De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

omzetting van de richtlijn 2006/123/CE FOD Sociale Zekerheid – 14.01.2008 Van De Sande J.M. FOD Economie – AD Economisch Potentieel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "omzetting van de richtlijn 2006/123/CE FOD Sociale Zekerheid – 14.01.2008 Van De Sande J.M. FOD Economie – AD Economisch Potentieel."— Transcript van de presentatie:

1 http://economie.fgov.be omzetting van de richtlijn 2006/123/CE FOD Sociale Zekerheid – 14.01.2008 Van De Sande J.M. FOD Economie – AD Economisch Potentieel jean-marie.vandesande@economie.fgov.be 02.277 66 62

2 http://economie.fgov.be De dienstenrichtlijn … … een omzetting met een hoog risico  wat moet men omzetten ?  wie moet omzetten ?  wat is omzetten ?  hoe omzetten ?

3 http://economie.fgov.be 1.wat moet men omzetten ?  toepassingsgebied van de richtlijn alle diensten (ruime interpretatie, bij twijfel = erin) verricht in ruil voor een economische tegenprestatie behalve die welke uitgesloten zijn (restrictieve interpretatie)  doelpubliek dienstverleners van de Europese Unie Belgische dienstverleners afnemers : professionele klant, consument

4 http://economie.fgov.be  doelstellingen van de richtlijn de hinderpalen uit de weg ruimen voor de vrijheid van vestiging van de dienstverleners de hinderpalen uit de weg ruimen voor het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten rechtszekerheid garanderen alsmede een hoge kwaliteit van de diensten, zowel aan de dienstverleners als aan de afnemers  ingezette middelen administratieve vereenvoudiging : één-loket, informatie, informatisering verordeningseisen: verbodsbepalingen, voorwaarden, evaluaties, afwijkingen, administratieve samenwerking Maar ook kwaliteitsbeleid communautaire gedragscodes aanvullende harmonisatie (gerechtelijke invordering van schulden, particuliere beveiliging, geldvervoer)

5 http://economie.fgov.be 2. wie moet omzetten ?  potentiële actoren van de omzetting alle bevoegdheidsniveaus : federaal, gewest, gemeenschap, provincie, gemeente dus … elke bestuur elke orgaan dat voor rekening van de overheid handelt (voogdij uit te oefenen)...

6 http://economie.fgov.be 3. Wat is omzetten ?  omzetten = al deze acties tot een goed einde brengen de regelgeving afstemmen : welke ? waarom ? hoe ? de procedures vereenvoudigen : nodig ? dubbel gebruik ? omslachtig ? Alternatief ? duidelijkheid ? elke dienstverlener en elke afnemer op de hoogte brengen de administratieve procedures en de informatie informatiseren verslag uitbrengen volgens artikel 39 (vergunningstelsels, te evalueren vereisten, multidisciplinaire activiteiten, nationale vereisten met het oog op de vrije dienstverrichting) de nieuwe bepalingen ter kennis brengen samenwerken tussen de besturen van de lidstaten actualiseren

7 http://economie.fgov.be 4. hoe omzetten ?  Fundamentals van de omzetting resultaatsverplichting op 28.12.2009 voorafgaande voorwaarden : institutioneel kader in acht te nemen, samenhang in België, technische haalbaarheid (persoonlijke levenssfeer, flexibiliteit, « gebruiksvriendelijk», interne en externe interoperabiliteit ) opeenvolgende etappes :diagnose>vereenvoudiging>organisatie >uitvoering>actualisering permanent karakter van de follow-up : actualisering, evaluatie, kennisgeving, harmonisering  Aandachtspunten het één-loket niet verwarren met IMI (administratieve samenwerking) de administratieve vereenvoudiging is ook noodzakelijk voor de reglementeringen die verenigbaar zijn met de eisen op het vlak van de vestiging en het vrije verkeer van diensten de administratieve vereenvoudiging slaat op de volledige levenscyclus van een onderneming het voorrecht van de lex specialis geldt enkel voor wat zij regelt ; de andere bepalingen van de dienstenrichtlijn moeten altijd worden toegepast  Evolutieve steun vademecum van de omzetting (IEC) Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn (Commissie) PV van de bilaterale BE/Commissie van 28.09.07 (overgemaakt door IEC de 06.11.2007)


Download ppt "omzetting van de richtlijn 2006/123/CE FOD Sociale Zekerheid – 14.01.2008 Van De Sande J.M. FOD Economie – AD Economisch Potentieel."

Verwante presentaties


Ads door Google