De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Signalen, risico’s en gevolgen.  Definitie  Verschillende vormen  Signalen  Risicofactoren  Gevolgen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Signalen, risico’s en gevolgen.  Definitie  Verschillende vormen  Signalen  Risicofactoren  Gevolgen."— Transcript van de presentatie:

1 Signalen, risico’s en gevolgen

2  Definitie  Verschillende vormen  Signalen  Risicofactoren  Gevolgen

3 Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of geweldadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. (KNMG- Meldcode 2012)

4  Lichamelijke verwaarlozing  Affectieve verwaarlozing  Lichamelijke mishandeling  Psychisch geweld  Seksueel misbruik  Getuige zijn van huiselijk geweld  Pediatric condition falsification

5  verdacht letsel (o.a. haematomen, brandwonden, fracturen)  discrepantie tussen het gevonden letsel en de anamnese  delay  opvallend gedrag tijdens het consult  groeistoornis  gedragsstoornis  ontwikkelingsstoornis

6  (psycho)somatische klachten  voedingsproblemen  relatiestoornissen in het gezin  ouder-kindrelatie verstoord  slechte hygiëne en verzorging van kind

7  Ouders, voorgeschiedenis en huidige problemen  Kind, eigen problematiek  Gezin en omgeving, multiproblem, sociaal netwerk  Hulpverleningsgeschiedenis  Gebrekkige pedagogische kwaliteiten

8  Neem vermoeden kindermishandeling op in je DD als er meerdere signalen zijn of een duidelijk signaal  Neem het ook op als er belangrijke risicofactoren aanwezig zijn in een gezin.

9  Lichamelijke ziekten (o.a. HVZ, obesitas, COPD, DM, verslavingen, hersenveranderingen)  Psychische problemen en psychiatrische ziektebeelden (o.a. depressie, TS, persoonlijkheidsproblematiek)  Sociaal maatschappelijke problemen (relaties, crimineel gedrag)

10

11 * Diverse vormen van kindermishandeling * Signalen km op lichamelijk terrein en in gedrag * Gevolgen van km zijn zowel fysiek, als geestelijk, als sociaal.


Download ppt "Signalen, risico’s en gevolgen.  Definitie  Verschillende vormen  Signalen  Risicofactoren  Gevolgen."

Verwante presentaties


Ads door Google