De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteit Nederlandse jurisprudentie Selectie en gunning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteit Nederlandse jurisprudentie Selectie en gunning"— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteit Nederlandse jurisprudentie Selectie en gunning
Mr. Chantal Bartels LL.M 20 oktober 2005 WTC Rotterdam

2 Selectie versus gunning
Selectiecriteria betreffen aanbieder Gunningscriteria betreffen aanbieding

3 Van selectie tot gunning
Uitsluitingsgronden; Technische bekwaamheid; Financiele en economische draagkracht. Gunning: Laagste prijs; Economisch voordeligste aanbieding.

4 Van selectie tot gunning
Uitsluitingsgronden Financiele draagkracht Technische bekwaamheid Offertebeoordeling Economisch meest voordelige aanbieding

5 Beoordeling selectiecriteria
Aan de hand van minimumeisen inzake draagkracht en bekwaamheden (art. 47 en 48) (openbare procedures)  Verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht Aan de hand van criteria en regels (andere dan openbare procedure) Minimumeisen en/of criteria en regels in aankondiging van de opdracht opnemen. Oude richtlijn: geschiktheid nagaan overeenkomstig criteria ec+fin en techn. Bekwaamheid. Nieuw: benoemd dat minimumesien of criteria moeten worden geformuleerd die in de aankondiging moeten worden opgenomen. Verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht.

6 Disproportionele selectiecriteria
Proportionaliteit: redelijke verhouding tot aard en omvang van het werk Specifieke ervaring met afvalwaterzuiveringsinstallaties: Vergelijkbare bedrijfsprocessen; Slechts enkele bedrijven kunnen aan de eis voldoen (7/8 in NL); Mededinging beperkt → gunning aan eiser (Rb Den Bosch 26 april 2005 Hoppenbrouwers/Waterschap de Dommel)

7 Wijziging selectiecriteria
Wijziging beoordeling omzet van k.o + weegfactor naar k.o-criterium → intrekken aanbesteding. (rb Den Haag 17 juni 2005 Alg. Nl. Drukkerij Onderneming /Staat)

8 Beoordeling gunningscriteria
Relatieve gewicht van elk criterium; Marge met een passend verschil tussen minimum en maximum; Indien geen weging mogelijk is: criteria in dalende volgorde van belangrijkheid Alstom/ NS RB utrecht 28 april 2005 geldende recht moet (voor richtlijn nutssector) vanaf 30 april 2004 volgens de bepalingen van de niuewe richtlijn worden uitgelegd in ieder geval voor zover die bepalingen een codificatie van de rechtspraak vormen. Gelijkheidsbeginsel/transparantiebeginsel: vereisen transparantie vooraf ten aanzien van onderdelen, subonderdelen van criteria, uitgangspunten, weegfactoren, subweegfactore en relatieve scores. Geen weging mogelijk wegens complexiteit vand eopdracht; lijkt te wijzen naar concurrentiegerichte dialoog.

9 Transparantie gunningscritera
Ook subcriteria moeten vooraf kenbaar worden gemaakt → stopzetten aanbesteding/heraanbesteding; (Gerechtshof Leeuwarden 2 maart 2005 Welzorg/ gemeente Heerenveen c.s.; Rb Dordrecht 10 maart 2005 Sita/gemeente Liesveld) Anders: Gerechtshof Amsterdam 7 juli 2005 NS/Alstom

10 Gunningscriteria: puntensysteem: Rb Leeuwarden 21 januari 2005 Van der Wiel/gemeente Weststellingerwerf → heraanbesteding 2 percelen Ieder perceel max 100 punten: 85 prijs, 15 kwaliteit; Laagste prijs 85, navolgend 80 etc. Voorbeeld: Inschrijver 1: € : 170 pnt prijs; 0 pnt kwaliteit Inschrijver 2: € : 160 pnt; prijs; 0 pnt kwaliteit Inschrijver 3: € : 150 pnt; prijs; 0 pnt kwaliteit Inschrijver 4: € : 140 pnt; prijs; 29 pnt kwaliteit → toch geen winnaar! = Ondeugdelijk prijssysteem

11 Onvolledige offerte Onvolledige offertes mogen niet in de beoordeling worden betrokken; Aanvullen van onvolledige offerte niet toegestaan; (Gerechthof Amsterdam 9 december 2004 Honac/ Politieregio Amsterdam Amstelland c.s.) 2 (ongeldige) aanbiedingen: 2 nieuwe aanbiedingen (CBB 17 maart 2005 Noordned/Min. V&W en NS)

12 Niet voldoen aan minimumeisen
Niet voldoen aan minimumeisen → heraanbesteding (Rb Maastricht 14 maart 2005, B&S Natuursteen/gemeente Heerlen)

13 Valkuilen: selectie/gunning
Gunningscriterium i.s.m. de wet → heraanbesteding (Rb Den Haag 18 mei 2005 Iron Mountain/Staat) Selectiecriterium als gunningscriterium: “ kwaliteit van de leverancier” → heraanbesteding (Rb Utrecht 24 juni 2004 Ricas/Belastingdienst) “kwaliteit: organisatie, kennis en kunde medewerkers ” → gunningscriterium ( Rb Den Haag 21 februari 2005 Centric/Staat)

14 Bedankt voor uw aandacht.
Bartels Sueters Fischer aanbestedingsadvocaten Julianaplein 21 5211 BB ‘s-Hertogenbosch Tel: 14


Download ppt "Actualiteit Nederlandse jurisprudentie Selectie en gunning"

Verwante presentaties


Ads door Google