De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OGGZ (ongevraagde geestelijke gezondheidszorg)

Verwante presentaties


Presentatie over: "OGGZ (ongevraagde geestelijke gezondheidszorg)"— Transcript van de presentatie:

1

2 OGGZ (ongevraagde geestelijke gezondheidszorg)
Terminologie Doelgroepen Zorgmodel

3 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
De OGGZ is het onderdeel van de OGZ dat zich bezighoudt met de openbare zorg voor de geestelijke volksgezondheid.

4 Geestelijke gezondheidszorg
Stemmingsstoornissen Psychotische stoornissen Ontwikkelingsstoornissen Middelenmisbruik & afhankelijkheid

5 Geestelijke (volks)gezondheid
A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community

6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de oggz Het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen Het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg.  Het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen Wmo, prestatieveld 8, jan 2007 Wet collectieve preventie

7 Risico in de gemeenschap
OGGZ trechter Preventie (voorkomen huisuitzetting) Doelgroepvoorzieningen (schuldhulpverlening) Vangnetvoorzieningen (opvang daklozen) Risico in de gemeenschap Kwetsbare groepen OGGZ Uitval

8 Risico in de gemeenschap
Laag inkomen Weinig scholing Werkloosheid Sociaal isolement Instituutsverleden Ouderen / jongeren Minderheidsgroepen

9 Kwetsbare doelgroepen
Dakloos Verslaving Woningvervuiling Huiselijk geweld Prostitutie Verstandelijke beperking Illegaliteit Veelpleger Suïcide

10 OGGZ Uitval Onvoldoende in staat om in de bestaansvoorwaarden te voorzien Meervoudige psychiatrische of sociaal maatschappelijke problematiek (inclusief verslaving) Niet de zorg krijgen die zij nodig hebben Ontbreken van passende hulpvraag

11 Coördinatieproblemen: Van wie is het?
Psychiatrie Psychotische stoornissen Verslaving Dementie Traumatisering Andere as 1 stoornis Verstandelijke beperking Persoonlijkheidsstoornis Publieke gezondheidszorg Dakloosheid Huiselijk geweld Woning vervuiling Vereenzaming Suicide Overlast Veelplegers

12 Coördinatieproblemen: Van wie is het?
Public Health Psychiatrie Dakloosheid Alg. bevolking Huiselijk geweld Woning vervuiling Vereenzaming Suïcide Overlast Veelplegers Schizofrene stoornis 15% 0,2% + Depressieve stoornis 32% 4,1% ++ Alcohol afhankelijkheid 22% 9% Drugs afhankelijkheid 54% 1% Verstandelijke beperking ??? Antisociale persoonlijkheid 52%

13 Coördinatieproblemen: Van wie is het?
Openbare Domein GGZ

14 Monitoring Algemene bevolking signaleren Toeleiden G Geïndiceerde zorg

15 Inventarisatie en toeleiding
Monitoring Algemene bevolking Politie Corporaties Huisarts signaleren Meldpunt Inventarisatie en toeleiding Huisarts Toeleiden Persoonsgerichte aanpak Geïndiceerde zorg

16 Vrije samenleving

17 Vrije samenleving

18 OGGZ Meldpunt Zorg en Overlast Huisarts GGD Exclusie van
ongedocumenteerden Veiligheidshuis OGGZ Bemoeizorg Maatschappelijke opvang Verslavingszorg


Download ppt "OGGZ (ongevraagde geestelijke gezondheidszorg)"

Verwante presentaties


Ads door Google