De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOED WONEN van LEVENSbeLANG! Ouderenweekcampagne 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOED WONEN van LEVENSbeLANG! Ouderenweekcampagne 2011."— Transcript van de presentatie:

1 GOED WONEN van LEVENSbeLANG! Ouderenweekcampagne 2011

2 Campagne GOED WONEN van LEVENSbeLANG! Ouderenweek 2011: 21-27 november Campagne Vlaamse Ouderenraad Aandacht voor de ‘woonsituatie van ouderen in armoede’ Methodiek voor lokale ouderenadviesraden

3 Wat is armoede Niet alleen het financiële aspect Geen toegang tot mogelijkheden die anderen wél krijgen Armoede leidt tot uitsluiting

4 Wanneer ben je arm? Complex gegeven: impact op verschillende levensdomeinen Belangrijke indicator armoederisico Wanneer is iemand arm? Een gezin met twee kinderen is arm als het per maand minder dan 2029 euro heeft

5 Armoederisico bij ouderen Zeer hoog Percentage is twee keer zo hoog als in Vlaanderen (20,2% versus 10,1%) Concreet: 1 op 5 vijfenzestigplussers = arm *Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (EU-SILC 2009) Totale bevolking65-plussers België14,6%21,6% Vlaams Gewest10,1%20,2%

6 GOED WONEN van LEVENSbeLANG! Wonen een basisbehoefte Vlaamse Wooncode, artikel 3: 'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.’

7 Betaalbaarheid van wonen Oudere eigenaars in moeilijkheden Huurders extra kwetsbaar Wonen met zorg Dak- en thuislozen

8 Kwaliteit van de woningen Mensen in armoede wonen vaak in de slechtste woningen Ouderen wonen vaker in de oudste woningen = mindere kwaliteit, slecht geïsoleerd, geen basiscomfort

9 Energiearmoede Wat is energiearmoede? Energiefactuur niet meer kunnen betalen Gevolg van laag inkomen, gebrekkige huisvesting en hoge energieprijzen

10 Energiearmoede Steeds meer gezinnen afgesloten omdat ze hun energiefactuur niet meer kunnen betalen Hoge energiefactuur door slecht geïsoleerde woning Energie-uitgaven 60-plussers liggen 25% hoger dan bij 30-45 jarigen. Oplossing: energiebesparing, maar …

11 De weg kwijt in het informatielandschap Informatie bereikt mensen in armoede onvoldoende Geen kennis van hun rechten en plichten Keuze van communicatiekanaal is belangrijk Aanvraagprocedures premies complex Weten niet waar ze met vragen terecht kunnen

12 Impact van wonen op andere levensdomeinen Op de gezondheid -Gezondheidsproblemen door slechte woning -Ouderen extra kwetsbaar -Ziekte sleept langer aan Op het sociale leven – Beperkt sociaal netwerk – Netwerk belangrijk om risicosituaties op te sporen – Grotere kans op eenzaamheid

13 Het lokale woonbeleid onder de loep Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Lokale ouderenadviesraden = geven advies Opstellen memorandum met focus op het lokale woonbeleid

14 Wat is een memorandum? Een memorandum bevat de belangrijkste aandachtspunten van een groep omtrent een bepaalde thematiek om een aantal prioritaire beleidsopties en maatregelen in de verf te zetten. Het is een uitnodiging voor de nieuwe beleidsploeg om hier aandacht voor te hebben en concrete initiatieven te nemen.

15 METHODIEK Een checklist Een verkenning met de premiezoeker en de rechtenverkenner Een stellingendebat

16 Hoe ga je te werk? Stappenplan -Meer info: Ouderenweekbrochure of op www.ouderenweek.be www.ouderenweek.be -Oefening met de lokale ouderenadviesraad -Samen discussiëren a.d.h.v. methodiek -Stellingendebat organiseren -Resultaat: beleidsaanbevelingen formuleren in memorandum voor het lokale niveau

17 Resultaat Bezorg het memorandum dat jouw ouderenadviesraad maakt aan de Vlaamse Ouderenraad. Elke digitale versie wordt op www.ouderenweek.be geplaatst. Het memorandum kan je sturen naar kathy.louagie@vlaamse-ouderenraad.be. www.ouderenweek.be kathy.louagie@vlaamse-ouderenraad.be

18

19 De Vlaamse Ouderenraad roept beleidsverantwoordelijken op om een structureel en krachtdadig woonbeleid te voeren dat armoede en sociale uitsluiting bij ouderen voorkomt. Meer informatie hierover vindt u op: www.ouderenweek.be. © Foto’s: Sander Buyck


Download ppt "GOED WONEN van LEVENSbeLANG! Ouderenweekcampagne 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google