De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De eerste bevindingen in de Regio’s Raak Jo Hermanns.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De eerste bevindingen in de Regio’s Raak Jo Hermanns."— Transcript van de presentatie:

1 De eerste bevindingen in de Regio’s Raak Jo Hermanns

2 Kindermishandeling is een belangrijke oorzaak van Schooluitval Criminaliteit Verslaving Geweld achter de voordeur Zwerfgedrag Psychisch lijden Levensbedreigende ziekten kindermishandeling

3 De oorzaken van kindermishandeling zijn grotendeels bekend en samen te vatten onder noemers zorgwekkende opvoedsituaties Risicocumulatie

4 Investeren in het voorkomen van kindermishandeling is dus een maatschappelijke noodzaak Waarom gebeurt dat niet?

5 Regio’s Raak zijn opgezet om 1.Te laten zien dat het wel kan 2.Te laten zien hoe het concreet moet 3.Te laten zien wat nog nodig is om het beter te doen

6 Zorgcontinuüm 1.Populatiegerichte activiteiten 2.Selectieve preventie 3.Geïndiceerde preventie 4.Reacties op eerste signalen 5.Reacties op kindermishandeling

7 Lijst van 35 activiteiten Enkele voorbeelden

8 7. In de regio moeten duidelijk herkenbare punten bij reguliere voorzieningen komen waar voor ouders, andere opvoeders, kinderen en jongeren informatie over opvoeden en opgroeien beschikbaar is of gemaakt kan worden. Ook verwijzingen naar andere informatie- of adviespunten zoals de opvoedtelefoon en websites moeten mogelijk zijn.

9 22.Gezinsondersteuning door home visiting is een effectief antwoord op signalen van beginnende problemen. Deze vorm van ondersteuning dient voldoende beschikbaar te zijn.

10 9. Op alle scholen dienen programma’s voor kinderen ingevoerd te worden waarin de nadruk ligt op kennisverwerving op het terrein van geweld en misbruik tegen kinderen, binnen en buiten het gezin en hoe kinderen daarmee het beste kunnen omgaan. Training om kinderen ’weerbaar’ te maken zijn op dit moment niet aan te bevelen.

11 13. Als er in de regio in bepaalde wijken onderwijsachterstandprogramma’s zoals VVE-programma’s worden uitgevoerd, dient hier een intensieve oudermodule met een breder perspectief dan de cognitieve ontwikkeling van kinderen aan te worden toegevoegd.

12 16. Het onderkennen van signalen of het ontdekken van signalen vraagt investeringen in gespreksvoering van professionals die met ouders en kinderen werken, in het bijzonder die in de jeugdgezondheidszorg. Jongeren zouden daar zelfstandig bij een vertrouwenspersoon terecht moeten kunnen.

13 19. Zorgmijding als zodanig is al een signaal van mogelijke (toekomstige) problemen in gezinnen.

14 33. Hulpverlening na kindermishandeling blijkt de mishandeling vaak niet te stoppen. Ook om deze reden is intensief casemanagement noodzakelijk.

15 De eerste ervaringen in de Vier Regio’s Raak Amsterdam Noord Westelijke Mijnstreek Flevoland (Almere en Urk) Zaanstreek/ Waterland

16 Voor het volledig rapport ‘Een andere aanpak kindermishandeling. Tussenverslag Regio’s Raak periode 1 juli 2003-1 februari 2005’ Zie www.samenopvoeden.nl

17 Belangrijkste conclusies 1.Het opzetten van een regio waarin het zorgcontinuüm gerealiseerd wordt is mogelijk 2.Alle 35 actiepunten zijn in minimaal een van de regio’s in uitvoering genomen

18 Wat is nodig om het beter te doen? 1.Een lokale infrastructuur voor opvoedhulp en opgroeihulp 2.Meer middelen voor opvoedings- ondersteuning 3.Geen wachttijden AMK’s 4.Investeren in de kwaliteit van de jeugdzorg: deskundigheid en evidence based werken


Download ppt "De eerste bevindingen in de Regio’s Raak Jo Hermanns."

Verwante presentaties


Ads door Google