De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VASTGOEDCOACH Ervaringsdeskundige + Assessment

Verwante presentaties


Presentatie over: "VASTGOEDCOACH Ervaringsdeskundige + Assessment"— Transcript van de presentatie:

1 VASTGOEDCOACH Ervaringsdeskundige + Assessment
INLEIDING TOT HET BEROEP VAN VASTGOEDCOACH Kopersadvies zoals het hoort… Ervaringsdeskundige + Assessment SYNTRA Midden - Vlaanderen Campus Gent

2 Situering De gecertificeerde bijscholing vastgoedcoach (aankoopbemiddelaar) wordt afgesloten met een assessment waarbij de cursisten een case uitwerken en verdedigen. De verdediging zal plaatsvinden voor een jury die is samengesteld uit een docent en een externe deskundige. De jury zal de cursisten quoteren op inhoud, vorm, inzet en verdediging. De verdediging is openbaar voor de andere cursisten uit deze opleiding. .

3 Opdracht Volgende zaken worden verwerkt:
enkel opdracht van de kandidaat koper/huurder (contract), tenzij een ander specifiek document casegebonden noodzakelijk is; detail van de partijen en behoeftebepaling; beschrijving onroerend goed; methode met bespreking van de pistes en mogelijke alternatieven (financieringsvormen, optimalisatie, …); eventuele bespreking van belangenconflict met uw andere professionele activiteiten in de sector; nacalculatie van de coachingsopdracht en economische haalbaarheid op maand/jaarbasis. .

4 Vormvereisten (1) Alle documenten dewelke worden gebruikt in de case dienen op een correcte manier verwerkt en toegepast te worden (inclusief invullen en handtekenen). Het is uit den boze dat cursusteksten of andere bronnen letterlijk worden overgenomen in het eindwerk. Dit is plagiaat en bijgevolg strafbaar. De buiten- en binnenflap vermeldt volgende gegevens : SYNTRA Vlaanderen-logo, SYNTRA-logo en naam van de campus; assessment gecertificeerde bijscholing vastgoedcoach; aard van de vastgoedtransactie : bondige weergave van de 6 rubrieken op het voorblad; promotiejaar; naam van de cursist.

5 Vormvereisten (2) Het volume omvat : een schutblad;
een inleidend woord met motivatie van de beroepsactiviteiten van vastgoedcoach en de keuze case; de gedetailleerde genummerde inhoudsopgave; de chronologische weergave van het procesverloop; de eigenlijke behandeling van de opdracht; een algemene conclusie; de genummerde bijlagen; de bibliografie (eventueel).

6 Vormvereisten (3) Kenmerken toepasselijk op een kwalitatief goede case: logische opbouw; goede en overzichtelijke structuur; heldere ordening; eenvoudig en aanschouwelijk; correcte taal en zinsbouw; bronvermelding.

7 Timing Het werk wordt conform de vormvereisten in 4 exemplaren ten laatste op 22 maart 2010 tegen ontvangstmelding of aangetekend schrijven overgemaakt aan de campus Gent van SYNTRA Midden-Vlaanderen. Digitale versies van het werk worden niet aanvaard. De verdediging van de case zal plaatsvinden op zaterdag 27 maart 2010 van 08u30 tot 14u30. De exacte volgorde van de cursisten wordt later bekend gemaakt. Per cursist wordt ongeveer een 15 minuten tijd genomen voor de voorstelling en verdediging van de case.

8 Puntenverdeling De jury quoteert het assessment op volgende onderdelen. ONDERDELEN PUNTEN Inhoud van de case 40 Verdediging van de case Vorm, inzet, presentatie, … 20 TOTAAL AANTAL PUNTEN 100

9 Dhr. Han Busio Toonaangevende aankoopmakelaar in Nederland
Oprichter fairwonen.nl

10 fairwonen.nl

11 fairwonen.nl

12 fairwonen.nl

13 fairwonen.nl

14 Slot De tekst ivm het assessment is te vinden op Vragen? Invulling van individuele cases.


Download ppt "VASTGOEDCOACH Ervaringsdeskundige + Assessment"

Verwante presentaties


Ads door Google