De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P LATTELANDSARMOEDE ONDER DE LOEP Fondation Rurale de Wallonie Marie Bourgeois 25 april 2013 Seminarie ‘ARMOEDE OP HET PLATTELAND EN IN DE STAD’ Een reactie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P LATTELANDSARMOEDE ONDER DE LOEP Fondation Rurale de Wallonie Marie Bourgeois 25 april 2013 Seminarie ‘ARMOEDE OP HET PLATTELAND EN IN DE STAD’ Een reactie."— Transcript van de presentatie:

1 P LATTELANDSARMOEDE ONDER DE LOEP Fondation Rurale de Wallonie Marie Bourgeois 25 april 2013 Seminarie ‘ARMOEDE OP HET PLATTELAND EN IN DE STAD’ Een reactie op het onderzoek POCICO

2 I. Van analyse (POCICO)… - een technische methode - gegevens over huishoudens - contextuele variabelen II. … naar actie (op lokaal beleidsniveau) - een participatieve methode - sensibilisering - met een 360° beeld

3 I. DE METHODE EN DE ANALYSE … We beginnen de sluier op te tillen …

4 Een methode ontwikkelen De sterke punten van POCICO: - geografische kijk - synthetische armoede-index - op basis van individuele gegevens … We beginnen de sluier op te tillen …

5 Een methode ontwikkelen Werkpunten: - co-constructie « Een essentiële vernieuwing van het Algemeen Verslag over de Armode…» - deconstructie - herverdeling - evolutie in de tijd … We beginnen de sluier op te tillen …

6 De gegevens over huishoudens analyseren… Rurale omgeving: - op de 2 e plaats - minder extreme armoede Het gezicht van plattelandsarmoede: - alleenstaanden, eenoudergezinnen, senioren… … … … van een verborgen en vage werkelijkheid …

7 …en contextualiseren … en complexe…

8 …en contextualiseren Bijvoorbeeld: huisvesting… - Verkoopprijs - Privé huurmarkt - Sociale woningen - Grootte - Onderhoud … en complexe…

9 …en contextualiseren … gelinkt aan mobiliteit « 33% van de arme huishoudens in dichtstedelijke gebieden beweren dat ze zich geen wagen kunnen betalen tegenover 12% op het platteland. » « Een goede bediening door het openbaar vervoer doet de synthetische armoede-index voor huishoudens dalen.» … en complexe…

10 …en contextualiseren … en complexe…

11 II. ACTIE (OP LOKAAL BELEIDSNIVEAU)

12 Een methode ontwikkelen Mensen in armoede betrekken bij het politieke en publieke leven: - voor het uitwerken en evalueren van het beleid - gebruik makend van (verenigings-) verbanden … … waarbij het belangrijk is mensen in armoede als … actoren … www.unheard-voices.org

13 Sensibiliseren… … van de samenleving met het oog op een rechtvaardiger beeld «De tendens om activering te verplichten (…) leidt bij de betrokken persoon tot een verinnerlijking van een vorm van schuld en bij de gemeenschap tot een vorm van weerkerende argwaan: men moet de toegekende financiële hulp meer en meer « verdienen », zelfs de voorgestelde sociale begeleiding! » (Collège régional de prospective de Wallonie, 2010) … te erkennen…

14 Sensibiliseren… … van de mensen over hun rechten - de (lokale) belemmeringen begrijpen - (pro)actief informeren en goed communiceren - de verbanden systematiseren … en goed te informeren…

15 Handelen met een 360° beeld Armoede op de politieke agenda zetten  Het prisma van de sociale rechtvaardigheid «Solidariteit wordt vaak uitgedacht in de richting van de doelgroepen van sociale actie, terwijl het preventiever moet worden ingevuld, namelijk door ervoor te waken dat geen enkel beleid armoede veroorzaakt.» (Transrural Initiatives, 2009) …. … om tegen de oorzaken van armoede te strijden.

16 Handelen met een 360° beeld Voorbeeld: Acties van plattelandsontwikkeling

17 Handelen met een 360° beeld Voorbeeld: Acties van plattelandsontwikkeling

18 Handelen met een 360° beeld Voorbeeld: Acties van plattelandsontwikkeling, rond huisvesting - werkgroep huisvesting - mogelijke acties: * sociale woningen bouwen (rekening houdend met de globale kost op lange termijn en met zorg voor hun imago) * de privé markt socialer maken * sensibiliseren * …

19 Handelen met een 360° beeld Voorbeeld: Acties van plattelandsontwikkeling, rond huisvesting

20 Het slotwoord « COMPLEXITEIT » We beginnen de sluier op te tillen van een verborgen, vage en complexe werkelijkheid waarbij het belangrijk is mensen in armoede als actoren te erkennen en goed te informeren om tegen de oorzaken van armoede te strijden.

21 Voorbij het surrealisme http://les-etats-d-anne.over-blog.com /


Download ppt "P LATTELANDSARMOEDE ONDER DE LOEP Fondation Rurale de Wallonie Marie Bourgeois 25 april 2013 Seminarie ‘ARMOEDE OP HET PLATTELAND EN IN DE STAD’ Een reactie."

Verwante presentaties


Ads door Google