De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoedebeleidsplan Gent 2014-2020 Bespreking regisseursoverleg lokaal welzijnsbeleid Armoedebeleid Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoedebeleidsplan Gent 2014-2020 Bespreking regisseursoverleg lokaal welzijnsbeleid Armoedebeleid Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Armoedebeleidsplan Gent 2014-2020 Bespreking regisseursoverleg lokaal welzijnsbeleid Armoedebeleid Gent

2 Staf beleidsondersteuning220/7/14 Kadering Bestuursakkoord  “Opmaak van een beleidsplan voor een gedragen, integraal en effectief armoedebeleid voor de stad Gent onder regie van het OCMW.” AANPAK 1.2013: ‘generiek’ plan met wetenschappelijke onderbouw, duidelijke visie en keuzes, incl. eerste operationalisering 2.miv 2014: gefaseerd én participatief verder uitwerken en operationaliseren Kenmerken  Regieplan: betrekken/activeren actoren en stakeholders  Continuering/ondersteuning goed beleid  Subsidiariteit: rekening houden met (planning van) gelinkte beleidsdomeinen  In opbouw (onderdelen en geheel) Vragen  Opmerkingen/aanvullingen/hiaten…?  Hoe kan uw organisatie/dienst/domein meewerken aan de realisatie van de doelstellingen?  Goede voorbeelden van nieuw én regulier beleid

3 Staf beleidsondersteuning320/7/14 Missie/Visie Missie: armoede in Gent verminderen Visie: Inzet op twee sporen: ◦ Toegankelijkheid ( sociale grondrechten/ levensdomeinen) ◦ Zelfredzaamheid ( empowerment)  Progressief universalisme Wat is armoede? ◦ Financiële armoede ◦ Kansarmoede en sociale uitsluiting ◦ Cultuur van het zwijgen ◦ Generatiearmoede

4 Staf beleidsondersteuning420/7/14 Visie Oorzaken op verschillende niveaus: ◦ Samenleving ◦ Organisaties en groepen ◦ Individuen Bestrijding  verschillende soorten maatregelen: ◦ Verbeteren bestaanscondities ◦ Processen van uitsluiting tegengaan ◦ Empowerment / doorbreken cultuur van het zwijgen Doelgroep  alle mensen in armoede ▪ Kansarmen en generatiearmen; ▪ Kinderen in armoede en hun gezinnen. Maar ook: ▪ Nieuwe armen; ▪ Gentenaren met inkomen net boven de armoedegrens.

5 Staf beleidsondersteuning520/7/14 Toegankelijkheid van dienstverlening en zorg ◦ Informatie sociale rechten ◦ Continueren/optimaliseren 1 ste lijnsaanbod ◦ Opsporen en benaderen ◦ Automatisch toekennen rechten ◦ Toegankelijke dienstverlening Stad en OCMW ◦ Digitale kloof Participatie ◦ Adviezen van mensen in armoede ◦ Adviezen van professionelen en academici Sensibilisering ◦ Inwoners van Gent ◦ Motiveren tot actie ◦ Inzicht bij studenten en professionelen 1. Integrale benadering

6 Staf beleidsondersteuning620/7/14 Inkomen  Gentenaars beschikken over een budget dat hen toelaat een menswaardig leven te leiden ◦ Actieve rechtenbenadering ◦ Aanvullende financiële hulp ◦ Signaalfunctie ◦ Preventie van schulden (  CAW) ◦ Ondersteuning voedselverdeling ◦ Inkomensgerelateerde dienstverlening Wonen Werken en activering Leren Sociale relaties en vrije tijd Fysieke en geestelijke gezondheid 1.Verwijzen/screenen betreffende beleidsplanning 2.Acties stimuleren m.b.t. toegankelijkheid voor mensen in armoede op dit domein 3.Aanvullende acties ontwikkelen? 2. Levensdomeinen

7 Staf beleidsondersteuning720/7/14 Verhogen van de kennis over (impact van) kans, kinder en generatiearmoede  org’s creëren betere kansen/ondersteuning aan kinderen en hun gezin Betere afstemming over de trajecten van kinderen en hun gezin tussen sectoren  overbruggen kloof, hulpverlening, vrije tijd en school (integraal werken) Prioritaire aandacht voor ouders, kinderen en hun gezin bij het verhogen van de toegankelijkheid (zie SD 1, toegankelijkheid) 3. Kinderarmoede

8 Traject en info Inspraaktraject:juli - okt 2013 Verwerking nov – dec 2013 Beslissingstraject: jan – april 2013 Miv najaar: bilaterale contacten ifv  levensdomeinen en acties  interdepartementale werking, gelinkt aan armoedetoets Algemene info en contact: Joris Beaumon joris.beaumon@ocmwgent.be joris.beaumon@ocmwgent.be 09/266.99.02 - 0477/56.01.63 Link met stadsdiensten en interdepartementale werking Els De Vos Els.devos@gent.beEls.devos@gent.be / els.devos@ocmwgent.beels.devos@ocmwgent.be 09/266.76.65 – 0474/96.28.60 Staf beleidsondersteuning820/7/14


Download ppt "Armoedebeleidsplan Gent 2014-2020 Bespreking regisseursoverleg lokaal welzijnsbeleid Armoedebeleid Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google