De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst van de openbare zorgvoorzieningen Algemene Vergadering Afdeling OCMW’s Dendermonde, 17 juni 2010 Elke Vastiau, stafmedewerker ouderenzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst van de openbare zorgvoorzieningen Algemene Vergadering Afdeling OCMW’s Dendermonde, 17 juni 2010 Elke Vastiau, stafmedewerker ouderenzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst van de openbare zorgvoorzieningen Algemene Vergadering Afdeling OCMW’s Dendermonde, 17 juni 2010 Elke Vastiau, stafmedewerker ouderenzorg

2 VVSG - Onze opdracht •Artikel 1 van de OCMW-wet „Eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid“ •Anders geformuleerd : Toegankelijkheid waarborgen (toets van de 7 B‘s) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

3 VVSG - Toegankelijkheid ? •Beschikbaarheid •Bruikbaarheid (Betrouwbaarheid) •Begrijpbaarheid (Bekendheid) •Bereikbaarheid •Betaalbaarheid Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

4 VVSG - Beschikbaar Rol als aanbieder •Zelf investeren in aanbod •Wachtlijsten beperken •Tussenoplossingen Rol in Lokaal Sociaal Beleid: •Afspraken maken over detectie en invulling van leemtes Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

5 VVSG - Bruikbaar Rol als aanbieder •de wensen van de klanten detecteren/respecteren drempels wegwerken participatiegegevens gebruiken Rol in Lokaal Sociaal Beleid: •zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van de gebruiker vraagverduidelijking samenwerken aan een aanbod op maat Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

6 VVSG - Betrouwbaar Rol als aanbieder •kwaliteit privacy imago Rol in Lokaal Sociaal Beleid: •privacy omgaan met klantengegevens Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

7 VVSG - Begrijpbaar Rol als aanbieder •communicatie, toelichting Rol in Lokaal Sociaal Beleid: •duidelijke informatieverstrekking, gebundelde communicatie van diverse aanbieders samen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

8 VVSG - Bekend •bekende dienstverlening Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

9 VVSG - Bereikbaar Rol als aanbieder •vlak bij de deur decentralisatie mobiliteit garanderen Rol in Lokaal Sociaal Beleid: •het aanbod fysiek, ruimtelijk en in tijd toegankelijk Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

10 VVSG - Betaalbaar Rol als aanbieder •oog voor iedereen •in hoeverre vormt de financiële/psychologische kostprijs een drempel ? •marktregulerend Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

11 VVSG - Maar ook ….. •Lokale tewerkstelling ook voor meer kwetsbare groepen •Pluralisme Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

12 VVSG - •Toegankelijkheid •Tewerkstelling, ook voor meer kwetsbare groepen •Pluralisme •Sociale doelstellingen •Betaalbaarheid •… De afweging Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

13 VVSG - Betaalbaar bis •Ook betaalbaar voor lokale gemeenschap ? Zijn er kostenverhogende factoren? •Eigenheden lokale bestuursniveau (overheidsopdrachten, schaalgrootte,..) Interne facturatie kan vertekend beeld geven! •Personeelsstatuut, eigen aan lokale bestuursniveau •Prijs voor gebruiker •Keuze van cliënteel Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

14 VVSG - Keuze van “cliënteel” •O’s en A’s in woonzorgcentra (psychiatrische problematieken, sociale opnames, koppels, kansarmoedecarrières, ….) •Langdurige zorg in thuiszorg •Psychiatrische patiënten in thuiszorg •Multiproblemgezinnen •Moeilijke opvoedingssituaties in kinderopvang •… Keuze cliënteel: negatieve invloed op financiering => Sociale rol van de voorzieningen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

15 VVSG - Dagprijs •Kinderopvang en thuiszorg: Vlaamse bijdrageregeling, lokale mogelijkheden om af te wijken Al dan niet in combinatie met sociaal tarief of tenlastenemingen facturen •Woonzorgcentra: “sociale” dagprijs, Al dan niet in combinatie met tenlastenemingen rusthuisfacturen => Sociale rol van de voorzieningen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

16 VVSG - Personeelsstatuut Zorg begint bij aanwezigheid en inzet van personeel •Probleem: beschikbaarheid 10-15% minder dan privé WZC: Onaangepast aan continudienst WZC: Ernstiger sinds federaal gezondheidsakkoord  We hebben meer personeel nodig om dezelfde taken uit te voeren  We geven dus meer uit voor dezelfde taken (en eigenlijk willen we bétere kwaliteit) Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

17 VVSG - Personeelsstatuut (bis) •Probleem: kosten 70% van de werkingskosten in WZC  Sociale rol van de voorzieningen ??? Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst

18 VVSG - •Toegankelijkheid •Tewerkstelling, ook voor meer kwetsbare groepen •Pluralisme •Sociale doelstellingen •Betaalbaarheid •… De afweging Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst


Download ppt "Toekomst van de openbare zorgvoorzieningen Algemene Vergadering Afdeling OCMW’s Dendermonde, 17 juni 2010 Elke Vastiau, stafmedewerker ouderenzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google