De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie  Nieuwe wet- en regelgeving Aanbesteden Maasdonkse Ondernemersverenigingen 11 april 2013 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie  Nieuwe wet- en regelgeving Aanbesteden Maasdonkse Ondernemersverenigingen 11 april 2013 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet-"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie  Nieuwe wet- en regelgeving Aanbesteden Maasdonkse Ondernemersverenigingen 11 april 2013 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 1

2 2 Voorstellen WIN advies, inkoop en organisatie Fred Wijnhof

3 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 3 WIN advies  Organisatie Gemeentelijk Inkoop Platform  Inkoopadvisering  Inkoopopleidingen  Helpdesk (Europees) aanbesteden

4 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 4 Programma a. Aanbestedingswet 2012 b. Aanbestedingsbesluit c. Gids proportionaliteit d. ARW 2012 e. Klachtenafhandeling bij aanbesteden f. Richtsnoeren voor het plaatsen van opdrachten voor Leveringen en Diensten g. Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Maasdonk

5 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 5 Geschiedenis o.a. aanbeveling Parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid (PEC): Strakker en eenvormiger juridisch aanbestedingskader voor overheidsopdrachten

6 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 6 Geschiedenis Eerste poging:  2006: wetsvoorstel Aanbestedingswet  Verworpen in de Eerste Kamer (juli 2008)

7 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 7 Geschiedenis Tweede poging:  Begin 2009: concept wetvoorstel Aanbestedingswet  30 oktober 2012: aangenomen in Eerste Kamer  8 november 2012: publicatie Staatsblad  Inwerkingtreding: 1-4-2013

8 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 8 Inhoud Van toepassing op zowel:  Europese aanbestedingen (deel 1 en 2)  Nationale aanbestedingen (deel 1)  Meervoudig onderhandse aanbestedingen (deel 1)

9 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 9 Wat beoogt de wet?  Ondernemers moeten het makkelijker krijgen  Minder administratieve lasten  Uniforme processen  Meer kansen voor innovatie  Meer aandacht voor duurzaamheid  Geen moeilijke klachtenafhandeling  Professionalisering overheidsinkoop

10 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 10 Hoofdlijnen Aanbestedingswet  Bao, Bass en Wira “opgenomen” in de wet  Aanvulling met AMvB: - Aanbestedingsbesluit  Aanvulling met Richtsnoeren: - Gids proportionaliteit - ARW 2012  Dan nog Klachtenregeling en Richtsnoeren Leveringen en Diensten

11 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 11 Hoofdlijnen Aanbestedingswet  Proportionaliteit in alle fases van de aanbestedingsprocedure via “verplicht” gebruik Gids proportionaliteit;  Uitsluitend een gestandaardiseerde Eigen Verklaring (gepubliceerd 22-3-2013).

12 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 12 Hoofdlijnen Aanbestedingswet  Nieuwe Gedragsverklaring Aanbesteden;  TenderNed voor publicatie verplicht;  Kosteloze aanbieding stukken;  “Verplicht” gebruik ARW 2012 (onder de drempel);

13 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 13 Inhoud Aanbestedingswet Deel 1: Algemeen Deel 2: Voormalig Bao Deel 3: Voormalig Bass Deel 4: Voormalig Wira en slot

14 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 14 Aanvullend aan de wet Verplicht:  Aanbestedingsbesluit  Gids proportionaliteit (pas toe of leg uit)  ARW 2012 (pas toe of leg uit)  Model Eigen Verklaring  Model Gedragsverklaring Aanbesteden

15 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 15 Aanvullende regelgeving Verplicht:  Aanbestedingsbesluit

16 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 16 Aanbestedingsbesluit Regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012

17 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 17 Aanvullende regelgeving Verplicht:  Gids proportionaliteit

18 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 18 Gids proportionaliteit  In eerste instantie bedoeld als onderdeel van het flankerend beleid: niet-bindend instrument ofwel richtinggevend maar niet verplicht  Door Tweede Kamer opgeschaald als verplichte aanvulling op de Aanbestedingswet

19 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 19 Gids proportionaliteit Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een decentrale overheid maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.

20 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 20 Gids proportionaliteit Voorschriften zijn uitgangspunt Afwijken uitsluitend met degelijke motivering “comply or explain” = pas toe of leg uit

21 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 21 Gids proportionaliteit Vanuit de Aanbestedingswet 2012: Bij de redelijke verhouding moet gelet worden op: • Het al of niet samenvoegen van opdrachten; • De uitsluitingsgronden; • De inhoud van de geschiktheidseisen; • Het aantal te stellen geschiktheidseisen; • De te stellen termijnen; • De gunningscriteria; • Een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving; • De voorwaarden van de overeenkomst.

22 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 22 Gids proportionaliteit Voorschrift 3.4 B: Bij een meervoudig onderhandse procedure onder de Europese aanbestedingsdrempel nodigt de aanbestedende dienst ten minste drie en ten hoogste vijf inschrijvers uit voor het doen van een inschrijving

23 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 23 Aanvullende regelgeving Verplicht (onder de drempel)  ARW 2012 (Aanbestedingsreglement Werken 2012)

24 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 24 ARW 2012 Belangrijk: Gebruik ARW 2012 verplicht bij aanbestedingen ONDER de drempel verplicht = pas toe of leg uit

25 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 25 ARW 2012 Belangrijkste wijzigingen ARW 2005 – ARW 2012: Aansluiting bij Aanbestedingswet 2012 en Gids proportionaliteit

26 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 26 EMVI ipv laagste prijs Gunnen op Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) uitgangspunt voor: a. alle Europese aanbestedingen b. Werken onder de Europese drempelbedragen Laagste prijs uitsluitend indien voldoende gemotiveerd

27 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 27 Wat is er nog meer?  Klachtafhandeling bij aanbesteden Gepubliceerd op 7 maart 2013

28 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 28 Klachtafhandeling bij aanbesteden Deel 1 : Standaard voor klachtafhandeling IInleiding  Doel: het bevorderen dat klachten snel en laagdrempelig worden afgehandeld  Onderling overleg en niet nodeloos naar de rechter  Klachten zowel vanuit de ondernemer als de aanbestedende dienst

29 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 29 Klachtafhandeling bij aanbesteden Deel 1 : Standaard voor klachtafhandeling  Instellen klachtenmeldpunt binnen de gemeente Maasdonk  Niet verplicht  Snelle en zorgvuldige klachtafhandeling  Klacht schort de procedure niet op

30 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 30 Klachtafhandeling bij aanbesteden Deel 2 : Commissie van Aanbestedingsexperts  Geen extra rechtsgang  Advies is niet bindend  Commissie heeft geen bevoegdheid om de aanbestedingsprocedure stil te leggen

31 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 31 Wat komt er nog allemaal? Facultatief:  Richtsnoeren voor het plaatsen van opdrachten voor Leveringen en Diensten Consultatieronde tot 28 november 2012 Status: nog niet vastgesteld

32 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 32 Wet- en regelgeving algemeen SoortNaam WetAanbestedingswet 2012 AMvBAanbestedingsbesluit Richtsnoer 1 verplichtGids Proportionaliteit Richtsnoer 2 verplichtARW 2012 Richtsnoer 3 facultatiefRichtsnoeren Leveringen/Diensten ModelVNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid

33 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 33 Wat moet de gemeente Maasdonk nog doen? Opstellen en vast laten stellen nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid Hulpmiddelen:  VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid  VNG Model Algemene Voorwaarden (leveringen en diensten)

34 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 34 Procedures Leveringen en Diensten gem. Maasdonk tot 1-4-2013 procedurevantot Enkelvoudig onderhands € 0€ 10.000 Meervoudig onderhands (min 3) € 10.000€ 75.000 Meervoudig onderhands (min 5) € 75.000€ 150.000 Openbaar€ 150.000€ 200.000 Europees€ 200.000> € 200.000

35 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 35 Procedures Werken gem. Maasdonk tot 1-4-2013 procedurevantot Enkelvoudig onderhands € 0€ 50.000 Meervoudig onderhands (min 3) € 50.000€ 500.000 Meervoudig onderhands (min 5) € 500.000€ 1.000.000 Openbaar€ 1.000.000€ 5.000.000 Europees€ 5.000.000> € 5.000.000

36 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 36 Procedures vanaf 1-4-2013 Boven de Europese drempel > * Europese aanbesteding Onder de Europese drempel > * per project de procedure bepalen * procedure dient proportioneel te zijn

37 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 37 Tenslotte VRAGEN??????

38 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet- en regelgeving 38 Tenslotte WIN advies, inkoop en organisatie Burggraafstraat 3 6536 XW Nijmegen Tel. 024-6754619 E-mail: win@winadvies.nl Website: www.winadvies.nl


Download ppt "Presentatie  Nieuwe wet- en regelgeving Aanbesteden Maasdonkse Ondernemersverenigingen 11 april 2013 WIN advies, inkoop en organisatie Aanbestedingswet-"

Verwante presentaties


Ads door Google