide, neutrale informatie zodat zij een weloverwogen mening kunnen geven

5 Deliberatieve peiling en film
Medium film gebruikt voor informatieoverdracht O&S: communiceren met beeld veel effectiever dan communiceren met tekst Mogelijke thema’s voor armoedebeleid verfilmd:

6 Deliberatieve peiling in twee rondes – ronde 1
Brainstormsessie creatieve denkers: 10 thema’s Eerste ronde: 1600 minima uitgenodigd om via internet 10 thema’s te beoordelen

7 Resultaat eerste ronde
7,7 Integraal samenwerken 7,6 Betere SHV en inkomensondersteunende maatregelen 7,4 Communicatieve vaardigheden Eén centraal loket 7,3 Website / webshop 7,2 Budgetteringslessen 6,8 Eén regievoerder: gezinscoaches 6,7 Gezonder leven 6,3 Dienstenbank: Iedereen kan iets

8 Deliberatieve peiling - Ronde 2
Brainstormsessie maatschappelijk veld: voors en tegens 4 thema’s Tweede ronde: 80 minima uitgenodigd om 4 thema’s te beoordelen tijdens onderzoeksdag 10 maart 2012

9 Onderzoeksdag deliberatieve peiling
Groepsdiscussies Plenaire bijenkomst met panels als laatste ronde van informatievoorziening Stemming over de vier thema’s

10 Resultaat tweede ronde
Stemming: Integraal samenwerken Betere schuldhulpverlening en inzetten op inkomensondersteunende maatregelen Eén centraal loket Communicatieve vaardigheden Kwalitatieve informatie over de thema’s Kwalitatieve informatie over armoedeproblematiek in zijn algemeenheid

11 Waaruit bestond onderzoek maatschappelijk veld?
Brainstormsessies voor onderzoek onder minima Ronde tafelgesprekken bij maatschappelijke organisaties Individuele gesprekken met vertegenwoordigers organisaties Schriftelijke vragenronde

12 Onderzoek onder ervaringsdeskundigen en maatschappelijk veld Groningen
Ervaringsdeskundigen: mensen die zich ontworsteld hebben aan een armoedesituatie Professionals en vrijwilligers werkzaam bij gemeente, provincie en maatschappelijke organisaties Belangenbehartigers: vertegenwoordigers van minima in adviesorganen en cliëntenraden

13 Resultaten onderzoek ervaringsdeskundigen en maatschappelijk veld
Onderzoek bevestigt grotendeels uitkomst onderzoek Groninger minima Vult aan en nuanceert

14 Aanvullingen ervaringsdeskundigen
Benadrukken belang van creëren stabiliteit Aanleren van creatieve vaardigheden en assertiviteit om levensomstandigheden anders te benaderen Goede informatievoorziening over (particuliere) initiatieven die positief kunnen bijdragen aan veranderen levensomstandigheden

15 Aanvullingen maatschappelijk veld
Gezondheid als belangrijke indicator armoede Het belang van maatschappelijke participatie kinderen Beter integraal samenwerken óók nadrukkelijk op managementniveau

16 Samen actief tegen armoede Visienota voor het nieuwe armoedebeleid
Groningen wil een sociale stad zijn en blijven! Grote economische en sociale veranderingen maken herijking van het armoedebeleid noodzakelijk Kern van de nieuwe visie is dat het leven van mensen in armoede fundamenteel en duurzaam zal moeten veranderen

17 Definitie armoedebeleid
Armoedebeleid: armoede bestrijden en sociale uitsluiting voorkomen Armoede bestaat uit een combinatie van een (langdurig) laag inkomen, gebrek aan maatschappelijke deelname, en onvoldoende toegang tot onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, veiligheid

18 Speerpunt in armoedebestrijding Groningen
Activering! Activering is de sleutel tot zelfredzaamheid en het succesvol bestrijden van armoede Wij willen: Investeren in activering De weg vrij maken voor activering

19 Twee typen activering Activering naar werk: betaald werk is de beste manier van armoedebestrijding Maatschappelijke activering: betaald werk is niet voor iedereen weggelegd, maar iedereen kan op zijn eigen manier een volwaardige bijdrage leveren aan de samenleving

20 Armoedebestrijding anders aanpakken
Anders armoedebeleid maken en uitvoeren: samen met minima, ervaringsdeskundigen, professionals, vrijwilligers en belangenbehartigers Anders voor mensen in armoede zelf: meer op eigen kracht en meer gebruik maken van het eigen sociale netwerk Anders voor gemeente en maatschappelijk veld: creatief, inventief, met schaarse middelen minima ondersteunen

21 Hoe kan de gemeente minima ondersteunen?
Ondersteuning gericht op het versterken van de eigen kracht Ondersteuning gericht op het creëren van rust en zekerheid in de basis om de weg vrij te maken voor activering

22 Ondersteuning versterken eigen kracht
Inzetten ervaringsdeskundigen Faciliteren van informele ontmoetingen en zelfhulpgroepen Investeren in vermaatschappelijking van ondersteuning, maar ook blijven inzetten op specifieke, professionele ondersteuning van mensen die het nodig hebben door middel van beter integraal samenwerken Inzetten op het vergroten van vaardigheden

23 Ondersteuning basis op orde
Inzetten op een goede schuldhulpverlening Bieden van goed toegankelijke inkomensondersteunende maatregelen Inzetten op beheersbaar maken/houden van de drie grote kostenposten: ziektekostenverzekeringen, energie en wonen

24 In het nieuwe armoedebeleid is er speciale aandacht voor:
De maatschappelijke participatie van kinderen die in armoede leven Gezondheid als belangrijke indicator van armoede

25 Het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Groningen
Input vanuit onderzoek onder Groninger minima Input vanuit onderzoek onder ervaringsdeskundigen en maatschappelijk veld Inspiratie voor visienota nieuw armoedebeleid voorjaar 2012 Basis voor nieuw armoedebeleid (kaders + financiële dekking) bij begroting in november 2012 Prezi vanaf 1 juli 2012:


Download ppt "Onderzoek onder Groninger minima als inspiratie voor visienota nieuw armoedebeleid Lonneke Kamp."

Verwante presentaties


Ads door Google