De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tineke Donga Aanbesteding of Subsidie. Inhoud  Regels aanbesteden: huidig en toekomst  Aanbesteden zorg Wmo begeleiding en huishoudelijke zorg  Subsidie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tineke Donga Aanbesteding of Subsidie. Inhoud  Regels aanbesteden: huidig en toekomst  Aanbesteden zorg Wmo begeleiding en huishoudelijke zorg  Subsidie."— Transcript van de presentatie:

1 Tineke Donga Aanbesteding of Subsidie

2 Inhoud  Regels aanbesteden: huidig en toekomst  Aanbesteden zorg Wmo begeleiding en huishoudelijke zorg  Subsidie  Subsidie versus overeenkomst

3 Regels Aanbesteding  Huidig: - EG aanbestedingsrichtlijn (2004/18) - BAO  Toekomst: - nieuwe aanbestedingswet - initiatiefwet huishoudelijke verzorging - nieuwe EG richtlijn 

4 Aanbesteden zorg  Europese richtlijn en BAO  Wederkerige overeenkomst: overheidsopdracht? Schriftelijke overeenkomst; onder bezwarende titel ; tussen aanbestedende dienst(en) en onderneming(en)  drempelwaarde Euro 200.000  A of B dienst (bijlage II) toepasselijk regime: A: volledig, B: verlicht 

5 Aanbesteden zorg  Wmo – “ Begeleiding” : Kwalificatie via bijlage (II): wat is karakter: classificatiesysteem (CVP) hoofdcategorie: gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Conclusie: B- dienst (licht regime)  Nieuwe Aanbestedingswet (EK, niet controversieel) TK, amendement Hamer: zorg/ondersteuning/begeleiding: 2B dienst; via 2B procedure, tenzij

6 Aanbesteden zorg  Wmo HH: kwalificatie: A dienst? 2010 Antwoord EC aan VWS: overgrote deel lijkt A dienst Gemeente bepaalt zelf definitie  Wmo: Initiatiefwet Leijten (aangenomen) Beëindiging verplichting aanbesteden huishoudelijke verzorging

7 Zorg B- dienst, licht regime?

8 Zorg B - regime  B-regime: Niet: - Europabreed aankondigen, tenzij duidelijk grensoverschrijdend belang - voorgeschreven aanbestedingsprocedure - eisen selectie en gunningcriteria; termijnen  Wel: - achteraf bekend maken Europabreed - technische specificaties niet discriminatoir zijn  Beleidsvrijheid: eigen inkoopbeleid gemeente

9 Nieuwe EU regels zorg  Nieuwe EU richtlijn: geen onderscheid tussen A en B diensten (2012; implementatie 1,5 -2 jaar)  Apart regime sociale en specifieke diensten (bijlage): waarde opdracht Euro 500.000 of hoger vereisten: 1. opdracht vooraf Europa-breed bekend maken 2. achteraf Europa-breed melden wie de opdracht heeft gekregen 3. bij de gunning van de opdracht moeten de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van ondernemers zijn gevolgd.  Bijlage: gezondheidsdiensten en maatschappelijke dienstverlening

10 Subsidie  Subsidie artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht - aanspraak op financiële middelen - door een bestuursorgaan verstrekt - met het oog op bepaalde activiteiten aanvrager - anders dan als betaling voor aan bestuursorgaan geleverde goederen of diensten  Subsidieovereenkomst Awb artikel 4:36 - ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening (….) een overeenkomst kan worden gesloten

11  Subsidierelatie aangaan?  Staatsteun?  Effect op de mededinging - Interesse bij EU aanbieders - daadwerkelijk in staat uit te voeren

12 Overeenkomst Subsidie  Burgerlijk wetboek: meerzijdige rechtshandeling; over en weer verbintenis verkrijging prestatie  Aanbesteden volgens regelgeving; geen plicht tot gunnen;  Inhoud: precies omschreven; eisen opdrachtgever; verplicht presteren  Commerciele onderneming: winst  Nakoming: afdwingbaar, Civiele rechter  Algemene wet bestuursrecht: aanspraak op financiele middelen; beschikking eenzijdig; activiteiten met algemeen belang  Geen aanbestedingsplicht  Uitwerking activiteit bij subsidieontvanger  Vergoeding integrale kosten  Voldoen aan subsidiecriteria recht op betaling subsidie  Niet nakomen: lagere subsidie of terugvorderen; bestuursrechter

13 Vragen NL-FMTransitieWMO@kpmg.nl


Download ppt "Tineke Donga Aanbesteding of Subsidie. Inhoud  Regels aanbesteden: huidig en toekomst  Aanbesteden zorg Wmo begeleiding en huishoudelijke zorg  Subsidie."

Verwante presentaties


Ads door Google