De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.boutoveres.nl. Aanbestedingsrecht Procedure begeleiden voor opdrachtgever / aanbesteder. door mr. A.C. Winter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.boutoveres.nl. Aanbestedingsrecht Procedure begeleiden voor opdrachtgever / aanbesteder. door mr. A.C. Winter."— Transcript van de presentatie:

1 www.boutoveres.nl

2 Aanbestedingsrecht Procedure begeleiden voor opdrachtgever / aanbesteder. door mr. A.C. Winter

3 Aanbesteding: “Aanbesteden is het proces van inkopen waarbij de opdrachtgever op transparante en objectieve wijze de opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer die voldoet aan bepaalde eisen die de beste aanbieding heeft gedaan.” Doel: te komen tot een optimale prijs / kwaliteitsverhouding.

4 Opdrachten: - uitvoeren van werken; - het leveren van producten; - het verrichten van diensten. Inhoud van opdracht: - concrete opdracht; - raamovereenkomst.

5 Procedures: - openbaar; - niet-openbaar; - onderhandelingsprocedure; - prijsvraag; - concurrentiegerichte dialoog.

6 Wet- en regelgeving: - Europese richtlijnen; - BAO / Bass / Wira; - UAR 1986 / 2001; - UAR EG 1991; - ARW 2004 / 2005; - beleidsregels aanbesteding van werken; - Aanbestedingswet.

7 Beginselen: - non-discrimatie; - gelijke behandeling; - openbaarheid; - transparantie; - objectiviteit; - proportionaliteit. } gelijkheidsbeginsel

8 Aanbestedingsplicht * Aanbestedende dienst: overheid + publiekrechtelijke instellingen. * Aanbestedingsplichtige opdracht: schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tussen ondernemer en aanbestedende dienst en heeft betrekking op uitvoering van werken, aankoop producten of verrichten van diensten.

9 Drempelbedragen: Werken: > € 4.845.000,--; Leveringen: - centrale overheid: > € 125.000,-- - andere overheden: > € 193.000,--; Diensten: gelijk aan leveringen.

10 Openbare procedure - beoordeling geschiktheid en beoordeling aanbieding in één fase; - (vooraankondiging); - aankondiging = uitnodiging; - indienen inschrijving; - voornemen tot gunning = gunningsbeslissing; - definitieve gunning = contractuele relatie; - gunning bekendmaken.

11

12

13 Niet-openbare procedure - beoordeling geschiktheid en beoordeling aanbieding in twee fasen; - vooraankondiging; - aankondiging; - selectiefase; - gunningsfase.

14

15

16 Selectiecriteria - uitsluitingscriteria; - geschiktheidscriteria: - geschiktheidseisen; - kwalitatieve criteria.

17 Gunningscriteria Beoordelen op: - minimumeisen; - gunningscriterium: - laagste prijs; - economisch meest voordelige aanbieding (emvi).

18 Envi - subgunningscriteria: - prijs - kwaliteit: (bijvoorbeeld) - service; - uitvoeringstermijn; - onderhoudsplan; - garantietermijn; - plan van aanpak.

19 Beoordeling inschrijving - relatief / absoluut; - integraal / niet-integraal.

20 Beoordelen op: - tijdige indiening; - compleetheid en volledigheid; - minimumeisen; - gunningscriterium.

21 Gunnen - gunningsbeslissing; - Alcatel-termijn; - definitieve gunning.


Download ppt "Www.boutoveres.nl. Aanbestedingsrecht Procedure begeleiden voor opdrachtgever / aanbesteder. door mr. A.C. Winter."

Verwante presentaties


Ads door Google