De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vecht & Dans - Kort op de Bal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vecht & Dans - Kort op de Bal"— Transcript van de presentatie:

1 Vecht & Dans - Kort op de Bal
In de niche tussen Sport en Jeugdwerk

2 Kort op de Bal - Vecht & Dans
Wie? 2 proefprojecten In opdracht van vlaams minister van sport Versterking van clubs in grootstedelijke context Grootstedelijke context Kwetsbare doelgroep Procesmatige, participatieve & competentiegerichte ondersteuning clubs Wie Waar Kort op de bal 7 voetbalclubs Brussel Vecht & dans 9 Thaiboxclubs 4 opgerichte dansprojecten Antwerpen Kort op de Bal - Vecht & Dans

3 Versterking clubs - Hoe?
Door focus op ‘sport als middel’ Sportclub als schatrijke vindplaats Sportclub als magneet Sport als middel Tot competentieversterking jongeren, trainers & vrijwilligers Tot communityvorming Door focus op twee clubniveau’s Individu en groep: jongeren, trainers en vrijwilligers Organisatorische niveau clubs Kort op de Bal - Vecht & Dans

4 Focus: gesloten sportcontext
Gesloten formeel/competitief Gesloten formeel/recreatief Open informeel/competitief Open informeel/recreatief Focus ved/kodb VED KODB recreatief competitief Focus bestaand jeugdwerk Open sportcontext

5 Kort op de Bal - Vecht & Dans
Versterking - Waarom? Inclusie vs exclusie Huidige ondersteuningsaanbod sluit uit Op maat van ggd = middenklasse Onderzoek: hoe deze clubs wel betrekken? Uiteindelijke doelstelling Op clubniveau: sociale vereniging duurzaam sportbeleid Beleid: Methodieken & adviezen Kort op de Bal - Vecht & Dans

6 Clubs versterken op 2 niveaus
SD 3: expertisedeling SD2 organisatieniveau SD1 Competenties trainers & jongeren Clubs als systemen Methodieken & adviezen Individu & groep Kort op de Bal - Vecht & Dans

7 SD 1: Competenties jongeren & trainers
Werken rond: Pedagogische omkadering Vormingen Stages met pedagogische insteek Sporttechnische kennisverbreding Vrijwilligerswerking Nederlandse taalaspect Strategie Trajecten op maat (ind. of per groep) Overkoepelend programma Werken rond attitudes & competenties Kort op de Bal - Vecht & Dans

8 Competentieversterking jongeren & trainers
Kort op de bal taal/voetbalstage spel conflictbeheersing taallessen in clubs straatvoetbal positief coachen sporttechnische training Vechtsport - stageweekend - tijdschrift kaboem - groepstrajecten - vormingen trainers - individuele trajecten trainers Danssport oprichting aanbod op maat focus verantwoordelijkheden werken naar toonmomenten - vormingsmomenten - dansanimatorcursus Kort op de Bal - Vecht & Dans

9 SD 2: Versterken organisatiestructuur
Clubs versterken Is zoeken naar systemen: duurzaamheid op LT Via samenwerking trainers & bestuur Aandacht voor Systematiek Clubfilosofie en gedragenheid Structuur vrijwilligerswerking Samenwerking partners – wijkgericht verankeren Maatwerk Garantie lange termijneffect Kort op de Bal - Vecht & Dans

10 SD 2 Versterken organisatiestructuur
Jongeren Trainers Focus Kort op de bal -Spelersraad -Assistent-trainers opleiden Ind. Proeftrajecten ism clubs: -missie/visie -ledenwerving -organigram -plan opstellen en opvolgen bestaande club Vechtsport Proeftrajecten. Jongeren opleiden ifv gezonder maken clubstructuur. Bv. Wijkfeest Assistent-trainers Danssport Reglement opstellen Organigram Verantwoordelijkheden binnen organigram VED als trekker ifv LT planning zelf opgerichte Kort op de Bal - Vecht & Dans

11 Kort op de Bal - Vecht & Dans
Actieradius: clubs Doelgroep Organisatie Visie Acties jongeren trainers bestuur/vrijwilligers andere partners … sleutelen op verschillende niveaus procesbegeleiding clubs op maat overkoepelend programma vormingen methodieken -oprichten -ondersteunen -vormen -focus competenties Kort op de Bal - Vecht & Dans

12 Kort op de Bal - Vecht & Dans
SD 3: Expertisedeling Inclusie vs exclusie Kwetsbare doelgroep Huidige ondersteuningsaanbod sluit uit Op maat van ggd = Vlaams middenklasse Aanbod = te schools, abstract, tijdsintensief, gecentraliseerd KODB & VED Signaalfunctie Zoeken naar oplossingen om deze doelgroep wel mee te krijgen Kort op de Bal - Vecht & Dans In de niche tussen Sport en Jeugdwerk

13 Besluit: kodb/ved & participatie?
Sportclub als niet ontgonnen schatrijke vindplaats Exclusie inclusie Beleid: voorwaarden scheppen Clubs : aan voorwaarden voldoen Participatie = deelnemen Verbeteren omstandigheden clubs waarin jongeren participeren Danssport – ontwikkeling aanbod op maat Participatie = deelhebben Focus competentieversterking jongeren, trainers, vrijwilligers Mede-eigenaarschap jongeren & vrijwilligers Kort op de Bal - Vecht & Dans


Download ppt "Vecht & Dans - Kort op de Bal"

Verwante presentaties


Ads door Google