De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VrijetijdsPakketten (V-Pak’s)

Verwante presentaties


Presentatie over: "VrijetijdsPakketten (V-Pak’s)"— Transcript van de presentatie:

1 VrijetijdsPakketten (V-Pak’s)
Iepers reglement ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

2 Doel bevorderen van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede
doelstelling ingeschreven in sportbeleidsplan, cultuurbeleidsplan, jeugdbeleidsplan, sociaal beleidsplan

3 Overleg welzijn & vrije tijd
13-tal welzijnsorganisaties met vestiging in Ieper Sportdienst – Jeugddienst – CultuurCentrum Bevoegde schepenen Cultuurbeleidscoördinator - Seniorenconsulent

4 Historiek Eind 2002/begin 2003: opmaak Cultuurbeleidsplan : intentie tot het ontwikkelen van bijkomende sociale maatregelen ter verhoging van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Najaar 2003: testfase CultuurPakketten (C-Pak’s) - Cultuurcentrum Voorjaar 2004: lancering C-Pak’s Najaar 2004: lancering VrijetijdsPakketten (V-Pak’s) 2007: opmaak Cultuurbeleidsplan Sportbeleidsplan Lokaal Sociaal Beleidsplan: intentie tot grondige evaluatie in de loop van 2008 5 juni, 4 september en 4 december 2008: overlegvergaderingen 2 februari 2009: gemeenteraad keurt nieuw reglement goed

5 Reglement V-Pak’s (1) De VrijetijdsPakketten zijn exclusief voor welzijnsorganisaties[1] met een vestiging in Ieper, ten voordele van Ieperlingen die het financieel moeilijk hebben[2]. [1] Centrum Algemeen Welzijnswerk, Gezinsondersteunend initiatief, Organisaties migranten- of vluchtelingenwerking, Vereniging waar armen het woord nemen, Welzijnsschakelgroep, Werking Begeleid/beschut/beschermd Wonen, Centrum Basiseducatie, Dagcentrum, Dienstencentrum, Arbeidszorgproject; andere publieke of private welzijnsorganisaties die in hun werking personen in armoede hebben [2] We denken in eerste instantie aan mensen met een bijstandsuitkering, met een inkomen uit sociale zekerheid, met een minimumloon, in budgetbegeleiding.

6 Reglement V-Pak’s (2) Er kan enkel een financiële tegemoetkoming zijn voor kosten verbonden aan deelname aan het aanbod van een (socio-)culturele, jeugd- of sportvereniging of -organisatie. Deze kosten kunnen zijn o.a.: lidgeld; inschrijvingsgeld; abonnement; toegangsgeld; huur of aankoop van (educatief) materiaal nodig voor deelname aan één van bovenvermelde activiteiten.

7 Reglement V-Pak’s (3) Commerciële activiteiten komen niet in aanmerking. De tegemoetkoming kan maximaal 80% bedragen van de bewezen kosten (op basis van voorlegging van originele bewijsstukken). Het moet steeds gaan om activiteiten georganiseerd door derden; eigen activiteiten van de aanvrager (i.e. activiteiten waarbij de aanvrager optreedt als organisator) komen niet in aanmerking. Wat betreft schoolactiviteiten: activiteiten die plaatsvinden tijdens de schooluren komen niet in aanmerking; vrijetijdsactiviteiten die na de schooluren door de school worden georganiseerd komen wel in aanmerking.

8 Reglement V-Pak’s (4) Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere fondsen of terugbetalingssystemen (m.a.w. er wordt steeds een inbreng van de betrokken persoon of organisatie verwacht). Er geldt een maximumbedrag van euro per welzijnsorganisatie per jaar. Voor het aanvragen van de VrijetijdsPakketten gelden twee mogelijke uiterste indiendata: 15 april en 15 oktober.

9 Middelen? 13.000 euro voorzien op de stadsbegroting, vanuit
1. cultuurbeleidsplan 2. sportbeleidsplan (Sport voor Allen!)

10 Organisaties? OCMW Dienstencentrum vzw Den Ommeloop Ieper
Welzijnsschakel Te Goare Beschut Wonen De Overweg Ieper Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart PVT Tempelhof De Lovie CAW De Papaver (+Mannenopvang, Vrouwenopvang) Vereniging Ons Tehuis Thuisbegeleidingsdienst Harmonie Caritas opvang Int. WVA Trefpunt 4 Centrum Basiseducatie

11 Conclusie De welzijnsorganisaties gaan bij hun mensen na wie in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming (ook voor sportactiviteiten). de verenigingen en clubs zelf : leden waarvan het financiële aspect een struikelblok is, worden doorverwezen naar één van de welzijnsorganisaties!

12 Tot slot: afstemming met andere systemen
KB maatschappelijke participatie OCMW Fonds Vrijetijdsparticipatie Steunpunt Vakantieparticipatie Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie


Download ppt "VrijetijdsPakketten (V-Pak’s)"

Verwante presentaties


Ads door Google