De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociologie voor de praktijk 1 van 19 Hoofdstuk 6 Sociale ongelijkheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociologie voor de praktijk 1 van 19 Hoofdstuk 6 Sociale ongelijkheid."— Transcript van de presentatie:

1 Sociologie voor de praktijk 1 van 19 Hoofdstuk 6 Sociale ongelijkheid

2 Sociologie voor de praktijk 2 van 19 Sociale ongelijkheid Mensen zijn allemaal uniek, maar bij sociale ongelijkheid gaat het om onderscheiden groeperingen Sociale ongelijkheid is ongelijkheid in macht tussen sociale posities

3 Sociologie voor de praktijk 3 van 19 Sociale ongelijkheid Vormen van sociale ongelijkheid –Sociaaleconomische ongelijkheid –Sekse –Seksuele voorkeur –Etniciteit –Leeftijd Deze zijn niet verder te reduceren: elke vorm heeft zijn eigen invloed op het ‘slachtoffer’

4 Sociologie voor de praktijk 4 van 19 Sociaaleconomische ongelijkheid 1. Kasten 2. Standen 3. Stratificatie/klassentegenstelling

5 Sociologie voor de praktijk 5 van 19 Sociaaleconomische ongelijkheid Klassentegenstelling: –Kapitaal tegenover arbeid –Geen kapitaal zonder arbeid –Marxisme: Als de arbeiders ‘niets anders te verliezen hebben dan hun ketenen’...... volgt de revolutie van de arbeidersklasse om de productiemiddelen in handen te krijgen

6 Sociologie voor de praktijk 6 van 19 Stratificatie Sociale lagen door status –Afgeleid van beroep, inkomen, opleiding Klassen –Bovenlaag –Ondernemersklasse/middenstand –Middenklasse –Arbeidersklasse –Onderklasse

7 Sociologie voor de praktijk 7 van 19 Stratificatie Mobiliteit: intra- of intergeneratiemobiliteit Open maatschappij? Meritocratie

8 Sociologie voor de praktijk 8 van 19 Sociaaleconomische ongelijkheid Inkomensongelijkheid (1) –Scheve inkomensverdeling –Modaal inkomen –Nivellering –Armoede Nieuwe armoede Sociaal isolement/participatie Permanent

9 Sociologie voor de praktijk 9 van 19 Sociaaleconomische ongelijkheid Inkomensongelijkheid (2) –Minimuminkomen en koppeling –Vermogens –Schulden –Topinkomens

10 Sociologie voor de praktijk 10 van 19 Sociaaleconomische ongelijkheid Werkloosheid –Geregistreerde werkloosheid, bij minder dan 12 uur werk –400.000 werklozen –5% van de beroepsbevolking –Langdurige werkloosheid is het grote probleem

11 Sociologie voor de praktijk 11 van 19 Sociale ongelijkheid tussen man en vrouw (1) Sekse en gender Mythe van het verschil

12 Sociologie voor de praktijk 12 van 19 Onderwijs –Deelname meisjes aan onderwijs stijgt en ze doen het beter –Meer meisjes dan jongens in h.o. –Allochtone meisjes ‘scoren’ beter dan allochtone jongens, wel verschil met autochtone meisjes –Seksesegregatie naar richting/profiel (zorg, welzijn, natuur, techniek) wordt minder Glazen muur Sociale ongelijkheid tussen man en vrouw (2)

13 Sociologie voor de praktijk 13 van 19 Werk –Participatie vrouwen stijgt naar 64% (2007) (mannen 78%) –69% werkende vrouwen in deeltijd (mannen 15%) –Werken combineren met zorg voor huis en kinderen –Overgang kostwinnersmodel naar anderhalfverdiener Sociale ongelijkheid tussen man en vrouw (3)

14 Sociologie voor de praktijk 14 van 19 –Glazen wand niet minder –Glazen plafond iets minder geworden: 44% vrouwen in de ‘hogere beroepen’, maar... –‘Top-beroepen’ (bestuur) slechts 18,4 % vrouw –Grotere organisaties hebben minder vrouwen aan de top. Ook in sectoren die traditioneel ‘mannenwerk’ zijn zie je minder vrouwen in bestuursfuncties. Sociale ongelijkheid tussen man en vrouw (4)

15 Sociologie voor de praktijk 15 van 19 Inkomen –Vrouw verdient minder dan man, door werkervaring, opleiding, sector en lagere beloning –Grotere kans op armoede, met name alleenstaande vrouwen Sociale ongelijkheid tussen man en vrouw (5)

16 Sociologie voor de praktijk 16 van 19 Jong en oud (1) Agisme: onterecht onderscheid leeftijd We worden ouder dan vroeger, blijven langer gezond Maar we willen toch jong blijven Vrouwen leven langer dan mannen.

17 Sociologie voor de praktijk 17 van 19 Jong en oud (2) Is de verzorgingsstaat houdbaar? - AOW-leeftijd naar 66 en 67 jaar - Het ‘kale grijze tuig’ wordt gespaard, de komende generaties protesteren niet - Solidariteit tussen generaties verdwijnt Arbeidsparticipatie 50-64 jaar: 57% Ouderen zijn een belangrijke consumentengroep, maar ze willen niet als ‘ouderen’ worden bestempeld

18 Sociologie voor de praktijk 18 van 19 Etniciteit Diversiteit aan groeperingen Achterstand integratie wordt minder, maar… … is er nog steeds qua onderwijs, werk, inkomen, huisvesting, criminaliteit Cultuur –Nederland is wel multicultureel maar… –Segregatie: wie ontmoet elkaar?

19 Sociologie voor de praktijk 19 van 19 Seksuele voorkeur Officieel gelijkwaardig ‘Homo’s, die hebben we hier niet’ –Des te belangrijker dat homo’s uit de kast komen Tolerantie maar niet te dichtbij –Wel homo zijn maar het niet mogen laten blijken Visies in Nederland verschillen: van homohuwelijk tot homohaat


Download ppt "Sociologie voor de praktijk 1 van 19 Hoofdstuk 6 Sociale ongelijkheid."

Verwante presentaties


Ads door Google