De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoede & Verenigingen waar Armen het Woord Nemen in Brussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoede & Verenigingen waar Armen het Woord Nemen in Brussel"— Transcript van de presentatie:

1 Armoede & Verenigingen waar Armen het Woord Nemen in Brussel

2 Brussel: Divers & Ongelijk
DIVERSITEIT > Eén op de twee inwoners van Brussel is buiten Brussel geboren, Eén op drie komt uit het buitenland > De verscheidenheid aan nationaliteiten, talen en culturen is een complexe rijkdom ONGELIJKHEID (inkomen) > Gini-coëfficient van 0,37 (=Letland) > Eén op vier Brusselaars onder de armoederisicogrens (schatting voor 2007) (Tegenwoordig waarschijnlijk hoger) > Eén op drie grote moeilijkheden om rond te komen (2008)

3 Armoede: een complex gegeven
> Wie zijn de ‘Armen’? Iedereen kan arm worden Bepaalde groepen lopen een groter risico Mensen met een laag inkomen (vervangingsinkomens & lage lonen) Huurders Alleenstaande ouders Gepensioneerden Generatiearmen > Armoede is echter meer dan enkel een te laag inkomen Belang van hecht sociaal netwerk, zelfvertrouwen, onderwijs

4 Armoede: een complex gegeven
> Oorzaken of gevolgen? Gezondheid Huisvesting Scholingsgraad Schulden Werk > Armen moeten vaak keuzes maken “Mensen die onder de armoedegrens leven, besparen gemiddeld 40% meer geld uit dan anderen. Alleen op tabak staat er geen rem. Ze besparen op reizen, vrijetijdsbesteding, privévervoer, gezondheid en voeding.”

5 Stigma & Isolement Er zijn nog erg veel vooroordelen ten aanzien van armoede Goeie en slechte armen Individualiseren van een maatschappelijk probleem Armoede is vaak een stigma, tast zelfvertrouwen aan Isolement is zowel een gevolg en een oorzaak van armoede Gedwongen keuzes betekent altijd verliezen Ontbreken van een sociaal netwerk is een gevaar Invloed van armoede op het zelfbeeld

6 Verenigingen waar Armen het Woord Nemen
> Vlaams Armoededecreet (2003) > Momenteel zijn er in Brussel 7 VWAWN > Hoewel ze erg divers zijn hebben ze gemeenschappelijke kenmerken Werken rond de zes criteria die het decreet oplegt Individuele emancipatie: Sociaal isolement counteren, zelfvertrouwen, actief burgerschap, … Maatschappelijke emancipatie: Vooroordelen en uitsluiting bekampen, informeren en vormen, structuren veranderen, … Participatie staat centraal

7 Bonnevie/Alarm Molenbeek (Bonneviestraat 40) Huisvestingsproblematiek
Voornamelijk huurders, mensen die wachten op een sociale woning, opvallend veel Afrikanen Werken niet rond het thema cultuur op zich maar gebruiken vaak sociaal-artistieke methodieken

8 Chez Nous/Bij Ons Brussel (Karthuizerstraat 60)
Brede problematiek van straatbewoners Voornamelijk straatbewoners (daklozen, thuislozen, krakers): mensen met en zonder papieren Onder meer drijvende kracht van het Pispottenfestival

9 Pigment Brussel (LDC Het Anker, Marcqstraat 25)
Brede problematiek van mensen zonder wettig verblijf Mensen zonder papieren (al dan niet in regularisatie) Toneelstuk: Kun j’er inkomen

10 De Buurtwinkel Brussel (Annessensplein 13)
Mogelijk inhoudelijke veranderingen op til (traditie met het thema cultuurparticipatie) Publiek is aan het evolueren naar meer daklozen en mensen zonder papieren Er is een artiestengroep (beeldend) geregeld culturele uitstappen

11 De Schakel Brussel/Schaarbeek (Groenstraat 123)
Onderwijs/Cultuur/Sport/Mobiliteit Buurtbewoners Verschillende projecten (documentaire)film

12 ARA Mobiel (Ninoofseplein 10, Brussel)
Brede problematiek van dak- en thuislozen Dak- en thuislozen in verschillende vormen van begeleid wonen Installatie ‘Mijn woning’ (representatie van de woonomstandigheden van mensen in armoede) op verschillende locaties tentoongesteld

13 Vrienden van het Huizeke
Brussel (Vossenplein 23) Onderwijs/Cultuur/(geestelijke) gezondheid Divers publiek (jonger en ouder, bleker en donkerder), buurtbewoners Natasja komt straks aan het woord

14 Contactgegevens BPA Website: http://www.brussels-platform-armoede.be
Mail: Telefoon:


Download ppt "Armoede & Verenigingen waar Armen het Woord Nemen in Brussel"

Verwante presentaties


Ads door Google