De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU Grensbedragen voor het toepassen van de procedures conform de Aanbestedingswet Soort opdracht Grensbedrag ex BTW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU Grensbedragen voor het toepassen van de procedures conform de Aanbestedingswet Soort opdracht Grensbedrag ex BTW."— Transcript van de presentatie:

1 Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU Grensbedragen voor het toepassen van de procedures conform de Aanbestedingswet Soort opdracht Grensbedrag ex BTW Aangewezen procedure Levering of dienst < € 50.000 Enkelvoudig onderhandse procedure > € 50.000 - < € 200.000 Meervoudig onderhandse procedure Met duidelijk grensoverschrijdend belang Nationale aanbesteding (publicatie) > € 200.000 Europese aanbesteding Werk < € 100.000 Enkelvoudig onderhandse procedure > € 100.000 - < € 1.500.000 Meervoudig onderhandse procedure > € 1.500.000 - < € 5.000.000 Nationale aanbesteding (publicatie) of meervoudig onderhandse procedure Met duidelijk grensoverschrijdend belang Nationale aanbesteding (publicatie) > € 5.000.000 Europese aanbesteding

2 Kaders voor alle opdrachten Dossiervorming -Namen en motivering uitgekozen/afgewezen gegadigden -Namen en motivering afgewezen inschrijvingen -Motivering keuze winnaar Objectiviteit -Type aanbestedingsprocedure -Toelating ondernemer tot procedure -(op verzoek) keuze schriftelijk motiveren Transparantie -Ondernemers gelijk behandelen en transparant handelen -Gunningbeslissing met redenen naar alle inschrijvers Proportionaliteit -Eisen, voorwaarden en criteria in redelijke verhouding opdracht -Gids proportionaliteit Maatschappelijke waarde creëren -Prijs/kwaliteit verhouding -Aandacht voor innovatie en duurzaamheid Samenvoegen en splitsen -Niet onnodig samenvoegen -Opdelen in meerdere percelen Beperking (administratieve) lasten

3 Enkelvoudig onderhandse procedure Drempelbedragen:  Leveringen en diensten: < € 50.000  Werken: < € 100.000 Kenmerk  1 offerte (meer mag) Dossier bestaat uit:  Offerteaanvraag  Ingediende offerte  Opdrachtbrief/contract

4 Meervoudig onderhandse procedure Drempelbedragen:  Leveringen en diensten: > € 50.000 - < € 200.000  Werken: > € 100.000 - < € 1.500.000 Kenmerk  3 - 5 offertes Aandachtspunten  Verplichte marktverkenning  Motivering aanbestedingsprocedure  Motivering wanneer opdrachten zijn samengevoegd  Motivering selectie van partijen die offerte mogen uitbrengen  Werken aanbesteden met het ARW 2012  Verplicht model eigen verklaring gebruiken  Algemene voorwaarden van branches van toepassing (DNR, Fenit, UAV-GC enz.)  Geen eisen voor selectie van de leverancier  Aan verliezende partijen relevante overwegingen meedelen  Dossier

5 Nationale openbare aanbestedingen Drempelbedragen:  Leveringen, diensten en werken: met duidelijk grensoverschrijdend belang  Werken: > € 1.500.000 - < € 5000.000 Kenmerk  Publicatie in Nederland  Voor werken ook meervoudig onderhandse procedure Aandachtspunten  Verplichte marktverkenning  Motivering aanbestedingsprocedure  Motivering wanneer opdrachten zijn samengevoegd  In percelen waar mogelijk  Werken aanbesteden met het ARW 2012  Verplicht model eigen verklaring gebruiken  Algemene voorwaarden van branches van toepassing (DNR, Fenit, UAV-GC enz.)  Aan verliezende partijen relevante overwegingen meedelen  Dossier (vaak gebruikt bij werken)

6 Europese aanbestedingen Drempelbedragen:  Leveringen en diensten: > € 200.000  Werken: > € 5000.000 Kenmerk  Publicatie in Europa Aandachtspunten  Verplichte marktverkenning  Motivering aanbestedingsprocedure  Motivering wanneer opdrachten zijn samengevoegd  In percelen waar mogelijk  Geen omzet eis stellen (tenzij zwaarwegende gevallen, dan 300%)  1 referentie per kerncompetentie (vergelijkbaar)  Waarde referentieprojecten max 60%  Werken aanbesteden met het ARW 2012  EMVI in plaats van Laagste Prijs  Verplicht model eigen verklaring gebruiken  Algemene voorwaarden van branches van toepassing  Proces-verbaal van gunning  Aan verliezende partijen relevante overwegingen meedelen  Stand Stil termijn 20 dagen in plaats van 15 dagen

7 Onderwerp aanbesteding Faculteit/ Cluster* Instituut/ Dienst**Aanvang Afrondin gStatus Diverse projecten UVB op basis MIP en Kleine WerkenFacilitairUVBjan 14dec 14selecteren Kantoorartikelen (UPI)FacilitairInkoopjan 14jun 14speciferen Massa spectrometer Leon Lamers IWWRFNWIIWWRjan 14jun 14speciferen Participatie in overeenkomsten toegang data via surfdiensten (25 contracten)OndersteuningUBNjan 14dec 14contracteren PC 's en AppleFacilitairISCjan 14jun 14speciferen WeblecturesOndersteuningCIMjan 14jun 14speciferen DTP en vormgevingOndersteuningCommunicatiefeb 14jul 14PID Gevaarlijkestoffenregistratiesysteem/bestelsysteem chemicaliënFNWIfeb 14jul 14analyse Laboratorium (Gassen)FNWIfeb 14jul 14PID Laboratorium benodigdhedenFNWIfeb 14jul 14speciferen Meubilair, kantoor, onderwijs, maatwerk, restaurantFacilitairUVBmrt 14aug 14analyse Boeken UBOndersteuningUBNapr 14sep 14PID Dagvers / KruidenierswarenFacilitairFBapr 14sep 14- PapierFacilitairFBapr 14sep 14analyse ChemicaliënFNWIsep 14feb 15- Sanitaire producten/disposablesFacilitairUVBsep 14feb 15- BeveiligingFacilitairFBsep 14feb 15- Drukwerk 1e faseFacilitairFBokt 14mrt 15- Multimedia/smartboards AV-middelenFacilitairISCokt 14mrt 15- AccountantOndersteuningDCIFnov 14apr 15- Reis en verblijf binnenlandn.t.b.nov 14apr 15- Reis en verblijf buitenlandn.t.b.nov 14apr 15- * Projecteigenaar ** Projectleider Versie 15 feb 2014 Inkoopprojectenkalender 2014

8 Wie doet wat?


Download ppt "Aanbestedingswet 2013 en inkoopbeleid RU Grensbedragen voor het toepassen van de procedures conform de Aanbestedingswet Soort opdracht Grensbedrag ex BTW."

Verwante presentaties


Ads door Google