De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah. Ken uw rechten 2 Introductie Landelijke werkgroep Mudawwanah •Aanleiding ontstaan van LWM: 2000 * Rechtspositie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah. Ken uw rechten 2 Introductie Landelijke werkgroep Mudawwanah •Aanleiding ontstaan van LWM: 2000 * Rechtspositie."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah

2 Ken uw rechten 2 Introductie Landelijke werkgroep Mudawwanah •Aanleiding ontstaan van LWM: 2000 * Rechtspositie van vrouwen en kinderen in de knel m.b.t. Marokkaans/Nederlands familierecht en zelfstandig verblijfsrecht * Wijzigingen Mudawwanah 2004 – familierecht * Complexe problematiek en toepassing wet- en regelgeving - afstemming Nederland/Marokko * Gedwongen achterlating vrouwen en kinderen meer in beeld o.a. door SSR en vrouwen- organisaties in Nederland m.m.v. ministeries. •Werkgroep op dit moment………………. •Samenwerking organisaties/ministeries

3 Ken uw rechten 3 Landelijke werkgroep Mudawwanah - Project 2009 - 2014 Voorlichtingscampagne Rechtspositie en Achterlating: Marokkaanse /Turkse vrouwen, mannen, jongeren: soc/ jur. hulpverlening •Deel 1. Ontwikkeling materiaal en voorlichting Mudawwanah Marokkaanse groepen(2000) •Deel 2. Uitbreiding materiaal en voorlichting met gedwongen achterlating (2005) •Deel 3. Vervolg voorlichtingscampagne: (2009) Marokkaans/Turks/Nederlands familierecht, partnerkeuze, verblijfsrecht en achterlating Deel 4. 2013 Vervolg borging, opbouw netwerk, bespreken achterlating/huwelijksdwang/partner- keuze, schadelijke tradities, zelfbeschikking etc. Vervolg project, actuele ontwikkelingen

4 Ken uw rechten 4 Landelijke werkgroep Mudawwanah - Project 2009 - 2014 Voor en met wie? Marokkaanse,Turkse/Koerdische vrouwen, mannen en jongeren, Uitbreiding naar andere nationaliteiten, vluchtelingen en migrantengroepen. •Zelforganisaties, NGO’s, maatschappelijke org. Professionals en vrijwilligers diverse gebieden: hulpverleners/onderwijs/advocaten etc. Beleidsmakers, politici, e.a. overheden Media – pers – Social Media

5 Ken uw rechten5 Landelijke werkgroep Mudawwanah •Belangrijke doelen voor de LWM - Verbeteren van de rechtspositie v/m/k door kennis en inzicht m.b.t. wetgeving en rechten, bewustwording en empowerment - Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en bevorderen emancipatie en participatie - Mentaliteitsverandering/tradities v/m/j - Preventie: vormen van geweld voorkomen - Verbetering sociaal juridische hulpverlening - Sterk netwerk, afstemming en samen- werking nationaal, bilateraal, internationaal * Ken uw rechten = motor voor emancipatie

6 Ken uw rechten6 Landelijke Werkgroep Mudawwanah Activiteiten: Rechtspositie op de agenda •Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal brochures over familie- en verblijfsrecht, achterlating en hulpverlening, zakboekjes film, sociale kaart en digitale informatie •Trainingen voorlichters: Marokkaanse/ Turkse / vrouwen/mannen vervolg met andere nationaliteiten. •Voorlichtingsbijeenkomsten in alle regio‘s achterban/basisgroepen - breed publiek •Deskundigheidsbevordering professionals, vrijwilligers, zelforganisaties: studiedagen •Implementatie van activiteiten en samen- werking organisaties en netwerkopbouw •Lobby bij politici en beleidsmakers

7 Ken uw rechten7 Landelijke werkgroep Mudawwanah Thema’s ter bespreking m.b.t. Marokkaans, Turks, Nederlands familie-personenrecht, vreemdelingenrecht en nationaliteit •Van vrije partnerkeuze tot huwelijksdwang •Huwelijk volgens Marokkaans, Turks en Nederlands recht: procedures, erkenning, voorwaarden, bruidsgave, registratie •Informele huwelijken (religieus huwelijk) •Echtscheiding, erkenningen, gezag en zorg, alimentatie en verdeling bezit, registratie •Positie van kinderen volgens de diverse rechtssystemen – nationaliteit •Wonen in Nederland: rechten en plichten

8 Ken uw rechten8 Landelijke werkgroep Mudawwanah Achtergebleven of achtergelaten? •Gedwongen achterlating = vorm van geweld en in strijd met mensenrechten •Wie overkomt het? Vrouwen, jongeren, kinderen, mannen ontwikkelingen m.b.t. meldingen •Welke landen, aantallen in beeld? •Oorzaken voor achterlating of dreiging met: opvoedings/relatie/familieproblemen, gezag, uithuwelijking, economische redenen/remigr. •Gevolgen van achterlating – effecten (Bartels) •Advies: Tegen de wil achtergelaten 2005 Adviescommissie Vreemdelingenzaken

9 Ken uw rechten9 Landelijke werkgroep Mudawwanah Gedwongen achterlating en actie •Achterlating (en ontvoering)vraagt altijd om actie: voor vertrek, na achterlating en terugkeer •Acties: voorlichting, informeren, signaleren en melden in Nederland en land van herkomst •Preventie, hulpverleningslijn en nazorg: aanpak eist maatwerk! Afstemming hulpverleners, intermediairs, maatregelen en procedures voor terugkeer. •Achterlating én verblijfsrecht: knelpunten m.b.t. terugkeer van vrouwen en kinderen, vraagt adequate sociaal/juridische hulp •Nationaal en internationaal beleid, verdragen en samenwerking – zie beleid Asscher…

10 Ken uw rechten10 Landelijke werkgroep Mudawwanah Vormen van geweld raken elkaar •Gedwongen achterlating Gedwongen achterlating van vrouwen, kinderen, jongeren en soms mannen: onvrijwillig en zonder papieren achtergelaten worden in het land van herkomst. •Huwelijksdwang en huwelijksgevangenschap Bij huwelijksdwang is er sprake van een continuüm van algehele vrije partnerkeuze tot expliciete huwelijksdwang, met daartussen een groot grijs gebied van 'zachte dwang‘ •Huiselijk geweld Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging •Eergerelateerd geweld Elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd in reactie op een(dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken. •Vrouwelijke genitale verminking •Schadelijke traditionele praktijken

11 Ken uw rechten11 Werkgroep Mudawwanah en Stichting Steun Remigranten SSR en project Achterlating: acties •Meldpunten in Marokko en Nederland •Hulpverlening: opvang en hulp terugkeer in Marokko en Nederland - Ketenpartners •Voorlichting en preventie •Netwerk versterking en opzet meldpunten •Samenwerking instellingen, organisaties en wetenschappers Marokko /Nederland •Lobby: overleg met ministeries, politici, commissies, ambassades,beleidsmakers •Expertmeetings hulpverleners/advocaten •Opbouw bilateraal/internationaal netwerk met en in andere landen!

12 Met dank voor uw aandacht Joke Verkuijlen Voor informatie, advies en samenwerking Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah tel. 06-44614237 mudawwanah@upcmail.nl www.steunremigranten.nl www.steunremigranten.nl En participant - Alliantie voor Zelfbeschikking met het Manifest als richting


Download ppt "Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah. Ken uw rechten 2 Introductie Landelijke werkgroep Mudawwanah •Aanleiding ontstaan van LWM: 2000 * Rechtspositie."

Verwante presentaties


Ads door Google