De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderenmishandeling Mirjam van Dongen Hoofd afdeling preventie RMPI-De Grote Rivieren Landelijk ambassadeur STOP ouderenmishandeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderenmishandeling Mirjam van Dongen Hoofd afdeling preventie RMPI-De Grote Rivieren Landelijk ambassadeur STOP ouderenmishandeling."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderenmishandeling Mirjam van Dongen Hoofd afdeling preventie RMPI-De Grote Rivieren Landelijk ambassadeur STOP ouderenmishandeling

2 Wat is ouderenmishandeling? …..al het handelen... …of … het nalaten van handelen ten opzichte van een oudere persoon… …door degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met die oudere staan… …waardoor de oudere herhaaldelijk lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt… …waarbij er sprake is van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

3 Voorkomen 5,6 % van zelfstandig wonende ouderen (1996, Comijs e.a.) 30 % mantelzorgers van dementerenden( 1996, Pot e.a)

4 Twee groepen 1.Moedwillige ouderenmishandeling 2. Mishandeling door overbelaste (mantel)zorgers/ ontspoorde zorg

5 Verschijningsvormen Fysieke of lichamelijke mishandeling Emotionele of psychische mishandeling Seksuele mishandeling Financiële uitbuiting, benadeling Verwaarlozing Schending van de grondrechten

6 Ouderenmishandeling krijgt mogelijk een kans bij (contexten): Toegenomen afhankelijkheid Sociaal isolement Overbelasting (mantel)zorger Rolverandering Loyaliteitsgevoelens voor de pleger/dader Een geschiedenis van geweld Persoonlijke problemen van de pleger/dader Relationele voorgeschiedenis

7 Signalen van ouderenmishandeling Slachtoffer Pleger/dader omgeving

8 SIGNALEN van ouderenmishandeling (2) Slachtoffer Oudere maakt onverzorgde indruk Oudere maakt depressieve, angstige en verwarde indruk Onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen Geen netwerk / geïsoleerd zijn

9 SIGNALEN van ouderenmishandeling (3) Pleger/dader Pleger toont zich onverschillig voor de oudere óf pleger lijkt juist heel betrokken Pleger toont veel interesse in spullen van de oudere Pleger maakt een overbelaste indruk Schelden in aanwezigheid van hulpverlener Pleger wenst geen overleg/ wil in ‘t geheim opereren Pleger verhult / dekt problematiek toe

10 SIGNALEN van ouderenmishandeling (4) Omgeving Verdwijnen van spullen en geld Isolatie oudere/ geen mogelijkheid om alleen te zijn met hulpverlener Onverzorgde omgeving Niets in de koelkast Brieven van de woningbouw / dreigende uitzetting

11 VALKUILEN BIJ HET SIGNALEREN Verborgen problematiek Gevoeligheid voor signalen Gebrek aan kennis Openstaan voor ouderenmishandeling Grijs gebied

12 Interventies Overall: zelfde als bij iedere andere complexe, gewelds, problematiek: stoppen van het geweld goede screening/inventarisatie vertrouwen opbouwen gesprek aangaan indien nodig verwijzen samenwerken intervisie

13 Interventies In ontwikkeling Groeidocument: “naar methodisch handelen ouderenmishandeling” www.movisie.nl/ouderenmishandelingwww.movisie.nl/ouderenmishandeling Case-management

14 Landelijke ontwikkelingen Sinds 2000 oprichting van meldpunten ouderenmishandeling, consultatienetwerken, scholing Landelijke campagne STOP Ouderenmishandeling (2005-2007): - brochure gericht verspreiden; - 90% gemeenten heeft infopunt o.m. Implementatietraject STOP Ouderenmishandeling (2008-2010): - 100% dekking gemeentelijke adviespunten - Vorming hulpverleningsnetwerken - Methodiekboek

15 Regionale aanpak Meldpunt Zorg en overlast CATO (Consultatie en Advies Team Ouderenmishandeling): GGZ Verslaving v en v sector, Maatschappelijk werk Ouderenadviseur Mantelzorgconsulent Thuiszorg GGD

16 Tot slot Besteed vooral aandacht aan (de scholing van) signalering JE ZIET HET PAS ALS JE HET GELOOFT


Download ppt "Ouderenmishandeling Mirjam van Dongen Hoofd afdeling preventie RMPI-De Grote Rivieren Landelijk ambassadeur STOP ouderenmishandeling."

Verwante presentaties


Ads door Google