De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoede & Verenigingen waar Armen het Woord Nemen in Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoede & Verenigingen waar Armen het Woord Nemen in Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 Armoede & Verenigingen waar Armen het Woord Nemen in Brussel

2 Brussel: Divers & Ongelijk • DIVERSITEIT • > Eén op de twee inwoners van Brussel is buiten Brussel geboren, Eén op drie komt uit het buitenland • > De verscheidenheid aan nationaliteiten, talen en culturen is een complexe rijkdom • ONGELIJKHEID (inkomen) • > Gini-coëfficient van 0,37 (=Letland) • > Eén op vier Brusselaars onder de armoederisicogrens (schatting voor 2007) (Tegenwoordig waarschijnlijk hoger) • > Eén op drie grote moeilijkheden om rond te komen (2008)

3 Armoede: een complex gegeven • > Wie zijn de ‘Armen’? • Iedereen kan arm worden • Bepaalde groepen lopen een groter risico • Mensen met een laag inkomen (vervangingsinkomens & lage lonen) • Huurders • Alleenstaande ouders • Gepensioneerden • Generatiearmen •…•… • > Armoede is echter meer dan enkel een te laag inkomen • Belang van hecht sociaal netwerk, zelfvertrouwen, onderwijs

4 Armoede: een complex gegeven • > Oorzaken of gevolgen? • Gezondheid • Huisvesting • Scholingsgraad • Schulden • Werk •…•… • > Armen moeten vaak keuzes maken • “Mensen die onder de armoedegrens leven, besparen gemiddeld 40% meer geld uit dan anderen. Alleen op tabak staat er geen rem. Ze besparen op reizen, vrijetijdsbesteding, privévervoer, gezondheid en voeding.”

5 Stigma & Isolement • Er zijn nog erg veel vooroordelen ten aanzien van armoede • Goeie en slechte armen • Individualiseren van een maatschappelijk probleem • Armoede is vaak een stigma, tast zelfvertrouwen aan • Isolement is zowel een gevolg en een oorzaak van armoede • Gedwongen keuzes betekent altijd verliezen • Ontbreken van een sociaal netwerk is een gevaar • Invloed van armoede op het zelfbeeld

6 Verenigingen waar Armen het Woord Nemen • > Vlaams Armoededecreet (2003) • > Momenteel zijn er in Brussel 7 VWAWN • > Hoewel ze erg divers zijn hebben ze gemeenschappelijke kenmerken • Werken rond de zes criteria die het decreet oplegt • Individuele emancipatie: Sociaal isolement counteren, zelfvertrouwen, actief burgerschap, … • Maatschappelijke emancipatie: Vooroordelen en uitsluiting bekampen, informeren en vormen, structuren veranderen, … • Participatie staat centraal

7 Bonnevie/Alarm • Molenbeek (Bonneviestraat 40) • Huisvestingsproblematiek • Voornamelijk huurders, mensen die wachten op een sociale woning, opvallend veel Afrikanen • Werken niet rond het thema cultuur op zich maar gebruiken vaak sociaal-artistieke methodieken

8 Chez Nous/Bij Ons • Brussel (Karthuizerstraat 60) • Brede problematiek van straatbewoners • Voornamelijk straatbewoners (daklozen, thuislozen, krakers): mensen met en zonder papieren • Onder meer drijvende kracht van het Pispottenfestival

9 Pigment • Brussel (LDC Het Anker, Marcqstraat 25) • Brede problematiek van mensen zonder wettig verblijf • Mensen zonder papieren (al dan niet in regularisatie) • Toneelstuk: Kun j’er inkomen

10 De Buurtwinkel • Brussel (Annessensplein 13) • Mogelijk inhoudelijke veranderingen op til (traditie met het thema cultuurparticipatie) • Publiek is aan het evolueren naar meer daklozen en mensen zonder papieren • Er is een artiestengroep (beeldend) geregeld culturele uitstappen

11 De Schakel • Brussel/Schaarbeek (Groenstraat 123) • Onderwijs/Cultuur/Sport/Mobiliteit • Buurtbewoners • Verschillende projecten (documentaire)film

12 ARA • Mobiel (Ninoofseplein 10, Brussel) • Brede problematiek van dak- en thuislozen • Dak- en thuislozen in verschillende vormen van begeleid wonen • Installatie ‘Mijn woning’ (representatie van de woonomstandigheden van mensen in armoede) op verschillende locaties tentoongesteld

13 Vrienden van het Huizeke • Brussel (Vossenplein 23) • Onderwijs/Cultuur/(geestelijke) gezondheid • Divers publiek (jonger en ouder, bleker en donkerder), buurtbewoners • Natasja komt straks aan het woord

14 Contactgegevens BPA • Website: http://www.brussels-platform-armoede.behttp://www.brussels-platform-armoede.be • Mail: gregory.cremmerye@bwr.begregory.cremmerye@bwr.be • Telefoon: 02 413 01 52


Download ppt "Armoede & Verenigingen waar Armen het Woord Nemen in Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google