De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. OGGZ (ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Terminologie Doelgroepen Zorgmodel 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. OGGZ (ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Terminologie Doelgroepen Zorgmodel 2."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 OGGZ (ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Terminologie Doelgroepen Zorgmodel 2

3 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg De OGGZ is het onderdeel van de OGZ dat zich bezighoudt met de openbare zorg voor de geestelijke volksgezondheid. 3

4 Geestelijke gezondheidszorg Stemmingsstoornissen Psychotische stoornissen Ontwikkelingsstoornissen Middelenmisbruik & afhankelijkheid 4

5 Geestelijke (volks)gezondheid A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community 5

6 1.Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de oggz 2.Het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen 3.Het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg. 4.Het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen Wmo, prestatieveld 8, jan 2007 Wet collectieve preventie 6 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

7 OGGZ trechter Risico in de gemeenschap Kwetsbare groepen OGGZ Uitval Preventie (voorkomen huisuitzetting) Doelgroepvoorzieningen (schuldhulpverlening) Vangnetvoorzieningen (opvang daklozen) 7

8 Risico in de gemeenschap Laag inkomen Weinig scholing Werkloosheid Sociaal isolement Instituutsverleden Ouderen / jongeren Minderheidsgroepen 8

9 Kwetsbare doelgroepen Dakloos Verslaving Woningvervuiling Huiselijk geweld Prostitutie Verstandelijke beperking Illegaliteit Veelpleger Suïcide 9

10 Onvoldoende in staat om in de bestaansvoorwaarden te voorzien Meervoudige psychiatrische of sociaal maatschappelijke problematiek (inclusief verslaving) Niet de zorg krijgen die zij nodig hebben Ontbreken van passende hulpvraag OGGZ Uitval 10

11 Coördinatieproblemen: Van wie is het? Psychiatrie Psychotische stoornissen Verslaving Dementie Traumatisering Andere as 1 stoornis Verstandelijke beperking Persoonlijkheidsstoornis Publieke gezondheidszorg Dakloosheid Huiselijk geweld Woning vervuiling Vereenzaming Suicide Overlast Veelplegers 11

12 Coördinatieproblemen: Van wie is het? Public Health Psychiatrie Dakloosheid Alg. bevolking Huiselijk geweld Woning vervuiling Vereenzaming Suïcide Overlast Veelplegers Schizofrene stoornis15%0,2%+ Depressieve stoornis32%4,1%++ Alcohol afhankelijkheid22%9%+ Drugs afhankelijkheid54%1%+ Verstandelijke beperking??? Antisociale persoonlijkheid52%???+ 12

13 Coördinatieproblemen: Van wie is het? Openbare Domein GGZ 13

14 Algemene bevolking Geïndiceerde zorg Monitoring signaleren Toeleiden G4 - 2006

15 Algemene bevolking Politie Geïndiceerde zorg Inventarisatie en toeleiding Persoonsgerichte aanpak Monitoring Meldpunt Corporaties Huisarts signaleren Toeleiden

16 Vrije samenleving 16

17 Vrije samenleving 17

18 18 Maatschappelijke opvang Meldpunt Zorg en Overlast Verslavingszorg OGGZ Exclusie van ongedocumenteerden Veiligheidshuis Bemoeizorg Huisarts GGD


Download ppt "1. OGGZ (ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Terminologie Doelgroepen Zorgmodel 2."

Verwante presentaties


Ads door Google