De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoedebeleid Gent Armoedebeleidsplan Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoedebeleid Gent Armoedebeleidsplan Gent"— Transcript van de presentatie:

1 Armoedebeleid Gent Armoedebeleidsplan Gent 2014-2020
Bespreking regisseursoverleg lokaal welzijnsbeleid Armoedebeleid Gent

2 Staf beleidsondersteuning
Kadering Bestuursakkoord  “Opmaak van een beleidsplan voor een gedragen, integraal en effectief armoedebeleid voor de stad Gent onder regie van het OCMW.” AANPAK 2013: ‘generiek’ plan met wetenschappelijke onderbouw, duidelijke visie en keuzes, incl. eerste operationalisering miv 2014: gefaseerd én participatief verder uitwerken en operationaliseren Kenmerken Regieplan: betrekken/activeren actoren en stakeholders Continuering/ondersteuning goed beleid Subsidiariteit: rekening houden met (planning van) gelinkte beleidsdomeinen In opbouw (onderdelen en geheel) Vragen Opmerkingen/aanvullingen/hiaten…? Hoe kan uw organisatie/dienst/domein meewerken aan de realisatie van de doelstellingen? Goede voorbeelden van nieuw én regulier beleid 4/4/17 Staf beleidsondersteuning

3 Staf beleidsondersteuning
Missie/Visie Missie: armoede in Gent verminderen Visie: Inzet op twee sporen: Toegankelijkheid (sociale grondrechten/ levensdomeinen) Zelfredzaamheid (empowerment)  Progressief universalisme Wat is armoede? Financiële armoede Kansarmoede en sociale uitsluiting Cultuur van het zwijgen Generatiearmoede 4/4/17 Staf beleidsondersteuning

4 Staf beleidsondersteuning
Visie Oorzaken op verschillende niveaus: Samenleving Organisaties en groepen Individuen Bestrijding  verschillende soorten maatregelen: Verbeteren bestaanscondities Processen van uitsluiting tegengaan Empowerment / doorbreken cultuur van het zwijgen Doelgroep  alle mensen in armoede Kansarmen en generatiearmen; Kinderen in armoede en hun gezinnen. Maar ook: Nieuwe armen; Gentenaren met inkomen net boven de armoedegrens. 4/4/17 Staf beleidsondersteuning

5 Staf beleidsondersteuning
1. Integrale benadering Toegankelijkheid van dienstverlening en zorg Informatie sociale rechten Continueren/optimaliseren 1ste lijnsaanbod Opsporen en benaderen Automatisch toekennen rechten Toegankelijke dienstverlening Stad en OCMW Digitale kloof Participatie Adviezen van mensen in armoede Adviezen van professionelen en academici Sensibilisering Inwoners van Gent Motiveren tot actie Inzicht bij studenten en professionelen 4/4/17 Staf beleidsondersteuning

6 Staf beleidsondersteuning
2. Levensdomeinen Inkomen  Gentenaars beschikken over een budget dat hen toelaat een menswaardig leven te leiden Actieve rechtenbenadering Aanvullende financiële hulp Signaalfunctie Preventie van schulden ( CAW) Ondersteuning voedselverdeling Inkomensgerelateerde dienstverlening Wonen Werken en activering Leren Sociale relaties en vrije tijd Fysieke en geestelijke gezondheid Verwijzen/screenen betreffende beleidsplanning Acties stimuleren m.b.t. toegankelijkheid voor mensen in armoede op dit domein Aanvullende acties ontwikkelen? 4/4/17 Staf beleidsondersteuning

7 Staf beleidsondersteuning
3. Kinderarmoede Verhogen van de kennis over (impact van) kans, kinder en generatiearmoede  org’s creëren betere kansen/ondersteuning aan kinderen en hun gezin Betere afstemming over de trajecten van kinderen en hun gezin tussen sectoren  overbruggen kloof, hulpverlening, vrije tijd en school (integraal werken) Prioritaire aandacht voor ouders, kinderen en hun gezin bij het verhogen van de toegankelijkheid (zie SD 1, toegankelijkheid) 4/4/17 Staf beleidsondersteuning

8 Staf beleidsondersteuning
Traject en info Inspraaktraject: juli - okt 2013 Verwerking nov – dec 2013 Beslissingstraject: jan – april 2013 Miv najaar: bilaterale contacten ifv levensdomeinen en acties interdepartementale werking, gelinkt aan armoedetoets Algemene info en contact: Joris Beaumon 09/ / Link met stadsdiensten en interdepartementale werking Els De Vos / 09/ – 0474/ 4/4/17 Staf beleidsondersteuning


Download ppt "Armoedebeleid Gent Armoedebeleidsplan Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google