De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met kindermishandeling Justitie Keuze Overgang Kinderdagverblijf School, CLB CGG CAW CBJ VK Parket Jeugdzaken Onderzoeksrechter Jeugdrechter Sociale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met kindermishandeling Justitie Keuze Overgang Kinderdagverblijf School, CLB CGG CAW CBJ VK Parket Jeugdzaken Onderzoeksrechter Jeugdrechter Sociale."— Transcript van de presentatie:

1 Werken met kindermishandeling Justitie Keuze Overgang Kinderdagverblijf School, CLB CGG CAW CBJ VK Parket Jeugdzaken Onderzoeksrechter Jeugdrechter Sociale dienst JRB Politiediensten Justitiële zorgVrijwillige hulp Hulpverlening

2 Definitie van kindermishandeling Hulpverlening Justitie “situatie waarin het kind slachtoffer is van geweld van fysieke, psychische of seksuele aard, en dit passief of actief” (Adriaenssens) Strafwetboek letsels, slagen en verwondingen ondervoeding, gezondheid in gevaar seksueel misbruik

3 Vertrekpunt Start onderzoek Het verleden De tijd ”Ik meen dat” Werken met Straf NIET-JUSTITIËLE HULP JUSTITIËLE HULP Het systeem versterkt “Wat ik meege- maakt heb” dader ontkennen feiten recidive een getuigenis korte termijn distantie symbolische persoon sanctie kind-slachtoffer vermoeden toegeven een verhaal beter begrijpen lange termijn concrete persoon betrokkenheid morele verant- woordelijkheid

4 Observatie en signalen bij kindermishandeling Vermoeden Observaties Contextuele informatie Diagnostiek Stappenplan

5 Observatieschema TAAL SYMBOLENLICHAAM GEDRAG CONTEXT

6 Taal WAT? HOE? Gesproken taal (letterlijk, metaforen, versprekingen) RAPPORTEREN Lichaamstaal, mimiek, emoties Woordenschat, zinsbouw, coherentie = Synthese, indruk Hulpverleningskader !

7 Gedrag Sociaal gedrag Slaap/eetgewoonten Taakgerichtheid/concentratie Motivatie/straf en beloning Stressgebonden gedrag Veranderingen in het gedrag !

8 Lichaam Letsels/infecties Algemene conditie, lengte en gewicht Motoriek Verzorging Psycho-somatische klachten Automutilatie Lichaamsbeeld Klinische vaststellingen Reactie ouders/verklaring

9 Symbolen WAT? Spel, fantasie, dromen, tekeningen, knuffels, voorwerpen Indirecte toegang tot de belevingswereld van een kind Interpretatie: niet vanuit 1 tekening/signaal !

10 Context Gedrag wordt beïnvloed door context School Medisch onderzoek Vertrouwelijk gesprek SYMBOLEN TAAL LICHAAM GEDRAG CONTEXT SYMBOLEN TAAL LICHAAM GEDRAG CONTEXT SYMBOLEN TAAL LICHAAM GEDRAG CONTEXT SYMBOLEN

11 Diagnose SYMBOLEN TAAL LICHAAM GEDRAG CONTEXT SYMBOLEN Verschillende contexten Multidisciplinair team Diagnose Andere diagnoseKindermishandeling Stappenplan

12 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing en seksueel misbruik, waar een multidisciplinair team (minimaal de medische, sociale en psycho-pedagogische discipline) instaat voor de hulpverlening binnen niet-justiële sfeer.

13 Opdrachten van het VK 1.Meldpunt 2.Deskundig advies geven 3.Hulpverlening initiëren, ondersteunen 4.Hulpverlening coördineren 5.Sensibiliseren 6.Knelpunten signaleren

14 Werking van het VK 1.Melding 2.Exploratie 3.Bespreken 4.Hulp organiseren 5.Follow-up en coördinatie

15 Melden Wie? Hoe? Wanneer? Iedereen Elke werkdag tussen 9 uur en 17u30 24u/24u permanentie door het UZ Gent Telefonisch, per brief, fax, e-mail Persoonlijk gesprek (op afspraak) Anonimiteit

16 Exploreren Doel –Aanzet tot een diagnose –Melding objectiveren –Ernst van de situatie inschatten Werkwijze –Netwerk van hulpverleners in kaart brengen (overleg) –Afspreken met anderen wat de volgende stap is Verhoogde waakzaamheid Ouders aanspreken …

17 Bespreken –Schriftelijke uitnodiging, afspraak op het centrum –School, CLB,… zijn op de hoogte van onze uitnodiging (veiligheid) –2de brief, 3de brief (huisbezoek) –4de brief :” 8 dagen tijd om ons te contacteren, zoniet zal ik overleggen over wat een volgende stap kan zijn…”

18 Bespreken –Bezorgdheid verwoorden, het probleem een naam geven –Signalen en vermoedens –Basis voor verdere samenwerking? –Positie en mandaat VK –Vrijwillig en in vertrouwen –Mishandeling stoppen EN ouder-kind relatie herstellen –Gezinsproblematiek beluisteren –Follow-up

19 Hulpverlening Individuele therapie Pedagogische thuisbegeleiding (via CBJ, CKG,..) Praktische maatregelen: opvang voor het kind, gezinshulp, internaat,… Materiële, financiële hulp (OCMW) … Rol van het VK: doorverwijzing, coördinatie, opvolging


Download ppt "Werken met kindermishandeling Justitie Keuze Overgang Kinderdagverblijf School, CLB CGG CAW CBJ VK Parket Jeugdzaken Onderzoeksrechter Jeugdrechter Sociale."

Verwante presentaties


Ads door Google