De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GENTS PLAN GELETTERDHEID Krachtlijnen. Inleiding Naar schatting 20 % van de Gentse bevolking is laaggeletterd (> IALS niv 1) Beleidsmatig kader Historiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GENTS PLAN GELETTERDHEID Krachtlijnen. Inleiding Naar schatting 20 % van de Gentse bevolking is laaggeletterd (> IALS niv 1) Beleidsmatig kader Historiek."— Transcript van de presentatie:

1 GENTS PLAN GELETTERDHEID Krachtlijnen

2 Inleiding Naar schatting 20 % van de Gentse bevolking is laaggeletterd (> IALS niv 1) Beleidsmatig kader Historiek van het GPG

3 Kernnoties van het GPG “Laaggeletterdheid” = containerbegrip  “laag- vaardigheid”, “laagtaligheid”, “anderstaligheid” Het GPG en analfabetisme Aanpak laaggeletterdheid als middel om armoedecirkel te doorbreken  link tussen taalarmoede en socio-cult armoede  Laaggeletterdheid aanpakken is potentiële armoede bestrijden

4 Doelgroep Moeilijk te bereiken: defensief, potentieel afkeer voor formeel onderwijs Moeilijk te overtuigen: “wegmoffelen” van laaggeletterdheid Veel gezichten: jong  oud, autochtoon  allochtoon, formeel  informeel

5 Twee basispremisses Heel wat instanties / verenigingen ondernemen nu al heel wat geletterdheidacties, maar hebben niet steeds laaggeletterdheid als invalshoek  te betrekken bij verdere opbouw van GPG GPG wil warm water niet uitvinden, noch warm water warm houden; wel wil het een “opvulplan” zijn waar nodig, een “samenwerkplan” waar mogelijk  Stad kiest voor geletterdheidregie

6 Contouren van het GPG Visie: bijdragen aan gelijke kansen door laaggeletterdheid aan te pakken en basisvaardigheden te versterken –Actiegericht –Betrekken relevante actoren –Doelgroepgericht

7 Contouren van het GPG (2) Missie: Via een actiegericht doelgroepenbeleid … –SD 1: Meten –SD 2: Bewustmaken –SD 3: Remediëren –SD 4: Voorkomen

8 SD 1: Meten Operationalisering:Operationalisering: methode ontwikkelen en implementeren om de Gentse geletterdheidproblematiek op te volgen Kernvragen:Kernvragen: –Probleem 1: hoe geletterdheidsituatie monitoren –Probleem 2: huidige “landschap” karteren Werkgroep “meten”Werkgroep “meten” (technische focus)

9 SD 2: Bewustmaken Operationalisering:Operationalisering: een communicatiestrategie ontwikkelen op twee niveaus: –Intermediair: toegankelijkheid en begrijpelijkheid van publieke informatie verhogen + opleiding voorzien –Doelgroep: remediërende instanties promoten om deelname aan basiseducatieve opleidingen te maximaliseren Werkgroep “Bewustmaken”Werkgroep “Bewustmaken” (communicatieve focus)

10 SD 3: Remediëren SD 3.1: remediëren van laagvaardigheid maximaliseren SD 3.2: kennis van het Nederlands bij anderstaligen vergroten SD 3.3: multimediale vaardigheden versterken Operationalisering via insteek partners  werkgroep “remediëren en voorkomen” (inhoudelijke focus)

11 SD 4: Voorkomen SD 4.1: Informele leeromgevingen versterken SD 4.2: Formele leeromgevingen evalueren om leerwinst te maximaliseren Operationalisering via insteek partners  werkgroep “remediëren en voorkomen” (inhoudelijke focus)

12 WIJ VRAGEN OM UW HULP EN MEDEWERKING! Interesse in één van de werkgroepen: zie map

13 GPG Stavaza & vervolgtraject GPG: waar staan we nu? Conceptfase is achter de rug: –Uitgangsituatie is bekend –Streefdoel is bekend –Strategische doelen zijn geformuleerd

14 GPG Stavaza & vervolgtraject GPG: waar gaan we nu aan beginnen? Voorbereidingsfase (nu – eind 2010) –Doel: komen tot een concreet, geïntegreerd en gedragen actieplan –Stuurgroep: mei 2010, wordt uitgebreid met geïnteresseerde partners –Werkgroepen: najaar, uitwerken GP in acties –Parallel: verder inventariseren van werkveld met lopende en toekomstige acties

15 GPG Stavaza & vervolgtraject GPG: waar gaan we straks aan beginnen? Effectuering: begin 2011 –Oprichten Gents Platform Geletterdheid, die het actieplan uitvoert en opvolgt, en nieuwe initiatieven aanbrengt

16 Gents Platform Geletterdheid Aansturing via Coördinatiecel (= coördinator GPG en staf DOOSG) Mogelijke taken: –Bijsturen, evalueren en uitvoeren Gents Plan Geletterdheid –Stimuleren uitvoering Vlaams Plan Geletterdheid –Detecteren en opvullen “lacunes” in bestaande werkingen –Nieuwe actiepistes inspireren –Samenwerking stimuleren (doorstroom) –Knelpunten detecteren en beleidsmatig communiceren

17 Vervolgtraject Voorbereidingsfase (nu – eind 2010) Stuurgroep (=Embryonale beleidsgroep) Werkgroep meten Werkgroep bewustmaken Werkgroep Voorkomen en remediëren Gents platform geletterdheid Coördinatiecel beleidsgroe p Actie xActie yActie z Effectuering (begin 2011)


Download ppt "GENTS PLAN GELETTERDHEID Krachtlijnen. Inleiding Naar schatting 20 % van de Gentse bevolking is laaggeletterd (> IALS niv 1) Beleidsmatig kader Historiek."

Verwante presentaties


Ads door Google