De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderbescherming en proactief handelen Algemene vergadering VVSG afd. OCMW’s 14 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderbescherming en proactief handelen Algemene vergadering VVSG afd. OCMW’s 14 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Onderbescherming en proactief handelen Algemene vergadering VVSG afd. OCMW’s 14 juni 2012

2 De paradox We hebben een sterke beschermende sociale zekerheid. Er bestaat een gedifferentieerd aanbod van dienst- en hulpverlening georganiseerd door de OCMW’s en andere (particuliere) actoren en toch…. Is het recht op maatschappelijk dienstverlening, dat elkeen toelaat om een menswaardig bestaan te hebben, niet voor iedereen gegarandeerd.

3 Project onderbescherming Zuid- Oost- Vlaanderen ( Samenlevingsopbouw O-Vl + HIVA)

4 OCMW Zottegem doet mee Waarom?  5 deelgemeenten van Zottegem hebben een plattelands- karakter (leadergebied).  OCMW Zottegem werkt aan de realisatie van het fysieke Sociaal Huis. Alle informatie die de kwaliteit van de dienstverlening kan verbeteren is welkom.  Onderzoek is complementair aan het cliënt- tevredenheidsonderzoek in samenwerking met het Provincie Oost-Vlaanderen.

5 Proactieve aanpak Verbeteracties mbt opsporen en benaderen :  Huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning aan huis (de Katrol). Doelgroep: gezinnen met kinderen in het basisonderwijs.  Valpreventie; middel om onderbescherming te detecteren. Doelgroep: alleenstaande 80-plussers. Verbeteractie mbt proactief informeren:  Jongeren OCMW-Raad Doelgroep : laatstejaars secundair onderwijs.

6 Proactieve aanpak A. Huiswerkbegeleiding & opvoedingsondersteuning à huis (de Katrol)  Netwerk: Scholenoverleg basisscholen, CLB’s, sociale dienst OCMW, lokale actoren, hogescholen.  Wie doet wat?  Scholen sporen gezinnen op  Hogescholen leveren de studenten (lerarenopleiding, psychologie, orthopedagogie..)  Ankerfiguur (maatsch. werker OCMW) benadert de gezinnen, coacht de studenten en realiseert ontbrekende rechten.

7 Hoe loopt de begeleiding ?  Studenten gaan 2x per week (10-13weken) 1u langs bij de gezinnen.  Studenten helpen de kinderen in aanwezigheid van de ouders bij het huiswerk. Studenten informeren gezinnen over het vrijetijdsaanbod in Zottegem.  Participatiefonds (Federaal) en middelen van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie (Vlaams) werken financiële drempels weg.  Ankerfiguur coacht de studenten en wint vertrouwen van het gezin.

8 Proactief handelen werkt !  Proactief handelen beschermt tegen meer problemen (uithuiszetting, schoolse achterstand, aanpak schuldenproblematiek,...)  Proactief handelen geeft mensen nieuwe kansen (opleiding en tewerkstelling o.a. art. 60 en bij Groep Intro)  Er is een maatschappelijk werker waarop mensen ook na een trajectbegeleiding nog altijd beroep kunnen doen (nazorg).

9 Proactieve aanpak B. Jongeren OCMW-raad  Netwerk: OCMW, scholenoverleg secundaire scholen, CLB  Wie doet wat?  Scholen, CLB’s: vragen een Jongeren OCMW raad aan.  OCMW: maatschappelijk werker geeft een voorbereidende les op school over OCMW-werking en over het gekozen thema (schuldproblematiek, huisvesting, tewerkstelling,...).  Jongeren komen naar de Jongeren OCMW-raad en bespreken samen met de voorzitter, secretaris, mw-er een sociale casus.

10 Proactief informeren werkt!  Jongeren maken kennis met de werking en de dienstver- lening van het OCMW.  Jongeren OCMW-raad past in de lessen maatschappelijke vorming.  Jongeren weten waar ze terecht kunnen met hun vragen.

11 Proactieve aanpak C. Valpreventie als middel om onderbescherming bij alleenstaande 80-plussers op te sporen.  Netwerk  OCMW: huisbezoeken bij 150 bejaarden met checklist Valpreventie (“Blijf op eigen benen staan”) en vragenlijst over o.a kennis van dienst- en hulpverlening, sociale contacten,...  Sleutelfiguren: openen de deur voor de enquêteur.

12 Proactief handelen werkt !  Sleutelfiguren zijn cruciaal als “deuropener” bij de senioren.  Voorlopige conclusie (nog één deelgemeente te gaan): alleenstaande senior wordt omringd door zijn familiaal netwerk.  Het project wordt opgepikt door de deel-SEL Vlaamse Ardennen ( Samenwerkingsinitiatief eerstelijns- gezondheidszorg

13 Uitdagingen voor OCMW’s  OCMW-besturen en -medewerkers moeten geloven in proactief en outreachend werken om iedereen zijn sociale rechten te garanderen.  De kwaliteit van de proactieve aanpak wordt mee bepaald door de tijd en de ruimte die medewerkers ervoor krijgen. Nieuwe aanpak is arbeids- en tijdsintensief.  Overheid moet de OCMW’ s erkennen (ook financieel) als een onmisbare schakel in de lokale aanpak van onderbescherming.

14 Heeft u nog vragen? contactgegevens Kurt De Loor OCMW Zottegem Deinsbekestraat 23 9620 Zottegem 09 364 57 06 Kurt.deloor@vlaamsparlement.be


Download ppt "Onderbescherming en proactief handelen Algemene vergadering VVSG afd. OCMW’s 14 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google