De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale diensten vanuit Europees perspectief: marktcorrectie of concurrentie? Stad Kortrijk & Sociale Economie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale diensten vanuit Europees perspectief: marktcorrectie of concurrentie? Stad Kortrijk & Sociale Economie."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale diensten vanuit Europees perspectief: marktcorrectie of concurrentie? Stad Kortrijk & Sociale Economie

2 Waarom Sociale Economie?

3 Zwakke bevolkingsgroepen maatschappelijk integreren, via het verhogen van hun kansen op tewerkstelling, door onder meer opleiding, werkervaring en begeleiding, maar vooral en in de eerste plaats maatschappelijk verantwoorde bedrijfsontwikkeling en duurzame jobcreatie. Missie

4 UitgangspuntKwaliteitscriteriaIndicator S timuleren Initiatief Een levendig lokaal klimaat creëren: De stad als regisseur is actief in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen en het creëren van voldoende variëteit. S itueren Kennis van het netwerk Externe en interne netwerken bouwen en onderhouden: De stad als regisseur heeft niet alleen kennis en overzicht van het netwerk en de lopende initiatieven, maar ook een visie op de sterke en zwakke punten van het netwerk en waar het netwerk naar toe zou moeten gaan. S teun creëren Organisatie van participatie Oprichten dienst Een actieve lokale gemeenschap creëren: Het realiseren en behouden van steun van de betrokken organisaties in het netwerk is niet alleen een belangrijke conditie voor het realiseren van bevredigende uitkomsten, maar moet ook actief worden bevorderd en onderhouden. S tructuren Voorwaarden voor netwerkvorming Netwerken onderhouden: Netwerken blijven niet vanzelf bestaan. De vorming en bestendiging van een netwerk vormen een noodzakelijk onderdeel van de gemeentelijke regierol. S turen Richting aanwijzen Actieve beleidsrol van het CBS/verantwoordelijke schepen: Een intelligent gebruik van beschikbare besturingsinstrumenten en sturingsstrategieën moet de mogelijkheden van het bereiken van interessante uitkomsten voor de betrokken actoren vergroten. Flexibiliteit en creatief gebruik van de mogelijkheden zijn hierbij belangrijk. 5-S-en regiemodel Hupe & Klein in Beurskens, & Korsten. (2007)

5 Keuze: – Uitvoerende opdrachten normaal door stadsdiensten werden verricht  Wetgeving Overheidsopdrachten Helder omschreven opdracht Objectieve, transparante parameters voor berekening compensatie (benchmark) Compensatie beperkt tot kosten – Andere  opdracht/ samenwerkingsovereenkomst Sociale Economie – Kortrijk - staatssteun

6 LDE? – Individuele of collectieve behoeften + – Creatie van tewerkstellingskansen voor kansengroepen Evolutie: – 2000 – 2007: Experimentele ontwikkeling – 2007: Decreet LDE – 2009: Nood aan opdrachtgeving i.k.v. DAEB-richtlijn een opdracht van een overheid; welke dienstverlening dient te worden aangeboden; tot welke klantendoelgroep men zich richt; wat de looptijd van de opdracht is; eventueel welke financiering door de overheid wordt voorzien. (1) Lokale Diensteneconomie (1) 2009, Handleiding bij de aanvraag voor een erkenning als initiatief in het kader van lokale diensteneconomie - OPEN OPROEP

7 2009 – inleidende nota College van Burgemeester en Schepenen – Drie opties: 1.Opdrachtgeving vanuit voorafgaande lokale behoefteanalyse  programmatie 2.Opdracht voor een reeds uitgewerkt project – Promotor bezorgt aanvraagdossier erkenning LDE – Stadsbestuur geeft een opdracht voor het beschreven project 3.Geen opdracht  maatschappelijke dienstverlening ikv recht op arbeid LDE –Stad Kortrijk – DAEB – theorie

8 Erkenningsaanvragen: – Uitgeschreven projectdossiers – Bespreking met betrokken beleidsdirectie – Opdrachtgeving door Stadsbestuur: Inhoudelijke opdracht + inhoudelijke en tewerkstellingsdoelstelling Plicht tot voortgangsrapportage (inhoud + tewerkstelling) Duur van de opdracht Geen bijkomende financiering voorzien Instemming afwijkende tewerkstellingsresultaat, ingeval beperktere erkenning LDE – Stad Kortrijk – DAEB – praktijk

9 Opdracht Stadsbestuur a)Inhoudelijke opdracht + inhoudelijke en tewerkstellingsdoelstelling; b)Plicht tot voortgangsrapportage (inhoud + tewerkstelling); c)Duur van de opdracht; d)Geen bijkomende financiering voorzien; e)Instemming afwijkende tewerkstellingsresultaat, ingeval beperktere erkenning. I.k.v. DEAB-beschikking a)de aard en de duur; b)de betrokken ondernemingen en grondgebied; c)de aard van alle uitsluitende of bijzondere rechten; d)de parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie; e)de regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen. LDE – DAEB – Stad Kortrijk – reflectie

10 + – Gewijzigd toepassingsgebied DAEB: essentiële sociale behoeften wat betreft zorg, kinderopvang, toegang tot de arbeidsmarkt, sociale huisvesting en de zorg voor en sociale inclusie van kwetsbare groepen ten bedrage van minder dan 15 miljoen EUR per jaar;  Vrijstelling aanmelding - – Overcompensatie Parameters, controle, terugvordering Verklaring op eer entiteit? LDE – DAEB – Stad Kortrijk – Almunia

11 Contactgegevens Stijn Tanghe 0473/ 862 820 stijn.tanghe@kortrijk.be


Download ppt "Sociale diensten vanuit Europees perspectief: marktcorrectie of concurrentie? Stad Kortrijk & Sociale Economie."

Verwante presentaties


Ads door Google