De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doel:voorlichting team over huiselijk geweld Werkwijze: ppt als ondersteuning van verhaal Goed:goede opbouw en informatief Bron: Steunpunt Huiselijk Geweld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doel:voorlichting team over huiselijk geweld Werkwijze: ppt als ondersteuning van verhaal Goed:goede opbouw en informatief Bron: Steunpunt Huiselijk Geweld."— Transcript van de presentatie:

1 Doel:voorlichting team over huiselijk geweld Werkwijze: ppt als ondersteuning van verhaal Goed:goede opbouw en informatief Bron: Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam

2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Signaleren en handelen’ Amsterdam, 18 juni

3 Inhoud Huiselijk geweld Huiselijk geweld in cijfers Vormen en soorten De meldcode Handelingsmogelijkheden Rol van het SHGA

4 Definitie: geweld in afhankelijkheidsrelatie ‘Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd’ Het woord huiselijk verwijst niet naar de plaats van het geweld, maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Huiselijk geweld komt voor in alle sociaal-economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. De impact is groot voor mensen die slachtoffer worden en huiselijk geweld aan de lijve ondervinden, maar ook mensen die getuige zijn van huiselijk geweld (vooral kinderen). Spiraal van geweld

5 Huiselijk geweld in cijfers Ruim 60% van het huiselijk geweld betreft (ex)partner geweld. Vrouwen worden van (ex)partner geweld met 60 % vaker slachtoffer dan mannen met 40%. In 2010 zijn door de politie 44 dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld geregistreerd: 10 mannen,20 vrouwen en 14 kinderen. (Tweede Kamer 28345, nr. 110 (2010-2011) Jaarlijks ontvangt het AMK zo’n 60.000 meldingen van kindermishandeling. Bron: Movisie

6 Vormen huiselijk geweld Partnergeweld (ex-) Kindermishandeling Ouderenmishandeling Kind- oudermishandeling Eergerelateerd geweld Huwelijksdwang en achterlating Vrouwelijke genitale verminking (VGV) Loverboy problematiek en mensenhandel

7 Aard van het geweld Lichamelijk Psychisch (emotioneel) Seksueel Belaging (stalking) Financiële uitbuiting Verwaarlozing Schending van grondrechten

8 Doel van de meldcode Professionals ondersteunen door handvatten aan te reiken bij het handelen, na het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. www.meldcode.nl

9 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Een handelingsprotocol bestaande uit 5 stappen: 1.In kaart brengen van signalen 2.Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van AMK of SHGA 3.Gesprek met de cliënt 4.Inschatten risico, aard en ernst van het geweld 5.Beslissen: hulp organiseren of melden

10 Handelen Bespreek je zorgen. Vraag advies (AMK/SHGA). Ga in een gesprek altijd uit van je eigen zorgen Gebruik jouw gevoelens om je observaties/signalen te onderbouwen.

11 Werkwijze SHGA 1. Telefonisch contact, kan ook anoniem: Wij luisteren naar het verhaal Wij geven advies Samen zoeken wij hulp 2. Doorverwijzing naar ketenpartners Kruisbestuiving, twee dagdelen per week bij het SHGA: –Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) –GGD Vangnet, afdeling Jeugd (GGD)

12 Contact met het SHGA? 020 – 611 60 22 (bereikbaar 24/7) Surf naar onze website: www.shg-amsterdam.nl Volg ons op Twitter: SHGA_Nieuws info@shg-amsterdam.nl


Download ppt "Doel:voorlichting team over huiselijk geweld Werkwijze: ppt als ondersteuning van verhaal Goed:goede opbouw en informatief Bron: Steunpunt Huiselijk Geweld."

Verwante presentaties


Ads door Google