De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke gezondheidszorg GGD

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke gezondheidszorg GGD"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke gezondheidszorg GGD
Huiselijk Geweld Meldpunt overlast en bemoeizorg

2 transities decentralisatie AWBZ -> WMO: - zelfredzaamheid
- sociaal netwerk - hulpvraag decentralisatie jeugdzorg -> wet op de jeugdzorg - vorming van AMHK (samenvoeging van AMK en SHG) wet werk en bijstand; participatiewet

3 Huiselijk geweld/ geweld in afhankelijkheidsrelaties
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd: dat wil zeggen (ex-)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden allerlei vormen van geweld: - op doelgroep: bv. eergerelateerd,, ouderen- , ouder- en kindermishandeling - op aard: bv lichamelijk en psychische geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, financiële uitbuiting, stalking, huwelijksdwang

4 Huiselijk geweld Steunpunt Huiselijk geweld: 7 x 24 uur
politiemeldingen wet meldcode Tijdelijk Huisverbod voorlichting en training

5 Meldpunt Overlast en Bemoeizorg
voor een specifieke groep mensen, waarbij: - aanwezigheid van een psychische beperking, waaronder verslavingsproblemen, licht verstandelijke beperking en/of ernstige psychosociale problemen;en - meerdere problemen op andere leefgebieden zoals huisvesting, inkomen en dagbesteding aanwezig zijn; en - niet voldoende in staat zijn om in de eigen bestaans-voorwaarden te voorzien (huisvesting, sociale contacten, zelfverzorging); en -gebrek aan mogelijkheden om zelf problemen op te lossen; en -afwezigheid van een adequate hulpvraag; en mogelijk -een beperkt sociaal netwerk.

6 Meldpunt Overlast en Bemoeizorg
Zorgmijders Woningvervuiling Sociale Overlast Ontruimingen complexe problematiek samenwerking met Odion, GGZ, RiBW, Aop en Leger des heils

7

8 Vragen? Voor meer informatie en vragen bel
Steunpunt Huiselijk Geweld: Meldpunt overlast en bemoeizorg: Of


Download ppt "Maatschappelijke gezondheidszorg GGD"

Verwante presentaties


Ads door Google