De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C o m m e r c i ë l e & J u r i d i s c h e a a n b e s t e d i n g s s p e c i a l i s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C o m m e r c i ë l e & J u r i d i s c h e a a n b e s t e d i n g s s p e c i a l i s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r."— Transcript van de presentatie:

1 C o m m e r c i ë l e & J u r i d i s c h e a a n b e s t e d i n g s s p e c i a l i s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B.V. © 2005 Bartels Sueters Fischer Actualiteit Nederlandse jurisprudentie Selectie en gunning Mr. Chantal Bartels LL.M 20 oktober 2005 WTC Rotterdam

2 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 2 Selectie versus gunning  Selectiecriteria betreffen aanbieder  Gunningscriteria betreffen aanbieding

3 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 3 Van selectie tot gunning  Selectie:  Uitsluitingsgronden;  Technische bekwaamheid;  Financiele en economische draagkracht.  Gunning:  Laagste prijs;  Economisch voordeligste aanbieding.

4 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 4 Van selectie tot gunning Uitsluitingsgronden Technische bekwaamheid Financiele draagkracht Economisch meest voordelige aanbieding Offertebeoordeling

5 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 5 Beoordeling selectiecriteria  Aan de hand van minimumeisen inzake draagkracht en bekwaamheden (art. 47 en 48) (openbare procedures)  Verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht  Aan de hand van criteria en regels (andere dan openbare procedure) Minimumeisen en/of criteria en regels in aankondiging van de opdracht opnemen.

6 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 6 Disproportionele selectiecriteria  Proportionaliteit: redelijke verhouding tot aard en omvang van het werk  Specifieke ervaring met afvalwaterzuiveringsinstallaties:  Vergelijkbare bedrijfsprocessen;  Slechts enkele bedrijven kunnen aan de eis voldoen (7/8 in NL);  Mededinging beperkt → gunning aan eiser (Rb Den Bosch 26 april 2005 Hoppenbrouwers/Waterschap de Dommel)

7 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 7 Wijziging selectiecriteria  Wijziging beoordeling omzet van k.o + weegfactor naar k.o-criterium → intrekken aanbesteding. (rb Den Haag 17 juni 2005 Alg. Nl. Drukkerij Onderneming /Staat)

8 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 8 Beoordeling gunningscriteria  Relatieve gewicht van elk criterium;  Marge met een passend verschil tussen minimum en maximum;  Indien geen weging mogelijk is: criteria in dalende volgorde van belangrijkheid

9 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 9 Transparantie gunningscritera  Ook subcriteria moeten vooraf kenbaar worden gemaakt → stopzetten aanbesteding/heraanbesteding; (Gerechtshof Leeuwarden 2 maart 2005 Welzorg/ gemeente Heerenveen c.s.; Rb Dordrecht 10 maart 2005 Sita/gemeente Liesveld)  Anders: Gerechtshof Amsterdam 7 juli 2005 NS/Alstom

10 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 10 Gunningscriteria: puntensysteem: Rb Leeuwarden 21 januari 2005 Van der Wiel/gemeente Weststellingerwerf → heraanbesteding  2 percelen  Ieder perceel max 100 punten: 85 prijs, 15 kwaliteit;  Laagste prijs 85, navolgend 80 etc.  Voorbeeld:  Inschrijver 1: € 7.500.000: 170 pnt prijs; 0 pnt kwaliteit  Inschrijver 2: € 7.500.001: 160 pnt; prijs; 0 pnt kwaliteit  Inschrijver 3: € 7.500.002: 150 pnt; prijs; 0 pnt kwaliteit  Inschrijver 4: € 7.500.003: 140 pnt; prijs; 29 pnt kwaliteit → toch geen winnaar! = Ondeugdelijk prijssysteem

11 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 11 Onvolledige offerte  Onvolledige offertes mogen niet in de beoordeling worden betrokken;  Aanvullen van onvolledige offerte niet toegestaan; (Gerechthof Amsterdam 9 december 2004 Honac/ Politieregio Amsterdam Amstelland c.s.)  2 (ongeldige) aanbiedingen: 2 nieuwe aanbiedingen (CBB 17 maart 2005 Noordned/Min. V&W en NS)

12 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 12 Niet voldoen aan minimumeisen  Niet voldoen aan minimumeisen → heraanbesteding (Rb Maastricht 14 maart 2005, B&S Natuursteen/gemeente Heerlen)

13 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 13 Valkuilen: selectie/gunning  Gunningscriterium i.s.m. de wet → heraanbesteding (Rb Den Haag 18 mei 2005 Iron Mountain/Staat)  Selectiecriterium als gunningscriterium:  “ kwaliteit van de leverancier” → heraanbesteding (Rb Utrecht 24 juni 2004 Ricas/Belastingdienst)  “kwaliteit: organisatie, kennis en kunde medewerkers ” → gunningscriterium ( Rb Den Haag 21 februari 2005 Centric/Staat)

14 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r v e r s P r o c u r e m e n t S e r v I c e s B. V. © 2005 Bartels Sueters Fischer 14 Bedankt voor uw aandacht. Bartels Sueters Fischer aanbestedingsadvocaten Julianaplein 21 5211 BB ‘s-Hertogenbosch Tel: 073-6148000 info@aanbestedingsadvocaten.nl www.aanbestedingsadvocaat.nl 14


Download ppt "C o m m e r c i ë l e & J u r i d i s c h e a a n b e s t e d i n g s s p e c i a l i s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t C o r."

Verwante presentaties


Ads door Google