De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.boutoveres.nl. Architect als inschrijver - ontwerp; - architect; - ontwerpteam; - DBFMO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.boutoveres.nl. Architect als inschrijver - ontwerp; - architect; - ontwerpteam; - DBFMO."— Transcript van de presentatie:

1 www.boutoveres.nl

2 Architect als inschrijver - ontwerp; - architect; - ontwerpteam; - DBFMO.

3 Ontwerp of architect?

4 Ontwerp - Prijsvraag definitie artikel 1 sub y Bao: “Een procedure die tot doel heeft aanbestedende diensten een plan of ontwerp te verschaffen dat na een oproep tot mededingingen voor een jury wordt geselecteerd, al dan niet met toekenning van prijzen.”

5 Procedure artikel 67 t/m artikel 75 Bao - drempelwaarde: of bedrag prijzengeld / betaling deelnemers of waarde vervolgopdracht; - aankondiging artikel 70 en 71 Bao; - selectiecriteria artikel 73 lid 1 Bao; - jury artikel 74 en 75 Bao

6 Publieke jury?

7 Vervolgopdracht - artikel 31 lid 3 Europese aanbestedingsrichtlijn; - artikel 31 lid 3 Bao; (na prijsonderhandeling) zonder verdere aanbestedingsprocedure aan winnende architect gunnen.

8 Architect Traditioneel Bijlage II - onderdeel A - categorie 12 Bao Opdracht voor diensten: - niet-openbare procedure; (zie Anita Winter)

9 Aanbestedingsperikelen selectiecriteria: - zware omzeteisen; - zware referentie-eisen.

10 Beroep op bekwaamheid derden - artikel 48 lid 2 Bao: financiële en economische draagkracht; - artikel 49 lid 3 Bao: technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid; - combinatie en/of onderaanneming; - aantonen daadwerkelijk over de voor uitvoering benodigde middelen te kunnen beschikken, bijvoorbeeld overeenkomst of verklaring.

11 Ontwerpteam - integrale ontwerpopdracht: - projectmanager; - architect; - constructeur; - installatietechnisch adviseur. Gaat zelfs verder: - tot landschapsarchitect.

12 Weinig bureaus allemaal in huis - combinatie vormen; - onderaanneming.

13 Aanbesteder moet combinatie toestaan: artikel 4 Bao - geen rechtsvorm vooraf eisen → wel na gunning opdracht; - verzwaarde geschiktheidseisen combinatie disproportioneel.

14 Onderaanneming Zie aantonen daadwerkelijk over bekwaamheid onderaannemers te kunnen beschikken.

15 Percelenregeling Artikel 9 lid 6 t/m 8 Bao - Ontwerpteam opknippen percelen: bijvoorbeeld: 1 architect, 1 constructeur, 1 technisch adviseur = 1 aanbesteding; - per discipline de meest geschikte kandidaat selecteren; - leidraad per afzonderlijk perceel.

16 Discussie Voor- of nadeel: - gedwongen samenwerking; - of eigen combinatievorming vooraf.

17 Run op adviseurs Hoofdlijn: - inschrijver / penvoerder 1x meedingen; - onderaannemer mag voor meerdere inschrijvers; - combinatie?

18 DBFMO - geïntegreerd contract; - design, build, finance, maintain en operate. Onderdeel design.

19 Combinatie artikel 4 Bao Gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

20 Of architect in onderaanneming - hoofdaannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor gehele project; - onderaannemer slechts t.o.v. hoofdaannemer voor design gedeelte.

21 Gemengde opdracht? - opdracht voor werk of dienst, hoofdmoot? - (architecten)dienst noodzakelijk voor de uitvoering van het werk. Consequentie: - aanplakken bij opdracht werk en knippen. (artikel 9 lid 8 Bao) NB. discutabel


Download ppt "Www.boutoveres.nl. Architect als inschrijver - ontwerp; - architect; - ontwerpteam; - DBFMO."

Verwante presentaties


Ads door Google