De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderbescherming en proactief handelen geduid Katrien Steenssens 14 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderbescherming en proactief handelen geduid Katrien Steenssens 14 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Onderbescherming en proactief handelen geduid Katrien Steenssens 14 juni 2012

2 Kadering in het EMPOWERMENT paradigma: Ÿvolwaardig burgerschap, sociale inclusie, actieve participatie Ÿfocus op krachten, welzijn & kwaliteit van leven en sociale omgevingsinvloeden Ÿpositieve basishouding Ÿversterkend en verbindend werken Ÿtoegankelijkheid van hulp- en dienstverlening

3 Onderbescherming omschreven becijferd verklaard

4 Onderbescherming omschreven Sociale grondrechten als uitgangspunt Niet-gebruik van financiële tegemoetkomingen Niet-realiseren van rechten en diensten

5 Onderbescherming becijferd (1) ! Beperkt tot ‘financiële onderbescherming’ uitgangscriterium: leefloon ! Omzichtigheid geboden verschil in gegevensbronnen en/of populatie Aandeel rechthebbenden dat het minimuminkomen niet realiseert: 65% (Bouckaert & Schokkaert, 2011, o.b.v. EU-SILC inkomensgegevens uit 2005) Aandeel Belgische bevolking dat per jaar minstens 1 maand het minimuminkomen niet realiseert: gemiddeld 4,2% (Steenssens e.a., 2007, o.b.v. Europees huishoudpanel ECHP periode 1993-1997)

6 Onderbescherming becijferd (2) risicofactoren éénpersoonshuishouden platteland zelfstandige beschermingsfactoren werk jonge kinderen minder goede gezondheid

7 Onderbescherming verklaard (1) cliëntniveau subjectieve nood Kennis Verzet sociaal-psychologisch uitvoeringsniveau (boven)wettelijke drempels ontmoedigende procedures en behandelingswijzen foutieve niet- toekenning beleidsniveau veel regels en richtlijnen ingewikkelde regelgeving vage criteria / discretionaire ruimte bestaansmiddelentoets negatief daglicht initiatief: rechthebbende onstabiele rechtspositie … Het interactief multi-level gedragsmodel (Van Oorschot, 1998)

8 Onderbescherming verklaard (2) beleidsmakers + uitvoerders + cliënten + actoren betrokken bij scharnierpunten in proces onderbescherming (Steenssens e.a., 2007) scharnierpunt = gebeurtenis waardoor inkomen beneden leefloon zakt grote variatie tal van organisaties / actoren bij betrokken potentieel opsporende en meezorgende rol

9 Onderbescherming verklaard (3) niet-gebruik als gedragskwestie van groepen actoren op verschillende niveaus (beleidsmakers, uitvoerders, cliënten, actoren scharnierpunten) + niet-gebruik als burgerschapskwestie (Warin, 2010) begrijpen van ‘bewust niet-gebruik door keuze’ oog hebben voor: betekenis van het aanbod kwetsbaarheid t.o. toenemende voorwaardelijkheid sociale omgeving gerechtigden breuk in sociale verbinding van gerechtigden met publieke aanbod belang van participatie doelgroep in formulering aanbod

10 Proactief handelen omschreven vertaald getoetst

11 Proactief handelen omschreven (1) (©HIVA, Sannen e.a., 2007)

12 “ die vorm van dienstverlening waarbij de overheid op eigen initiatief een dienstverleningsproces richting de klant start op basis van reeds bekende informatie bij de overheid zelf” (Hak, Piepers & van Putten, 2001) Proactief handelen omschreven (2)

13 De Rechtencirkel (©HIVA, Sannen e.a., 2007) Proactief handelen vertaald (1)

14 een instrument voor zelfreflectie Proactief handelen vertaald (2)

15 Raamkader voor actieplannen visie draagvlak actieplan: Ÿspecifieke en bredere acties Ÿbestaande en nieuwe acties Ÿlink met Lokaal Sociaal Beleid (LSB) Ÿkorte termijn en lange termijn Ÿbovenlokale acties → mentaliteitswijziging en samenwerking Proactief handelen vertaald (3)

16 de praktijk Hartelijk dank voor uw aandacht! www.hiva.be www.hiva.be Proactief handelen getoetst


Download ppt "Onderbescherming en proactief handelen geduid Katrien Steenssens 14 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google