De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale Inclusie in de Nederlandse Context Succes en faalfactoren dr. Hans Kröber Bestuurder Adviseur Vilans:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale Inclusie in de Nederlandse Context Succes en faalfactoren dr. Hans Kröber Bestuurder Adviseur Vilans:"— Transcript van de presentatie:

1 Sociale Inclusie in de Nederlandse Context Succes en faalfactoren dr. Hans Kröber Bestuurder Pameijer:hans.krober@pameijer.nl Adviseur Vilans: h.krober@vilans.nl

2 1926

3 Inhoud Doel van de presentatie Sociale inclusie in Europa en Nederland Naar een sociaal model Kwaliteit van leven en sociale inclusie Wat vinden mensen er zelf van? Drie strategieën om te werken aan inclusie Een conceptueel model: succes- en faalfactoren Perspectieven

4 Sociale Inclusie Europa en Nederland Ongelijkwaardige participatie (Eurostat) 1.2 miljoen in instituten Nederland: geen trendsetter inclusie Beperkte invloed overheid Verzuilde structuur Inzichten wijzigen langzaam Voor en tegenstanders Wet van de remmende voorsprong

5 Naar een sociaal model Filmpje omgekeerde wereld

6 Kwaliteit van bestaan en inclusie in en met de samenleving Schalock and Verdugo John O’Brien Instituuts- en support paradigma Deïnstitutionaliseren als voorwaarde voor inclusie

7 Mensen zelf aan het woord

8 Drie strategieën op weg naar sociale inclusie

9 Succes en faalfactoren bevindingen vanuit perspectief zorgorganisatie

10 Perspectieven Verschillende invalshoeken Sociaal Politieke Omgeving ‘Proactiviteit draagt bij tot succes’ -Beïnvloed wet- en regelgeving (VN) en benoem vrijmoedig knelpunten -Realiseer en maak gebruik van goede voorbeelden. Ontwikkel praktijken los van bestaande settingen -Beïnvloed externe stakeholders (ABCD,PFP,Kwartiermaken) -Deel kennis op verschillende niveaus -Faciliteer pleitbezorgers (Coalitie voor Inclusie) Organisaties ‘ Complex maar beïnvloedbaar ’ -Leef waardegeoriënteerd en faciliterend leiderschap voor -Organiseer discretionaire ruimte voor professionals -Creëer en maak gebruik van goede voorbeelden, leefwereld van mensen als uitgangspunt -Bevorder open cultuur, presentie, wederzijds ondersteunend, leergemeenschappen

11 Perspectieven Verschillende invalshoeken Werknemers ‘Werken aan een nieuwe professionaliteit’ -Waardeoriëntatie op kwaliteit van bestaan -Investeer in waardeoriëntatie, toerusting en werkwijzen (PFP,ABCD, kwartiermaken) -Geef ervaringskennis een duidelijke plek -Leer omgaan met botstende logica’s -Werk samen met opleidingsinstellingen rond ontwikkeling nieuwe professionaliteit. Personen die kwetsbaar zijn ‘ belang sociale netwerk’ -Waardeoriëntatie op kwaliteit van bestaan, leefwereld. -Investeer in werk (jobcoaching) -Ondersteun regulier vrije tijdswerk, deelname. -Ondersteun opbouw & onderhoud sociale netwerken -Inkomensbeheer en armoedebestrijding -Passende info over mogelijkheden participatie

12 Perspectieven Verschillende invalshoeken Implementatie strategie ‘inzicht in succes en faalfactoren’ -Maak inschatting van verschillende succes en faalfactoren -Ontwikkel op basis dit inzicht op interactief dynamische wijze plan -Ondersteun vanuit de top -Benadruk sense of urgence -Ontwikkel bij veel faalfactoren los van de staande organisatie nieuwe inclusiepraktijken

13 Bestuurlijke opgaven ‘ Als het er echt op aankomt is je visie het enige stuur dat je in handen hebt’ Maatschappelijke legitimiteit Waardeoriëntatie Positie kiezen Kwartiermaken Transformative leiderschap Behoefte aan organisaties die gaan voor kwaliteit van bestaan Ondersteuningsparadigma als dominante rationaliteit Kunnen omgaan met verschillende logica’s Bestuurder als kwartiermaker, coalities facilitering primair proces Op een interactieve manier vormgeven uitgangspunten ondersteuningsparadigma


Download ppt "Sociale Inclusie in de Nederlandse Context Succes en faalfactoren dr. Hans Kröber Bestuurder Adviseur Vilans:"

Verwante presentaties


Ads door Google