De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Ina van Beek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Ina van Beek."— Transcript van de presentatie:

1 Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Ina van Beek

2 © MOVISIE Wet Verplichte Meldcode Waarom? Wat? Wie? Wanneer?

3 © MOVISIE Waarom Wet Verplichte Meldcode Kwaliteit van handelen verbeteren bij (vroeg) signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling Doel is stoppen geweld en hulp bieden, niet perse melden

4 © MOVISIE Meldcode - meldplicht? Verplichte meldcode voor geweld in huiselijke kring Meldplicht voor geweld gepleegd door professionals

5 © MOVISIE Voor wie? Voor 1 miljoen professionals: (Jeugd)Gezondheidszorg / GGZ/ Awbz Jeugdzorg Onderwijs, van BO tot HO Kinderopvang Maatschappelijke ondersteuning Justitie, waaronder COA

6 © MOVISIE Wat is de inhoud? Organisaties zijn verplicht een meldcode te hebben Verplicht gebruik én kennis te bevorderen Toezicht naleving door inspecties of gemeentes Regelt dat SHG formeel meldpunt wordt Verplicht samenwerking AMK & SHG

7 © MOVISIE Welke vormen geweld? Kindermishandeling Huiselijk geweld Seksueel geweld Eergerelateerd geweld Ouderenmishandeling Vrouwelijke genitale verminking

8 © MOVISIE Wat zijn de 5 stappen? 1.In kaart brengen van signalen (kindcheck) 2.Collegiale consultatie en/of advies AMK of SHG of deskundige letselduiding 3.Gesprek met de cliënt 4.Wegen van het geweld en bij twijfel (opnieuw) advies AMK of SHG 5. Beslissen: hulp organiseren of melden

9 © MOVISIE Waar is de instelling verantwoordelijk voor? Zorgen dat er een meldcode beschikbaar is; Kennis en gebruik van de meldcode bevorderen; Werkprocessen aan laten sluiten op de stappen; Werking van de meldcode regelmatig evalueren.

10 © MOVISIE Wat hoort in de eigen code? De algemene termen en begrippen op de instelling toespitsen zodat duidelijk wordt: Wie verantwoordelijk is voor welke stappen, wie eindverantwoordelijk is voor beslissing over melding; Wat van beroepskrachten wordt verwacht die de stappen zelf niet zetten; Wie er (binnen de instelling) beschikbaar zijn voor advies en ondersteuning. Zo nodig: welke stappen bij specifieke vormen van geweld en inhoud kindercheck

11 © MOVISIE www.meldcode.nl Basismodel meldcode Standaard presentatie Checklist implementatie Trainingen App

12 © MOVISIE Wanneer? Wet is per 1 juli 2013 van kracht

13 © MOVISIE Implementatie meldcode Procedures en borging in werkprocessen Deskundigheidsbevordering Gegevensuitwisseling en dossiervorming Veiligheid van personeel Samenwerking Communicatie

14 © MOVISIE Aanpak HAN Stap 1 Noodzaak implementatie meldcode voorgelegd CvB Stap 2 Basismodel meldcode aanpassen aan de HAN Stap 3 Concept meldcode HAN voorgelegd aan alle VP en decanen Stap 4 Meldcode HAN ingediend bij CvB, inclusief implementatievoorstel: 2 aandachtsfunctionarissen benoemd Stap 5 Deskundigheidsbevordering VP en decanen in 2 dagdelen door Movisie

15 © MOVISIE Aanpak HAN Stap 6 De 2 AF maken implementatieplan en leggen het voor aan VP, decanen en jurist HAN Stap 7 Agendering Implementatieplan bij CvB Stap 8 Uitvoering implementatie


Download ppt "Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Ina van Beek."

Verwante presentaties


Ads door Google