De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met kindermishandeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met kindermishandeling"— Transcript van de presentatie:

1 Werken met kindermishandeling
Keuze Hulpverlening Justitie Kinderdagverblijf School, CLB CGG CAW CBJ VK Parket Jeugdzaken Onderzoeksrechter Jeugdrechter Sociale dienst JRB Politiediensten Overgang Vrijwillige hulp Justitiële zorg

2 Definitie van kindermishandeling
Hulpverlening “situatie waarin het kind slachtoffer is van geweld van fysieke, psychische of seksuele aard, en dit passief of actief” (Adriaenssens) Justitie Strafwetboek letsels, slagen en verwondingen ondervoeding, gezondheid in gevaar seksueel misbruik

3 “Wat ik meege-maakt heb”
NIET-JUSTITIËLE HULP JUSTITIËLE HULP kind-slachtoffer Vertrekpunt dader vermoeden Start onderzoek feiten toegeven Het systeem versterkt ontkennen een verhaal “Wat ik meege-maakt heb” een getuigenis beter begrijpen Het verleden recidive lange termijn De tijd korte termijn concrete persoon ”Ik meen dat” symbolische persoon betrokkenheid Werken met distantie morele verant-woordelijkheid Straf sanctie

4 Observatie en signalen bij kindermishandeling
Vermoeden Contextuele informatie Observaties Diagnostiek Stappenplan

5 Observatieschema TAAL SYMBOLEN LICHAAM GEDRAG CONTEXT

6 Taal WAT? Gesproken taal (letterlijk, metaforen, versprekingen) HOE?
Lichaamstaal, mimiek, emoties Woordenschat, zinsbouw, coherentie RAPPORTEREN = Synthese, indruk Hulpverleningskader !

7 Gedrag Sociaal gedrag Slaap/eetgewoonten Taakgerichtheid/concentratie
Motivatie/straf en beloning Stressgebonden gedrag Veranderingen in het gedrag !

8 Lichaam Letsels/infecties Algemene conditie, lengte en gewicht
Motoriek Verzorging Psycho-somatische klachten Automutilatie Lichaamsbeeld Klinische vaststellingen Reactie ouders/verklaring

9 Symbolen WAT? Spel, fantasie, dromen, tekeningen, knuffels, voorwerpen
Indirecte toegang tot de belevingswereld van een kind Interpretatie: niet vanuit 1 tekening/signaal !

10 Context Gedrag wordt beïnvloed door context School Medisch onderzoek
TAAL LICHAAM GEDRAG CONTEXT SYMBOLEN School SYMBOLEN TAAL LICHAAM GEDRAG CONTEXT SYMBOLEN Medisch onderzoek TAAL LICHAAM GEDRAG CONTEXT SYMBOLEN Vertrouwelijk gesprek

11 Diagnose Verschillende contexten Multidisciplinair team Diagnose
SYMBOLEN TAAL LICHAAM GEDRAG CONTEXT Verschillende contexten Multidisciplinair team Diagnose Kindermishandeling Andere diagnose Stappenplan Stappenplan

12 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing en seksueel misbruik, waar een multidisciplinair team (minimaal de medische, sociale en psycho-pedagogische discipline) instaat voor de hulpverlening binnen niet-justiële sfeer.

13 Opdrachten van het VK Meldpunt Deskundig advies geven
Hulpverlening initiëren, ondersteunen Hulpverlening coördineren Sensibiliseren Knelpunten signaleren

14 Werking van het VK Melding Exploratie Bespreken Hulp organiseren
Follow-up en coördinatie

15 Melden Wie? Iedereen Wanneer? Elke werkdag tussen 9 uur en 17u30
24u/24u permanentie door het UZ Gent Hoe? Telefonisch, per brief, fax, Persoonlijk gesprek (op afspraak) Anonimiteit

16 Exploreren Aanzet tot een diagnose Melding objectiveren Doel
Ernst van de situatie inschatten Doel Werkwijze Netwerk van hulpverleners in kaart brengen (overleg) Afspreken met anderen wat de volgende stap is Verhoogde waakzaamheid Ouders aanspreken

17 Bespreken Schriftelijke uitnodiging, afspraak op het centrum
School, CLB,… zijn op de hoogte van onze uitnodiging (veiligheid) 2de brief, 3de brief (huisbezoek) 4de brief :” 8 dagen tijd om ons te contacteren, zoniet zal ik overleggen over wat een volgende stap kan zijn…”

18 Bespreken Bezorgdheid verwoorden, het probleem een naam geven
Signalen en vermoedens Basis voor verdere samenwerking? Positie en mandaat VK Vrijwillig en in vertrouwen Mishandeling stoppen EN ouder-kind relatie herstellen Gezinsproblematiek beluisteren Follow-up

19 Hulpverlening Individuele therapie
Pedagogische thuisbegeleiding (via CBJ, CKG,..) Praktische maatregelen: opvang voor het kind, gezinshulp, internaat,… Materiële, financiële hulp (OCMW) Rol van het VK: doorverwijzing, coördinatie, opvolging


Download ppt "Werken met kindermishandeling"

Verwante presentaties


Ads door Google