De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie startbijeenkomst Werken met de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie startbijeenkomst Werken met de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie startbijeenkomst Werken met de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2013

2 Aanleiding meldcode Er is veel onzekerheid over wat te doen bij signalen Onduidelijkheid vertraagd Eenduidige werkwijze voor alle sectoren Ofwel: Meldcode schept duidelijkheid Doel voorkomen, stoppen en hulp bieden

3 Nut en noodzaak  Voorkomen of voortijdig stoppen  Voor melding AMK is iemand al langer dan één jaar slachtoffer  Gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen  Verplichte meldcode

4

5 Meldrecht  Recht om te melden  Géén meldplicht  Verantwoordelijkheid professional  Meldcode biedt houvast bij afweging

6 Wettelijke verplichting Meldcode hanteren Beleid ontwikkelen / implementatie Toezicht en handhaving inspectie Toetssteen incident

7 Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 2 Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het AMK Stap 3 Gesprek met de ouder Stap 4 Wegen van het geweld of de kindermis- handeling Stap 5 Beslissen: Hulp organiseren of melden Stappenplan

8 Stappen van de meldcode: Stap 1: In kaart brengen van signalen Stap 2: Overleg Stap 3: Gesprek met kind, ouders, cliënt of echtpaar Stap 4: Weging Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden

9 Stap 1: In kaart brengen van signalen Maak jij je zorgen om deze kinderen, ouders of echtpaar en op basis waarvan? Weten zij hiervan? Welke signalen kun je vastleggen? Objectief/subjectief Wat zijn je volgende stappen?

10 Stap 2: Overleg Met wie ga je in overleg? en met welke vraag? A. Stel: degene die je geconsulteerd hebt, vindt je zorgen onterecht. Wat is je volgende stap? B. Stel: degene die je geconsulteerd hebt, bevestigt je zorgen. Wat is je volgende stap?

11 Stap 3: Gesprek Met wie wil je een gesprek gaan voeren? Wie voert dat gesprek? Wat is het doel van het gesprek?

12 Stap 4: Weging Wat is het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling Wat is de inschatting van aard en ernst? Wat heb je nodig om het geweld te kunnen wegen? Wat is de uitkomst van de weging?

13 Stap 5: Beslissen Welke beslissing neem je; ga je zelf hulp organiseren? Zo ja, voor wie en waar? Ga je melden? Zo ja, doe je dat zelf of doet iemand anders dat? Bij wie ga je melden en wat ga je melden?


Download ppt "Presentatie startbijeenkomst Werken met de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google