De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOKALE DIALOOG OVER ARMOEDEBESTRIJDING Plattelandsacademie Sonja Bouts, Jozefien Godemont en Els Van Elsen 11 maart 2014, Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOKALE DIALOOG OVER ARMOEDEBESTRIJDING Plattelandsacademie Sonja Bouts, Jozefien Godemont en Els Van Elsen 11 maart 2014, Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 LOKALE DIALOOG OVER ARMOEDEBESTRIJDING Plattelandsacademie Sonja Bouts, Jozefien Godemont en Els Van Elsen 11 maart 2014, Leuven

2 Welzijnsschakels • Organisatie • Ontstaan vzw Welzijnsschakels in 1996 • 140 lokale welzijnsschakelgroepen in landelijk Vlaanderen • 5 regionale en één Vlaams ondersteuningspunt • Landelijke vereniging waar armen het woord nemen • Sociaal-culturele organisatie • Structurele (campagne)partner van Welzijnszorg • Visie • Verzet tegen armoede en sociale uitsluiting • Vrijwilligers en deelnemers met en zonder armoede-ervaring • Groepsvorming gericht op ontmoeting en informele leerkansen • Samenwerking en dialoog om lokaal draagvlak te versterken

3 Welzijnsschakels • Werkwijze Ontmoeting Ontmoetingsmoment, (ouder)gespreksgroep, huisbezoek Actie 17 oktober, themadialoog i.v.v. de Welzijnszorgcampagne, inleefweek Ontspanning Feest, toneel, crea, uitstap, tuinieren, vakantie Vorming Taalgroep, omgaan met papieren, tandem luidsprekers Steun Tweedehandswinkel, voedselhulp, huiswerkbegeleiding, huisraad

4 Welzijnsschakels • Dialoog • Ontmoeting tussen gelijkwaardige partners • Opbouwend, niet aanvallend • Over beleving, vragen die leven en de wenselijke situatie • Gericht op duurzame verbeteringen en partnerschappen • Handelend, maar niet zonder te spreken over structuren • Start op het lokale niveau

5 Praktijkverhaal wzs Balen (Het Lichtpunt) • Korte geschiedenis • 2005-2006: lokaal sociaal beleidsplan en omgevingsanalyse • 2007: resultaten van KHK onderzoek rond gebruik OCMW • Sindsdien: armoedebeleid met wzs als betrokken partner • Het begint met luisteren… • De signalenlijst in wzs Balen • Thematische werkgroepen OCMW • …om dan in dialoog te gaan met OCMW, huisartsen, scholen, deurwaarders enz….

6 Praktijkverhaal wzs Balen (Het Lichtpunt) • … en tot concrete verbeteringen en inzet te komen… • Herinrichting van het onthaal • Vorming voor sociaal assistenten • Verfijning van het intakegesprek en begeleidende documenten • Betere toepassing van de sociale derdebetalersregeling • Gebruik doorverwijskaarten • Aanbod kooksessies • Eerstelijnspsycholoog • Huiswerkbegeleiding • Vrijetijdscheques • Info- en praatavonden over schulden en opvoeding • Meer proactieve dienstverlening • …

7 Praktijkverhaal wzs Balen (Het Lichtpunt) • … maar bovenal tot … • Persoonlijke groei van alle betrokkenen • Open samenwerking • Wederzijds respect

8 Belang van lokale dialoog (GROEPEN) PERSONEN DIE ACHTERSTELLING ERVAREN (H)erkenning Sociaal netwerk Zelfvertrouwen Hoop CONCRETE VERBETERINGEN IN DE GEMEENTE MEDESTANDERS DIE ZICH SOLIDAIR VERZETTEN Voeling met achterstelling Beleidssignalering vanuit achterban Organisatienetwerk Armoedetoets eigen beleid LOKAAL BELEID IN RUIME ZIN Inclusieve en participatieve aanpak Lokaal draagvlak armoedebestrijding Structureel en proactief beleid Lokale armoedetoets

9 Lokale dialoognetwerken • Regionale vrijwilligerswerking dialoogondersteuners • 15-tal vrijwilligers • Versterken mee het maatschappelijk draagvlak • Ondersteunen lokale welzijnsschakels om bekommernissen op te vangen en ze in dialoog te brengen • Soorten dialoognetwerken • Natraject bij de themadialoog Welzijnszorgcampagne • Dialoogtraject o.b.v. eigen knelpunt/thema • Voortraject om voorwaarden voor dialoog te scheppen • Uiteenlopende thema’s: schuldhulpverlening, OCMW- dienstverlening, gezondheidskosten, vrijetijdsparticipatie…

10 Taart van engagementen

11 Concrete inzet • Houd als organisatie voeling met armoede en sociale uitsluiting • Welke ervaringen hebben mensen die achterstelling ervaren? • Welke structurele mechanismen spelen er mee? • Verzamel bekommernissen vanuit je eigen achterban en signaleer ze aan betrokken beleidsactoren • Ga in gesprek met organisaties die in jouw gemeente werken rond armoedebestrijding • Wat kunnen jullie van elkaar leren? • Waar liggen kansen op samenwerking? • Onderwerp je eigen organisatiebeleid aan een armoedetoets • Staat je organisatie open voor mensen die achterstelling ervaren? • Welke drempels bouwt je organisatie misschien ongewild in?


Download ppt "LOKALE DIALOOG OVER ARMOEDEBESTRIJDING Plattelandsacademie Sonja Bouts, Jozefien Godemont en Els Van Elsen 11 maart 2014, Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google