De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VrijetijdsPakketten (V-Pak’s) Iepers reglement ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VrijetijdsPakketten (V-Pak’s) Iepers reglement ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede."— Transcript van de presentatie:

1 VrijetijdsPakketten (V-Pak’s) Iepers reglement ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

2 Doel  bevorderen van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede  doelstelling ingeschreven in sportbeleidsplan, cultuurbeleidsplan, jeugdbeleidsplan, sociaal beleidsplan

3 Overleg welzijn & vrije tijd  13-tal welzijnsorganisaties met vestiging in Ieper  Sportdienst – Jeugddienst – CultuurCentrum  Bevoegde schepenen  Cultuurbeleidscoördinator - Seniorenconsulent

4 Historiek  Eind 2002/begin 2003: opmaak Cultuurbeleidsplan 2004- 2007: intentie tot het ontwikkelen van bijkomende sociale maatregelen ter verhoging van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede  Najaar 2003: testfase CultuurPakketten (C-Pak’s) - Cultuurcentrum  Voorjaar 2004: lancering C-Pak’s  Najaar 2004: lancering VrijetijdsPakketten (V-Pak’s)  2007: opmaak Cultuurbeleidsplan 2008-2013 + Sportbeleidsplan 2008-2013 + Lokaal Sociaal Beleidsplan: intentie tot grondige evaluatie in de loop van 2008  5 juni, 4 september en 4 december 2008: overlegvergaderingen  2 februari 2009: gemeenteraad keurt nieuw reglement goed

5 Reglement V-Pak’s (1)  De VrijetijdsPakketten zijn exclusief voor welzijnsorganisaties[1] met een vestiging in Ieper, ten voordele van Ieperlingen die het financieel moeilijk hebben[2]. [1][2][1][2] [1][1] Centrum Algemeen Welzijnswerk, Gezinsondersteunend initiatief, Organisaties migranten- of vluchtelingenwerking, Vereniging waar armen het woord nemen, Welzijnsschakelgroep, Werking Begeleid/beschut/beschermd Wonen, Centrum Basiseducatie, Dagcentrum, Dienstencentrum, Arbeidszorgproject; andere publieke of private welzijnsorganisaties die in hun werking personen in armoede hebben [1] [2][2] We denken in eerste instantie aan mensen met een bijstandsuitkering, met een inkomen uit sociale zekerheid, met een minimumloon, in budgetbegeleiding. [2]

6 Reglement V-Pak’s (2)  Er kan enkel een financiële tegemoetkoming zijn voor kosten verbonden aan deelname aan het aanbod van een (socio-)culturele, jeugd- of sportvereniging of -organisatie.  Deze kosten kunnen zijn o.a.: lidgeld; inschrijvingsgeld; abonnement; toegangsgeld; huur of aankoop van (educatief) materiaal nodig voor deelname aan één van bovenvermelde activiteiten.

7 Reglement V-Pak’s (3)  Commerciële activiteiten komen niet in aanmerking.  De tegemoetkoming kan maximaal 80% bedragen van de bewezen kosten (op basis van voorlegging van originele bewijsstukken).  Het moet steeds gaan om activiteiten georganiseerd door derden; eigen activiteiten van de aanvrager (i.e. activiteiten waarbij de aanvrager optreedt als organisator) komen niet in aanmerking.  Wat betreft schoolactiviteiten: activiteiten die plaatsvinden tijdens de schooluren komen niet in aanmerking; vrijetijdsactiviteiten die na de schooluren door de school worden georganiseerd komen wel in aanmerking.

8 Reglement V-Pak’s (4)  Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere fondsen of terugbetalingssystemen (m.a.w. er wordt steeds een inbreng van de betrokken persoon of organisatie verwacht).  Er geldt een maximumbedrag van 1.000 euro per welzijnsorganisatie per jaar.  Voor het aanvragen van de VrijetijdsPakketten gelden twee mogelijke uiterste indiendata: 15 april en 15 oktober.

9 Middelen? 13.000 euro voorzien op de stadsbegroting, vanuit 1. cultuurbeleidsplan 2. sportbeleidsplan (Sport voor Allen!)

10 Organisaties?  OCMW  Dienstencentrum  vzw Den Ommeloop Ieper  Welzijnsschakel Te Goare  Beschut Wonen De Overweg Ieper  Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart  PVT Tempelhof  De Lovie  CAW De Papaver (+Mannenopvang, Vrouwenopvang)  Vereniging Ons Tehuis  Thuisbegeleidingsdienst Harmonie  Caritas opvang Int.  WVA  Trefpunt 4  Centrum Basiseducatie

11 Conclusie  De welzijnsorganisaties gaan bij hun mensen na wie in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming (ook voor sportactiviteiten).  de verenigingen en clubs zelf : leden waarvan het financiële aspect een struikelblok is, worden doorverwezen naar één van de welzijnsorganisaties!

12 Tot slot: afstemming met andere systemen  KB maatschappelijke participatie OCMW  Fonds Vrijetijdsparticipatie www.armoede.be/fondscultuurparticipatie  Steunpunt Vakantieparticipatie www.vakantieparticipatie.be  Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie  www.demos.be www.demos.be


Download ppt "VrijetijdsPakketten (V-Pak’s) Iepers reglement ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede."

Verwante presentaties


Ads door Google