De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van leven voor ouder wordende mensen en de betrokkenheid van familie Zorg en ondersteuning voor ouder wordende mensen met een verstandelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van leven voor ouder wordende mensen en de betrokkenheid van familie Zorg en ondersteuning voor ouder wordende mensen met een verstandelijke."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van leven voor ouder wordende mensen en de betrokkenheid van familie Zorg en ondersteuning voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

2  Koepelorganisatie  Collectieve belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie  Schept voorwaarden voor participatie  Koepel voor 20 andere organisaties in deze sector met dezelfde missie  Discussie partner van de overheid over:  Onderwijs  Zorg  Werk en inkomen  Rechten

3 We praten over zorg- en ondersteuning vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. 1.Over wie praten we? 2.Geschiedenis van het project ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’ 3.Kwaliteit van leven en de betrokkenheid van familie 4.Wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Rotterdam 3.Delen van ervaringskennis en professionele kennis 4.Films and wegwijzers als ondersteunende instrumenten voor families 5.Project dementietafel: delen en verbeteren Deze presentatie gaat over:

4 Ouder wordende mensen  Mensen met een verstandelijke beperking vanaf 40/50  Met lichte tot zware beperkingen  Mensen met Down syndroom en mensen met meervoudige complexe handicaps verouderen op jongere leeftijd NB: Sociaal Cultureel Plan Bureau (SCP), in 2001 14 % van de mensen met verstandelijke beperking ouder dan 50 jaar (16.000 cliënten) in 2020 23 % (26.000 cliënten) in Nederland. Een toenemend aantal. Over wie praten we?

5 Jan en zijn beweegprogramma

6 Vragen  Mensen met een verstandelijk beperking worden ouder. Worden ze ook gezond oud?  Zijn zorgaanbieders voorbereid een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning te bieden aan de ouder wordende mensen?  Wat kunnen mensen met een verstandelijk beperking en hun familie doen om goede zorg en ondersteuning te ontvangen? Wat kunnen zij zelf bijdragen?

7 Geschiedenis  Inventariserend onderzoek door Platform VG/KansPlus  Rapport ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’  Onderzoek naar ervaringen van ouder wordende mensen die zorg en ondersteuning ontvangen van een zorgaanbieder (beschermd wonen, kleinschalig wonen, begeleid wonen, dagactiviteitencentrum)

8 Geschiedenis Enige resultaten  Een geactualiseerd ondersteuningsplan is belangrijk en moet regelmatig geëvalueerd worden: communicatie!  Tijdig een sociaal netwerk opbouwen. Praat over de toekomst  Verhuizen heeft een grote emotionele impact  Persoonlijke verzorging verdient meer aandacht  Samenwerking, betrokkenheid en communicatie tussen zorgverleners en familie is van belang  Levensbestendig bouwen  Het beleid van de zorgaanbieder aangaande de zorg- en ondersteuning aan ouder wordende mensen moet voor iedereen helder zijn

9 Onderzoek GOUD Professor Heleen Evenhuis  Wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Rotterdam in samenwerking met drie zorgaanbieders  Uitkomsten  Mensen worden ouder, maar de gezondheid laat te wensen over  Voorkomende problemen zijn: te weinig actief, overgewicht, depressies

10 Onderzoek GOUD Professor Heleen Evenhuis  Wat kan er bijvoorbeeld gedaan worden  Beweegprogramma’s  Gezonde voeding en voorlichting over voeding  Zorgvuldig gebruik van medicatie  Toolkit voor familie en professionals (VGN, zomer 2013 klaar)

11  5 Wegwijzers:  Wonen & veiligheid  Dagbesteding & vrije tijd  Zorg & welzijn  Bijzondere aandachtsgebieden: autisme, dementie, palliatieve zorg  Algemeen Beleid  Mogelijkheden:  U vult de vragen in van alle wegwijzers. Hiermee krijgt u een totaalplaatje van de zorg en ondersteuning die geboden wordt  U maakt een keuze uit de wegwijzers Wegwijzers

12 Wat kunnen familieleden doen met de wegwijzers?  Door de vragen te beantwoorden wordt helder welke zorg- en ondersteuning geboden wordt  Als familie kunt u samen met uw familielid met een verstandelijke beperking uw zorgen, wensen en aandachtspunten formuleren en deze bespreken met de zorgverleners  De wegwijzers bevorderen de communicatie tussen alle betrokkenen  Cliëntenraden en familieverenigingen kunnen signalen opvangen en deze bespreken met het management. Tevens kunnen zij advies geven over het ouderenbeleid in de organisatie  De wegwijzers bevorderen het delen van de ervaringskennis van de professionele kennis  Dit alles bevordert de kwaliteit van leven van ouder wordende mensen Gebruik de wegwijzers voor een dialoog

13 Dementietafels: delen en verbeteren  Dementietafels: delen en verbeteren: project Platform VG en KansPlus  Binnen 3 jaar zijn er 12 dementietafels opgericht  Het gaat om delen van ervaringen (zorgverleners, experts, familie en ouder wordende mensen met dementie)  Het is belangrijk om meer kennis te verwerven over ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking die dementie krijgen en mogelijk te koppelen aan wetenschappelijke kennis

14 KansPlusBuro Opaal Belangennetwerk maakt moeilijke informatie toegankelijk verstandelijk gehandicaptenwww.buro-opaal.nl www.kansplus.nl VraagRaakPlatform VG Steunpunt medezeggenschapKoepelorganisatie voor collectieve cliëntenradenbelangenbehartiging van mensen met een www.vraagraak.nlverstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers / www.platformvg.nl


Download ppt "Kwaliteit van leven voor ouder wordende mensen en de betrokkenheid van familie Zorg en ondersteuning voor ouder wordende mensen met een verstandelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google