De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilig Jeugdwerk Veilig Jeugdwerk is jeugdwerk met gezonde verhoudingen tussen leidinggevenden en deelnemers. Het is van belang om mogelijk misbruik te.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilig Jeugdwerk Veilig Jeugdwerk is jeugdwerk met gezonde verhoudingen tussen leidinggevenden en deelnemers. Het is van belang om mogelijk misbruik te."— Transcript van de presentatie:

1 Veilig Jeugdwerk Veilig Jeugdwerk is jeugdwerk met gezonde verhoudingen tussen leidinggevenden en deelnemers. Het is van belang om mogelijk misbruik te voorkomen, te herkennen en te melden.

2 Inhoud Wat willen we bereiken Waarom? Hoe maak ik mijn gemeente veilig Help, het is mis! Ja, ik wil. En nu?

3 Wat willen we bereiken? Voorkomen Herkennen Melden Landelijk Lokaal

4 Grondslag ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ (Mattheüs 22: 37-39) Omarmen Bijzondere plaats van kinderen: Mattheüs 18 Ontferming en bescherming: Psalm 130

5 Waarom? Omdat het een maatschappelijk probleem is: Seksueel geweld voor 16 e jaar: 19% vrouwen, 4% mannen binnen het gezin, op school, in het buurthuis, binnen de sport- of jeugdclub, tijdens het uitgaan of op straat De gemiddelde leeftijd bij aanvang van langdurig misbruik: 10 jaar bij vrouwen en 11 jaar bij mannen

6 Waarom? (vervolg) Omdat het ook verantwoordelijkheid van de kerk is: De kinderen beschermen De zorgen van ouders serieus nemen Je vrijwilligers en medewerkers ondersteunen Je gemeente versterken en overeind houden Gedeelde verantwoordelijkheid Overheid: strafrecht, VOG, faciliteren Kerken: medewerkersbeleid, tucht, klachtenregeling Ouders: vragen om veiligheid

7 Definitie Seksueel grensoverschrijdend gedrag: – Verbaal en non-verbaal, fysiek of niet-fysiek – Opzettelijk en onopzettelijk – Beleving van de persoon die het ondergaat: ongewenst of gedwongen – Ongelijke machtsverhouding

8 Hoe maak ik mijn organisatie veilig? Cultuur Beleid Deskundigheid 11 stappen uit de toolkit

9 Cultuur Bespreekbaar maken Agenderen Risico analyse Communiceren

10 Beleid Werving en selectie (incl VOG) Omgangsregels en gedragscode Protocol Vertrouwenspersoon En via landelijke ondersteuning Advies gemeenten en vertrouwenspersonen Advies en begeleiding slachtoffers Gemeentebegeleiding

11 Deskundigheid Netwerk – Meldpunt Misbruik – naburige kerk – GGD – zedenpolitie – AMK – de lokale burgerlijke gemeente Voorlichting vrijwilligers

12 Help, het is mis! Wel oor bieden, niet “verhoren”! Lees het protocol. Schakel de vertrouwenspersoon in Schakel het Meldpunt Misbruik in

13 Ja, ik wil! En nu? Stel groepje samen Bekijk de toolkit en wees creatief Organiseer je ondersteuning En kom je er niet uit: neem contact op via www.meldpuntmisbruik.nl www.meldpuntmisbruik.nl


Download ppt "Veilig Jeugdwerk Veilig Jeugdwerk is jeugdwerk met gezonde verhoudingen tussen leidinggevenden en deelnemers. Het is van belang om mogelijk misbruik te."

Verwante presentaties


Ads door Google