De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De (S)DAEB verankering in de regelgeving - Visie van de Koepel LDE

Verwante presentaties


Presentatie over: "De (S)DAEB verankering in de regelgeving - Visie van de Koepel LDE"— Transcript van de presentatie:

1 De (S)DAEB verankering in de regelgeving - Visie van de Koepel LDE
Stephanie Bawin, stafmedewerker Koepel Lokale Diensteneconomie Koepel Lokale Diensteneconomie

2 Koepel Lokale Diensteneconomie
Vertegenwoordiging en belangenverdediging Informatie –en communicatiedoorstroom Ervaringsuitwisseling en visieontwikkeling Samenwerking en bruggen bouwen Inzake Europa en DAEB: Opvolging Europese regelgeving (ook informatie naar leden) Deelname consultatie DAEB-regeling

3 Situering Lokale diensteneconomie (decreet van 22 dec 2006):
- pijler met expliciete link naar de lokale regie - sociale economie / diensten in uitvoering van het lokaal sociaal beleid

4 Evolutie LDE Buurt- en nabijheidsdiensten Evaluatie Decreet LDE
Experimentenfonds BND Actieplannen nabijheidsdiensten centrumsteden Aanpassing regelgeving Decreet LDE in werking

5 Lokale diensteneconomie: dubbele meerwaarde
Lokale,maatschappelijke noden Lokale werkgelegenheid voor kansengroepen Aanvullende thuishulp, Occasionele Kinderopvang, Sociaal restaurant Klusdienst Groenonderhoud Mobiliteit Buurtsport Energie Laaggeschoolde werkzoekenden met: -zorglast -mobiliteitsproblemen -taalproblemen -huisvesting -psychische moeilijkheden ….

6 Basisprincipes LDE Duurzame werkgelegenheid voor kansengroepen
Aanvullende, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening gericht op individuele of collectieve behoeften, met oog voor lokale aspecten Centrale aandacht voor participatie van werknemers, gebruikers en andere stakeholders

7 Klaverbladfinanciering
Decreet LDE Doelgroep: € 8.000/VTE Omkadering: € (1 op 10 VTE) Federale tewerkstellingsmaatregelen Vlaamse en/of lokale cofinanciering afhankelijk van dienstverlening: kinderopvang, thuiszorg, buurtsport, MINA, toerisme Klantenbijdrage

8 Hervorming SE en situering Europa
Europa –diensten (DAEB) Europa-tewerkstelling (staatssteun-groepsvrijstelling) LDE Klaverbladfinanciering Maatwerk Rugzakfinanciering Algemene groepsvrijstellingsverordening: waarbij bepaalde categorieën steun verenigbaar worden verklaard met de gemeenschappelijke markt. Maatwerk: 4 modules: opleiding od werkvloer, begeleiding od werkvloer, loonpremie, aanpassing vd werkplek

9 Lokale diensteneconomie en DAEB
BVR betreffende lokale diensteneconomie 5/10/2007: Europese beschikking ivm DAEB en staatssteun in de vorm van compensatie aan een openbare dienst  Kwalitatieve, toegankelijke, betaalbare en niet- commerciële diensten

10 Mandaat/opdracht “Gesloten oproep”: Vlaamse overheid bepaalt de DAEB (Vb. woonzorg, kinderopvang) “Open oproep”: lokale of bovenlokale overheid bepaalt DAEB Toewijzingsbesluit: overeenkomst Officieel document in de vorm van een overeenkomst, is de gewoonte binnen LDE in Vlaanderen

11 Wat staat er in mandaat/opdracht?
Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoeveel? naam van de uitvoerende organisatie (bv. vzw X) omschrijving van de dienstverlening en het doelpubliek beschrijving van het grondgebied (bv. gemeente X) de financieringstermijn benoemen expliciet schrijven dat de uitvoerende organisatie de dienst uitvoert in opdracht van het lokaal bestuur Hoe hebben wij deze Altmark-criteria begrepen en hoe leggen wij dit uit aan het werkveld. Wij vinden het niet meer dan normaal om vormvereisten te volgen  regels van goed bestuur. grondslag op basis waarvan de financiering wordt bepaald en afgerekend

12 Visie Werkbaar kader om LDE-diensten van aanvullende aard aan te bieden met garanties wat betreft kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid Meer garanties nodig om die sociale diensten op een flexibele en kwaliteitsvolle en toegankelijke manier in te vullen Sociale doelstellingen via overheidsopdrachten contractualiseren, zal een negatieve invloed hebben op de verrichting van sociale diensten, op kwaliteit en de continuïteit ervan, en de traditie van het verenigingsinitiatief (cfr. Conclusies B. voorzitterschap EU okt 2010) 3. Zeer wenselijk om de sociale diensten extra te beschermen, maar mag straffer Warme oproep aan Mr. Almunia: voldoen aan altmark-criteria…

13 Meer informatie? www.lokalediensteneconomie.be
Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "De (S)DAEB verankering in de regelgeving - Visie van de Koepel LDE"

Verwante presentaties


Ads door Google