De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belangrijkste gevolgen van het Bao voor de inkooppraktijk PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers Gert-Wim.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belangrijkste gevolgen van het Bao voor de inkooppraktijk PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers Gert-Wim."— Transcript van de presentatie:

1 Belangrijkste gevolgen van het Bao voor de inkooppraktijk PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers Gert-Wim van de Meent Hoogleraar aanbestedingsrecht Universiteit van Amsterdam

2 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 2 Inhoud A.Waarom nieuwe regels? B. Wat verandert er? C. Vragen

3 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 3 Waarom nieuwe regels? Nieuwe Europese wetgeving Bouwfraude enquête Onderzoek naleving aanbestedingsregels

4 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 4 Waarom nieuwe regels? Verandert er nu veel? Nee: in de kern onveranderd (bouwt voort op bestaande systeem) Ja: aangepast aan de eisen van deze tijd

5 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 5 Waarom nieuwe regels? Wat regelt Bao niet? Opdrachten buiten toepassing richtlijnen Opdrachten in de speciale sectoren. Daarvoor is Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass)

6 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 6 Waarom nieuwe regels? Bao alweer gewijzigd: Terugwerkende kracht per 1 december Verwijzing naar standaardmodellen aangepast Op wijziging gunning kom ik nog terug

7 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 7 Wat verandert er? Termijnen en drempelwaarden Procedures Informatieverplichting Technische specificaties Selectie en gunningscriteria Gunning en beroep

8 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 8 Termijnen en drempelwaarden Termijnen zijn over het algemeen niet veranderd Alleen verkorting mogelijk bij elektronisch aankondigen en beschikbaar stellen bestek: –Elektronisch insturen aankondigingen: verkorting van 7 dagen en –Elektronisch beschikbaar maken bestekken en aanvullende stukken: verkorting van 5 dagen

9 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 9 Termijnen en drempelwaarden Per 1 jan 2006 drempels verlaagd: centrale overheid werken 5.278.000 2A-diensten en leveringen 137.000 2B-diensten 211.000 decentrale overheid werken 5.278.000 diensten en leveringen 211.000

10 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 10 Procedures Bestaande procedures nagenoeg onveranderd (openbaar, niet-openbaar en onderhandelingsprocedures) Wel aantal nieuwe procedures in het Bao Overzicht belangrijkste nieuwe procedures

11 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 11 Procedures Raamovereenkomst Nieuwe procedure Overeenkomst één of meerdere aanbieders en één of meer aanbestedende diensten Looptijd niet langer dan 4 jaar (incl. verlengingen), tenzij…

12 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 12 Procedures Raamovereenkomst openbare of niet- openbare procedure 1 aanbieder 3 of meer aanbieders, tenzij.. gunning orders via overeenkomst gunning orders via mini-tender gunning orders via overeenkomst

13 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 13 Procedures E-veilen –Toe te passen bij: openbare, niet-openbare en onderhandelingsprocedures en mini-tender bij de raamovereenkomst –Randvoorwaarden Bijzondere technische waarborgen (bijv. aangeven formule, ongehinderd toegang) Identiteit deelnemers veiling geheim houden Continu kenbaar maken ranking tijdens veiling

14 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 14 Procedures E-veilen Volgen normale procedure tot aan gunning Eerste beoordeling aanbieding Aanpassing prijs of andere onderdelen door e-veiling Afsluiting e-veiling door: Tijdstip Geen nieuwe prijzen Alle fasen afgehandeld Winnaar

15 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 15 Procedures Concurrentiegerichte dialoog Hoge drempel voor toepassing Alleen Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Oplossingen vertrouwelijk behandelen: geen “cherry picking” Mogelijk: kostenvergoeding

16 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 16 Procedures Normale selectie procedure Openen dialoog met geselecteerden Optioneel: reductie aantal oplossingen AD duidelijk welke oplossing aan behoeften voldoen Sluiting dialoog Indienen definitieve inschrijving op basis eigen oplossing Gunning Mogelijk afvallen aanbieders

17 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 17 Informatieverplichting Aangeven waar informatie over verplichtingen: –milieubescherming, –belastingen, –arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden Inschrijver moet aangeven of aan regels arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden wordt voldaan

18 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 18 Technische specificaties Meer mogelijkheden voor markt Mogelijkheden functioneel specificeren optimaal Uitbreiding acceptatieplicht gelijkwaardig bewijs Meer duidelijkheid over milieu en sociaal Voeren voorafgaande technische dialoog

19 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 19 Selectie en gunning Uitsluitingscriteria Verplichte uitsluitingscriteria in geval van: fraude, omkoping, deelname criminele organisatie en witwassen Verklaring omtrent gedrag (VOG) Overige (vrijwillige) uitsluitingscriteria niet veranderd

20 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 20 Selectie en gunning Geschiktheidseisen Financiële en economische draagkracht en technische bekwaamheid: Mogelijkheid tot gebruiken capaciteit andere onderneming, mits… (Uitspraak Holst Italia) Voor de rest ongewijzigd

21 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 21 Selectie en gunning Gunningscriteria Verplicht aangeven weging (relatieve gewicht) gunningcriteria Kan in de vorm van marge (tussen een bepaald minimum en maximum) Indien (objectief) niet mogelijk: afnemende volgorde van belang

22 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 22 Gunning en beroep Mededeling gunningsbeslissing is niet gelijk sluiten overeenkomst Verplichte standstill termijn van 15 dagen om rechtsmiddel in te zetten Bij inzet rechtsmiddel wordt uitspraak afgewacht Nieuw: mededeling ook per fax of e-mail Gunningsbeslissing goed motiveren NB: er moet ook beroep mogelijk zijn bij beslissing aanbesteding stop te zetten

23 Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers 23 Vragen?


Download ppt "Belangrijkste gevolgen van het Bao voor de inkooppraktijk PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers Gert-Wim."

Verwante presentaties


Ads door Google