De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK)"— Transcript van de presentatie:

1 Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK)

2 A. Structureel overleg Kinderarmoede Rol van OCMW Leuven in de strijd tegen kinderarmoede volgens cliënten, medewerkers en Leuvense organisaties: COORDINEREN + SENSIBILISEREN 25 september 2012Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

3 B. Overzicht van de acties 2011-2012 1.Financiële steun voor schoolkosten 2.Kleuterparticipatie 3.Aankoop speel- en leermateriaal 4.Huiswerkbegeleiding 5.Workshops ‘Met een boekje op schoot’ 6.Infosessies 7.Uitstappen: kennismaking met de praktijk van opvoedingsondersteuning 25 september 2012Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

4 1. Financiële steun voor schoolkosten Doelgroep: kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders in begeleiding zijn bij het OCMW Aanbod: financiële steun voor schoolkosten met maximumbedrag; afhankelijk van type onderwijs Doel: toegankelijkheid vergroten + sensibilisering 25 september 2012Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

5 2. Kleuterparticipatie Doelgroep: kinderen die 2,5 jaar worden in 2012 of 2013 Aanbod: schoolmateriaal + informatiebrochures Doel: toegankelijkheid, participatie en betrokkenheid verhogen 25 september 2012Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

6 3. Aankoop speel- en leermateriaal Doelgroep: Leuvense organisaties die werken met kansarme kinderen tot 18 jaar Aanbod: financiële steun bij aankoop van speel- en leermateriaal Financiering: 80/20-regel, max. 1.000 EUR/organisatie, bonus bij samenwerking (20% van de kostprijs) Doel: toegankelijkheid verhogen en integrale aanpak kinderarmoede bevorderen 25 september 2012Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

7 4. Huiswerkbegeleiding Doelgroep: Leuvense organisaties die huiswerkbegeleiding aanbieden aan kinderen van lager en secundair onderwijs Aanbod: financiële steun bij acties die ouders actief betrekken Financiering: 80/20-regel, max. 1.000 EUR/organisatie, bonus bij samenwerking (20% van de kostprijs) Doel: empowerment 25 september 2012Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

8 5. Workshops ‘Met een boekje op schoot’ Doelgroep: ouders met peuters en kleuters Aanbod: interactieve voorleesworkshop met gratis boekenpakket Locatie: wisselend, telkens i.s.m. Leuvense organisatie die dagelijks werken met kansarme kinderen Doel: ouder- kindrelatie versterken, taalontwikkeling bevorderen, actieve toeleiding en sensibilisering 25 september 2012Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

9 6. Infosessies Doelgroep: ouders en professionelen Aanbod: - Inspraakforum: ‘Opvoeden is voor iedereen anders’ multiculturele samenleving - ‘Ouders, kinderen en echtscheiding’ - ‘Positief opvoeden: tussen koesteren en kaderen’ Doel : informeren, sensibiliseren en netwerking stimuleren 25 september 2012Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

10 6. Infosessies Doelgroep: professionelen Aanbod: - ‘Sociale kaart opvoedingsondersteuning in Leuven’ - ‘Hulpverlening in het kader van problematische opvoedingssituaties’ - Balansdag ‘Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning’: -film + educatieve en interactieve workshops Doel : sensibiliseren en informeren in functie van toeleiding en samenwerking 25 september 2012Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

11 7. Uitstappen: kennismaking met de praktijk van opvoedingsondersteuning Doelgroep: ouders, kinderen en professionelen Aanbod: bezoek aan Leuvense organisaties die een aanbod hebben t.a.v. ouders en kinderen. Doel: drempelverlagend werken (actieve toeleiding en toegankelijkheid ) 25 september 2012Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

12 C. Contactgegevens OCMW Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 3000 Leuven www.ocmw-leuven.be Els Devroye Teamcoördinator Welzijnsbureau Vesalius 016 24 84 67 els.devroye@ocmw-leuven.be 25 september 2012Lokaal Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede


Download ppt "Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK)"

Verwante presentaties


Ads door Google