De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling"— Transcript van de presentatie:

1 Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Ina van Beek

2 Wet Verplichte Meldcode
Waarom? Wat? Wie? Wanneer?

3 Waarom Wet Verplichte Meldcode
Kwaliteit van handelen verbeteren bij (vroeg) signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling Doel is stoppen geweld en hulp bieden, niet perse melden

4 Meldcode - meldplicht? Verplichte meldcode voor geweld in huiselijke kring Meldplicht voor geweld gepleegd door professionals

5 Voor wie? Voor 1 miljoen professionals:
(Jeugd)Gezondheidszorg / GGZ/ Awbz Jeugdzorg Onderwijs, van BO tot HO Kinderopvang Maatschappelijke ondersteuning Justitie, waaronder COA

6 Wat is de inhoud? Organisaties zijn verplicht een meldcode te hebben
Verplicht gebruik én kennis te bevorderen Toezicht naleving door inspecties of gemeentes Regelt dat SHG formeel meldpunt wordt Verplicht samenwerking AMK & SHG

7 Welke vormen geweld? Kindermishandeling Huiselijk geweld
Seksueel geweld Eergerelateerd geweld Ouderenmishandeling Vrouwelijke genitale verminking

8 Wat zijn de 5 stappen? In kaart brengen van signalen (kindcheck)
Collegiale consultatie en/of advies AMK of SHG of deskundige letselduiding Gesprek met de cliënt Wegen van het geweld en bij twijfel (opnieuw) advies AMK of SHG 5. Beslissen: hulp organiseren of melden

9 Waar is de instelling verantwoordelijk voor?
Zorgen dat er een meldcode beschikbaar is; Kennis en gebruik van de meldcode bevorderen; Werkprocessen aan laten sluiten op de stappen; Werking van de meldcode regelmatig evalueren.

10 Wat hoort in de eigen code?
De algemene termen en begrippen op de instelling toespitsen zodat duidelijk wordt: Wie verantwoordelijk is voor welke stappen, wie eindverantwoordelijk is voor beslissing over melding; Wat van beroepskrachten wordt verwacht die de stappen zelf niet zetten; Wie er (binnen de instelling) beschikbaar zijn voor advies en ondersteuning. Zo nodig: welke stappen bij specifieke vormen van geweld en inhoud kindercheck

11 www.meldcode.nl Basismodel meldcode Standaard presentatie
Checklist implementatie Trainingen App

12 Wanneer? Wet is per 1 juli 2013 van kracht

13 Implementatie meldcode
Procedures en borging in werkprocessen Deskundigheidsbevordering Gegevensuitwisseling en dossiervorming Veiligheid van personeel Samenwerking Communicatie

14 Aanpak HAN Stap 1 Noodzaak implementatie meldcode voorgelegd CvB
Stap 2 Basismodel meldcode aanpassen aan de HAN Stap 3 Concept meldcode HAN voorgelegd aan alle VP en decanen Stap 4 Meldcode HAN ingediend bij CvB, inclusief implementatievoorstel: 2 aandachtsfunctionarissen benoemd Stap 5 Deskundigheidsbevordering VP en decanen in 2 dagdelen door Movisie

15 Aanpak HAN Stap 6 De 2 AF maken implementatieplan en leggen het voor aan VP, decanen en jurist HAN Stap 7 Agendering Implementatieplan bij CvB Stap 8 Uitvoering implementatie


Download ppt "Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling"

Verwante presentaties


Ads door Google