De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal begonnen, half gewonnen… Danielle Dierckx Diepenbeek, 24 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal begonnen, half gewonnen… Danielle Dierckx Diepenbeek, 24 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal begonnen, half gewonnen… Danielle Dierckx Diepenbeek, 24 januari 2013

2 1 Knack, 5 december 2012

3 Eind jaren ’60 - begin jaren ‘70 Eind jaren ’70 – begin jaren ‘80 Eind jaren ‘80Jaren ’90 – begin 2000 Definiëring van armoede Moderne armoede – inkomensgericht Nieuwe armoede – inkomens- en bestedingsgericht (schulden) Bestaansonzekerheid, kansarmoede en sociale uitsluiting – multidimensioneel Armoede, sociale uitsluiting en stedelijke armoede – multidimensioneel Verklaring van armoede Mazen in het sociaal- zekerheidsnet Hoge werkloosheid treft groot deel van bevolking Individueel tekort aan opleiding en tewerkstellings-kansen Sociale grondrechten worden door samenleving niet gegarandeerd Maatschappe--lijke context Kritiek op welvaartsstaatEconomische crisisEconomisch herstelEconomische bloei – opkomst extreem rechts - globalisering BeleidsvisieSociaal zekerheidssysteem vervolledigen Weinig aandacht voor armoedebeleid - Armen zijn mee verantwoordelijk Direct, residueel beleid, gericht op meest kwetsbare groepen Geïntegreerd, inclusief beleid – lokaal beleid – Armen zijn mee verantwoordelijk Normatieve basisGunst en rechtGunst en verdiensteVerdienste en recht Maatregelen armoedebeleid (voorbeelden) Installatie van minimum- uitkeringen Besparingen in sociale uitgaven Tewerkstellingskansen verhogen door opleiding en begeleiding in private sfeer Activering in functie van tewerkstelling – herstel van sociaal weefsel Betrokken actorenCentrale overheidCentrale overheid, welzijnsorganisaties Centrale en regionale overheid, middenveld, armenorganisaties Ook lokale overheid, armenorganisaties, middenveld, media Nieuwe armoede is niet nieuw…

4 De actuele relevantie schuilt in de lessen uit het verleden Tabel: Agendavorming inzake armoedebestrijding in historisch perspectief

5 4 Eigen schuld, dikke bult Oorzaak Niveau InternExtern IndividuIndividueel schuldmodel (1) Individueel ongevalmodel (2) SamenlevingMaatschappelijk schuldmodel (4) Maatschappelijk Ongevalmodel (3)

6 De Morgen, 4 december 2012 Mismatch • Toegankelijkheid van diensten • Werkzekerheid versus jobzekerheid • Economisch versus sociaal • …

7 6 Risicogroepen •Jongeren •Ouderen •Eenoudergezinnen •Alleenstaanden •Allochtonen •Werklozen •Huurders •Vrouwen Gazet Van Antwerpen, 4 december 2012

8 7 Sectoraal beleid voor restgroepen Gazet van Antwerpen, 4 december 2012

9 8 Kosten •Kosten beperken: school, cultuur, vervoer, energie •Inkomensgerelateerde diensten, b.v. kinderopvang, mantelzorg •Aanvullende steun van het OCMW •… Gazet van Antwerpen, 4 december 2012

10 9 De Standaard, 4 december 2012 •Opvoedingsondersteuning •Snelle interventies ter preventie van langdurige werkloosheid, schulden, … •… Vicieuze cirkel voorkomen of doorbreken

11 10 Dialoog •Tegen de ‘Grote Bekken’- democratie •Vanuit leefwereld •Oproep tot solidariteit •Aanklacht van onrecht •… www.vlaams-netwerk-armoede.be, 4 december 2012

12 11

13 12 Lokale sociale innovatie: voor nieuwe sociale noden  Uitgangspunt: noden zijn complex, particulier en gevolg van veranderingen op arbeidsmarkt, in familie, door migratie •Voorbeelden: -Sociale woningen, sociale verhuurkantoren, community land trust -Sociale restaurants, sociale kruideniers, voedselbanken

14 13 Lokale sociale innovatie: werken aan samenwerking tussen diensten  Uitgangspunt: integrale aanpak -Wijkgezondheidscentra -Brede school -Coöperatieve kinderopvang -Lokaal sociaal beleid

15 14 Lokale sociale innovatie: nood aan coördinatie en planning

16 15 Regie van verschillende beleidsnetwerken Figuur: Regie binnen de flexibele beleidsorganisatie

17 16 Ook vijf stappen vooruit durven kijken

18 17 Lokale sociale innovatie: werken aan samenwerking met cliënten  Uitgangspunt: vertrekken vanuit leefwereld -Participatie- en adviesraden -Cliëntparticipatie -Vindplaatsgericht werken -Ervaringsdeskundigen

19 18 * + / - duidt op een positief of negatief label voor dit type van groep


Download ppt "Lokaal begonnen, half gewonnen… Danielle Dierckx Diepenbeek, 24 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google