De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERSPECTIEF WELZIJNSSCHAKELS Stedelijke en plattelandsarmoede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERSPECTIEF WELZIJNSSCHAKELS Stedelijke en plattelandsarmoede."— Transcript van de presentatie:

1 PERSPECTIEF WELZIJNSSCHAKELS Stedelijke en plattelandsarmoede

2 Welzijnsschakels  Sociaal-culturele vereniging in Vlaanderen actief op het vlak van armoedebestrijding  Vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring verenigen zich in de strijd tegen armoede en uitsluiting  Diverse werkvormen: noodhulpverlening, ontmoeting, gespreksgroepen, vorming, ontspanning, maatschappelijke dialoog en actie

3 Welzijnsschakels  136 lokale groepen  Antwerpen46  Oost-Vlaanderen39  West-Vlaanderen29  Vlaams-Brabant12  Limburg10  2600 vrijwilligers  Ruim 10.000 gezinnen

4 Groepen naar type ruimte basis hoofdgemeente

5 Groepen naar type ruimte basis inclusief deelgemeenten

6 Gemiddeld bereik naar type ruimte

7 Dialoog plattelandsarmoede  Armoede buiten de (groot)-stedelijke context  Groepen in  Zedelgem (stedelijk/tussenliggend gebied)  Rijkevorsel (tussenliggend gebied)  Haaltert (stedelijk/tussenliggend/ruraal gebied)  Meer signalen in  Beerse (tussenliggend/ruraal gebied)  Balen (ruraal gebied)  Brecht (stedelijk/tussenliggend gebied)  Kontich (stedelijk/ruraal gebied)

8 Dialoog plattelandsarmoede  Woonnoden voor huurders en eigenaars  Beperkte arbeidskansen  Onderbescherming/moeilijke toegang OCMW  Afbouw aanbod diensten/voorzieningen  Beperkte mobiliteit

9 Woonnoden huurders/eigenaars  Lagere woonkwaliteit  Precaire kwaliteit huurwoningen op privémarkt en sociale huisvesting  Problematiek van noodkopers  Problematiek noodhuurders  Onvoldoende informatie omtrent renovatiepremies  Leefbaarheidsproblemen in sociale huisvestingscomplexen

10 Woonnoden huurders/eigenaars  Gebrek aan betaalbare huisvesting  Tekort aan sociale huisvesting  Beperkte privé-huurmarkt  Marginale woonvormen  Camping- en woonwagenwonen, weekendzonewoning  Wonen op platteland als gedwongen keuze (lagere prijzen)

11 beperkte arbeidskansen  Toename precaire arbeid  Deeltijds, interim en seizoensarbeid  Werk met onderbroken uren  Gebrekkig aanbod sociale tewerkstelling  Gebrek aan kinderopvang (werkzoekenden)  Mobiliteitsproblemen beperken toegang arbeid

12 Ondersbescherming/ moeilijke toegang OCMW  Grote verschillen tussen gemeentes  Gebrek aan pro-actieve aanpak door OCMW  Fysieke drempels (oa mobiliteit, bereikbaarheid)  Sociale drempels (anonimiteit, sociale controle, schaamte)  Communicatiedrempels

13 Afbouw aanbod diensten/voorzieningen  Vooral impact kleinere deelgemeentes  Onderwijsfaciliteiten  Tewerkstellingsmogelijkheden  Kinderopvang  Culturele, sport en recreatievoorzieningen  Betaalbare grootwarenhuizen en kledingwinkels  Banken/geldautomaten  Oplaadpunten budgetmeter (OCMW, gemeente, Eandis)

14 Beperkte mobiliteit  Onvoldoende openbaar vervoer (afbouw)  Beperkte fysieke toegankelijkheid haltes  Slechte informatie (voordeeltarieven...)  Hoge kostprijs mindermobielencentrales  Gedwongen autobezit  Sociaal isolement

15 Andere signalen  Kosten van de gezondheidszorg  Gezonde voeding  Ook: beperkt aanbod voedselbedeling,...  Hoge energiekosten

16 Uitdagingen voor de organisatie  Communiceren over armoede buiten groot-stedelijke context vanuit meer kwantitatieve benadering  Toenemend bereik doelgroep?  Bereik doelgroep in deelgemeenten?  Welke subgroepen?  Toenemend beroep op noodhulp?  Andere signalen van (toenemende) armoede?

17 Uitdagingen voor de organisatie  Systematische signalendetectie  Dialoog organiseren (lokaal/bovenlokaal)  Met deze inhouden samenwerken met  Steunpunt  Netwerk tegen armoede en Welzijnszorg  (kwalitatief) wetenschappelijk onderzoek

18 Welzijnsschakels Welzijnsschakels vzw Huidevettersstraat 165 1000 Brussel www.welzijnsschakels.be Diederik.janssens@welzijnsschakels.be 02/548.26.78


Download ppt "PERSPECTIEF WELZIJNSSCHAKELS Stedelijke en plattelandsarmoede."

Verwante presentaties


Ads door Google