De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Traject naar werk voor analfabete anderstaligen Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Traject naar werk voor analfabete anderstaligen Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Traject naar werk voor analfabete anderstaligen Antwerpen

2 www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Kort overzicht procedureverloop Het verloop van de procedure omvat volgende stappen: 1. een vrijblijvende en informele marktverkenning; 2. de beslissing over de aard van de opdracht en de gunningswijze; 3. de samenstelling van het bestek + aanvullende documenten + de kostenraming; 4. de bekendmakingsfase; 5. het inzamelen van de offertes 6. de kwalitatieve selectie van de inschrijvers 7. het nazicht en beoordeling van de inhoud van de offertes + de keuze van de dienstverlener; 8. de toewijzing van de opdracht; 9. de uitvoering van de opdracht.

3 www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Uitbesteding Offerteaanvraag Onderhandelings- procedure

4 www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Bestek: Onderhandelings- Procedure of offerteaanvraag Administratieve bepalingen Technische bepalingen Prijs Contractuele toelichtingen / aanvullingen

5 www.vdab.be 0800 30 700 Belangrijk voor het lezen van het bestek: Titelblad: •Procedure •Samenvatting van inhoud van de opdracht  voorwerp van de opdracht? ( bijlage B) •Wanneer offerte indienen?  Indienen en openen offertes ( p 7-8) •Bij wie inlichtingen verkrijgen?.  Leidende dienst + leidende ambtenaar (p 4 -5) Procedure: hoe een offerte indienen?

6 www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Opdracht per perceel gedetailleerdalgemeen of Opdracht

7 www.vdab.be 0800 30 700 •Beschrijving van de opdracht Welomlijnde omschrijving van inhoud opdracht: programma, duurtijd en structuur,….. •Opgave van prijsraming Procedure: hoe een offerte indienen? gedetailleerd :

8 www.vdab.be 0800 30 700 •Beschrijving van de opdracht: Algemene benadering van inhoud van opdracht: inschrijver heeft meer vrijheid voor het invullen van programma, duurtijd en structuur,….. •Geen opgave van prijsraming Procedure: hoe een offerte indienen? algemeen :

9 www.vdab.be 0800 30 700 Selectiecriteria = Kwaliteiten van de inschrijver/ organisatie(s) Hoofdaannemer en onderaannemer(s) Procedure: hoe een offerte indienen?

10 www.vdab.be 0800 30 700 Selectiecriteria: •Uitsluitingscriteria: Ondernemingsnummer opgeven om informatie op te vragen •Technische bekwaamheid Capaciteit van de dienstverlener : »studie en beroepstitels »Lijst van gelijkaardig gepresteerde diensten Procedure: hoe een offerte indienen?

11 www.vdab.be 0800 30 700 Gunningscriteria = Kwaliteit van de aangeboden opdracht Opleiding, begeleiding, oriëntatie…. Procedure: hoe een offerte indienen?

12 www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Weging van de gunningscriteria: Criterium Weging (in %) 8.1 Prijs (inclusief BTW) 40 8.2 Technische waarde 60 Op basis van de volgende 4 subcriteria die samen 100 punten uitmaakt  AANPAK EN METHODIEK COMPETENTIEVERSTERKING 40 ptn  TOELEIDINGSINITIATIEVEN 10 ptn  AFSTEMMING OP DE SECTOR 20 ptn  AFSTEMMING OP DE DOELGROEP KUNNEN AANTONEN 30 ptn

13 www.vdab.be 0800 30 700 A: Administratief luik: Vak 1-3-4:  conform met het bestek Vak 2-5-6-7+ inventaris:  door inschrijver uit te werken B: Technisch luik: Vak 8 -9-10-11:  door inschrijver uit te werken !!! offertemodel handtekenen waar gevraagd = contractuele verbintenis met opdrachtgever Procedure: hoe een offerte indienen? Vormvoorschriften: offertemodel

14 www.vdab.be 0800 30 700 Technische waarde ( vak 10 technisch luik offertemodel) Onderverdeling van omschrijving opdracht bijlage B: omschrijving per perceel: pt 2 t.e.m.6 bijlage C: concretisering van gunningscriteria •Aangeraden dit te volgen:  Aanbod van inschrijvers op éénduidige manier opgemaakt  Vergemakkelijkt de gelijkheid van beoordeling Procedure: hoe een offerte indienen?

15 www.vdab.be 0800 30 700 Prijzen : Procedure: hoe een offerte indienen? Vergelijking van de prijzen gebeurt inclusief BTW

16 www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? (1) indien van toepassing (2) raming prijzen inclusief verplaatsing, behuizing en uitrusting, verzekering en verbruik. Inventaris algemene offerteaanvraag Traject naar werk voor analfabete anderstaligen - Antwerpen Beroepsopleiding met vaktechnisch Nederlands Raming Perceel 7 (2) Raming Perceel 8 (2) Raming Perceel 9 (2) Inschrijver Perceel BO met NT2: OmschrijvingBeroepsoplei ding + NT2 sector BOUW Beroepsoplei ding +NT2 sector GROEN Beroepsoplei ding+ NT2 PRODUCTIE ARBEIDEER AAantal cursisten per module12 BTotaal aantal modules222 CAantal cursisten in totaal aantal modules ( A x B)24 DAantal effectieve beroepsopleidingsuren in groep240u EAantal effectieve NT2 opleidingsuren in groep100U100u FTotaal aantal opleidingsuren (D+E)xB680u G Totale prijs beroepsopleiding excl. BTW47603,31€ H Totale prijs beroepsopleiding incl. BTW (+ gebruikte aanslagvoet) (1) 57600,00€ (21%) 57600,00€ (21%) 57600,00€ (21%) I Totale prijs NT2 opleiding excl. BTW17851,24€ J Totale prijs NT2 incl. BTW (+gebr. aanslagvoet) (1) 21600,00€ (21%) 21600,00€ (21%) 21600,00€ (21%) KTotale prijs per perceel excl. BTW65454.55€ LTotale prijs per perceel Incl. BTW (+ gebruikte aanslagvoet) (1)79200,00€ (21%) 79200,00€ (21%) 79200,00€ (21%)

17 www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Administratief luik Inhoud administratief luik: Bijlage A van het offertemodel: - vak 1 t.e.m. 7 (p 17 tot 18) - inventaris (p 20 tot 21) Hoe offertes indienen?

18 www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Technisch luik Inhoud technisch luik: Bijlage A van het offertemodel - vak 8 t.e.m. 11 (p 20) !!!Geen prijsvermelding of prijsinventaris Hoe offertes indienen?

19 www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Offerte: Traject naar werk voor analfabete anderstaligen Antwerpen Offerte: Traject naar werk voor analfabete anderstaligen Antwerpen Administratief luik 3X Administratief luik 3X Technisch luik 3X Technisch luik 3X !!! 3 exemplaren waarvan 1 “origineel” Hoe offertes indienen? Niet openen

20 www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Zijn er nog vragen ?


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 Procedure: hoe een offerte indienen? Traject naar werk voor analfabete anderstaligen Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google