De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regeling De dienstenrichtlijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regeling De dienstenrichtlijn"— Transcript van de presentatie:

0 De dienstenrichtlijn Algemene bespreking van de dienstenrichtlijn (EG 2006/123) en de dienstenwet VVSG 10 februari 2011 Henri SWENNEN

1 Regeling De dienstenrichtlijn
Verdrag VWEU: burgerschap, vrij verkeer van werknemers, goederen, diensten en kapitaal De dienstenrichtlijn Buiten het toepassingsgebied van de richtlijn blijven de beginselen van vrij verkeer volgens het VWEU van toepassing

2 De dienstenrichtlijn:
beginselen van de rechtspraak +vergemakkelijking + direct in te roepen nadere regeling + harmonisatie + wederzijds toezicht + klantenbescherming België: de dienstenwet van 26 maart2010 (horizontale regeling) en verschillende wetten (bijv. wet ambulante handel en kermisactiviteit) Vlaanderen: decreet van 25 juni 2010 (horizontale regeling) en verschillende regelingen

3 De dienstenrichtlijn: vestiging en dienstenlevering
Vestiging: inrichting Dienstverlening: professioneel van A naar B klant van B naar A dienst verplaatst zich Diensten/goederen: eisen aan de “verkoper” = dienstenwetgeving, ook als het gaat om een verkoper van goederen (bv. beperking van aantal verkooppunten van kranten of van alcohol)

4 Diensten Alle prestaties anders dan in loondienst die gewoonlijk tegen vergoeding gebeuren “economische tegenprestatie”/ niet van belang of de klant zelf betaalt

5 Toepassingsgebied In principe: alle diensten
Bepaalde uitzonderingen, bv. gezondheidszorg, bepaalde sociale diensten, kansspelen Diensten van algemeen belang: geen “diensten” Diensten van algemeen economisch belang (DAEB, bv. post, spoor) wel diensten, maar eigen taak aanvaard. Vereist opdracht.

6 De lokale overheid De overheid regelt diensten markten belwinkels
fuiven werken De overheid verkoopt diensten musea/gidsen fuiforganisatie betalend onderwijs wespenverdelging

7 Wat is een vergunning? Alle stappen vereist om (stilzwijgende) toelating te krijgen, iedere melding waarna men moet wachten om iets te doen, m.b.t. dienstenactiviteit. niet: niet-specifieke, algemene regeling (bv. algemene ruimtelijke ordening; niet: subsidievoorwaarden, financiering van DAEB, overheidsopdrachten.

8 Belemmeringen van vrijheid: dienstverleners
Discriminaties: bv. alleen Belgen Belemmeringen die vrijheid uithollen: bv. alleen dienstverlening mits vestiging Belemmeringen die verder gaan dan nodig voor het gediende algemene belang Belemmeringen door dubbel op” voorwaarden toepassen:

9 Belemmeringen van vrijheid: afnemers
Regels die het afnemers moeilijk maken om elders diensten te krijgen (ook:financiële bijstandsregelen) Ook binnen België: discriminatie op grond van woonplaats (ongelijkheid volgens objectieve criteria mogelijk)

10 Vergunning Vergunningsaanvraag/ bevestiging met info binnen 10 dagen/ beslissing op + 30 dagen (tenzij anders aangeduid en verantwoord) Stilzwijgende vergunning indien geen antwoord binnen de termijn Onbeperkte duur tenzij verantwoord door algemene belangen/ hele grondgebied

11 Vergunningstelsels Geen discriminatie Verantwoord door eisen van algemeen belang Proportionaliteit eisen verantwoord enz. Vergunningsvoorwaarden Verboden eisen/ te evalueren eisen Kwantitatieve beperking vergunningen Bijzonder geval van schaarste en technische mogelijkheden

12 Vergunningstelsels en regelen i.v.m. dienstverlening
Zie o.a. verschil algemene belangen

13 Vergunningstelsels en regelen i.v.m. dienstverlening
Algemene belangen:Europese toets In de dienstenwet: zoveel mogelijk Europese begrippen en toetsen Gevolgen van de dienstenwet voor stelsels van vergunning die louter lokaal zijn

14 Screeningprocedure: Screening: 30.000 procedures gemeld
800 dienstenactiviteiten voorbehouden aan vergunninghouders (meer dan 200 daarvan in slechts één lidstaat gereglementeerd) Voorlopig rapport Commissie 27 januari 2011/ acties/ prestatietest voor de interne markt Screening: geen bescherming tegen aanvechting

15 De Vlaamse (lokale)screening:bedenkingen
Opdracht in een decreet: niet per se algemeen belang Criterium van controle achteraf die te laat zou komen/ verwarring met vermijden van schade/ vergunning vereist of “bijzonder geschikt” Onnodige formaliteiten

16 De Vlaamse (lokale)screening:bedenkingen (Vervolg)
Calamiteitenverhalen maken motivering verdacht/ Openbare orde+veiligheid+ witwassen + enz.+ enz. Bv. Markten, terrassen, kermis, nachtwinkels

17 Wetgeving: asymmetrische uitvoering
Federaal: vergunningstelsels / discriminatie van klanten (art.9 en art. 20 Richtlijn) Vlaams:dit niet (Europese eisen blijven) Federaal: diensten die onder de federale overheid vallen (art.3, § 1 W.) Vlaams: diensten onder Vlaamse bevoegdheid (art. 14 D.)

18 Wetgeving: asymmetrische uitvoering (Vervolg)
Vestigingseisen: federale bevoegdheid Maar: “Vestiging” is enger dan vergunning en eisen volgens Richtlijn. … en op zijn “Belgisch”: zie GwH, arrest nr. 135/2010 van 9 december 2010, decreet Waalse Gewest ”rusthuizen”. __

19 Lokale overheid als dienstverstrekker (ook via concessies)
Bescherming van afnemers Zie ook combinatie met consumentenrechten van Wet Marktpraktijken (bv.oneerlijke bedingen)


Download ppt "Regeling De dienstenrichtlijn"

Verwante presentaties


Ads door Google