De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom, wanneer en hoe aanbesteden? Marc Ramaker 9 november 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom, wanneer en hoe aanbesteden? Marc Ramaker 9 november 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Waarom, wanneer en hoe aanbesteden? Marc Ramaker 9 november 2005

2 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 2 Presentatie  Waarom aanbesteden?  Wanneer aanbesteden?  Hoe aanbesteden?  Professionalisatie opdrachtgeverschap  Toekomstige ontwikkelingen

3 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 3 Waarom aanbesteden?  Europese regels  Lokale regels  Subsidieregels  Overheidsgeld –Verantwoordelijkheid rechtmatige, efficiënte, effectieve en integere wijze te besteden –Objectief, transparant en non-discriminatoir

4 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 4 Wanneer aanbesteden?  Europese regels (lagere overheid) –Werken > € 5.923.624 –Leveringen/diensten > € 236.945  Lokale drempelbedragen

5 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 5 Hoe aanbesteden?  Contractvorm? –Traditioneel –D&C / DBFM  Marktsituatie?  Aanbestedingsvorm? –Openbaar / niet openbaar –Onderhandelings procedure –Onderhands / enkelvoudig

6 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 6 Situatie Grondbedrijf 2001  Kwaliteit inkoop afhankelijk van andere gemeentelijke kennis  Summier eigen aanbestedingsbeleid  Besluit professionalisering opdrachtgeversrol –Betere borging kennis binnen de organisatie –Actiever met Amsterdams beleid –Oprichting eigen advies bureau (CWD) bij sector Projecten –Aparte facilitaire inkoop (sector Bedrijfsvoering)

7 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 7 Veranderingen afgelopen jaren (1)  Taken bureau Contracten Werken en Diensten (5 personen) –Actieve bijdrage in beleidsontwikkelingen in Amsterdam –Minisite op het Intranet Amsterdam –Ontwikkelen en bijhouden standaarden –Adviseren contracten en begeleiden aanbestedingen (aanbestedingsdossiers) –Intern opleidingen verzorgen

8 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 8 Veranderingen afgelopen jaren (2)  Netwerk –Binnen Amsterdam –G4 overleg –RWS –PIANO / Europadecentraal  Inkoopbureau op Stadhuis (facilitair)

9 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 9 Huidige werkwijze / beleid Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (1)  Inkoop en aanbestedingsbeleid 1 jan. 2004 –Directeur verantwoordelijk –Algemene inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten van de Amsterdam –RVOI 2001 / SR 1997 –UAR 1986 en UAR-EG 1991 –UAV 1989 en UAV-TI 1992 –SBA / Bibob

10 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 10 Huidige werkwijze / beleid Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (2)  Aanbestedingsdossier –Motivatie aanbestedingsvorm –Advertentie (www.aanbestedingskalender.nl )www.aanbestedingskalender.nl –Bestek/tek/nota/offerte aanvraag –Raming –Proces verbaal van aanbesteding –Inschrijvingen –Gunningadvies –Opdrachtbrief / afwijzingsbrieven

11 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 11 Landelijke veranderingen per 1 december 2005.  Bao en Bass van toe passing  Twee nieuwe Europese Richtlijnen –2004/17 nutssectoren –2004/18 werken, leveringen en diensten –Lopende Europese aanbestedingen?  ARW 2005

12 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 12 Landelijke veranderingen per 1 december 2005.  ARW 2005 te verkrijgen –www.vrom.nlwww.vrom.nl –www.europadecentraal.nlwww.europadecentraal.nl –Kopen via SDU (€ 23,96)

13 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 13 Belangrijkste wijzigingen Europese Richtlijnen per 1 december 2005 (1)  Twee Richtlijnen ipv vier  Nieuwe modellen voor aankondiging  Concessies voor werken  Aankoopcentrales  Concurrentie gerichte dialoog  Raamoverenkomsten

14 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 14 Belangrijkste wijzigingen Europese Richtlijnen per 1 december 2005 (2)  Dynamische aankoopsystemen  Percelenregeling ook voor leveringen (20 % en max € 80.000)  Varianten toegestaan bij vermelding in advertentie  Verkorten termijnen mogelijk bij dynamische inkoop

15 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 15 Belangrijkste wijzigingen ARW 2005 (1)  UAR 1986/UAR 2001/ ARW 2004 en UAR-EG 1991 kunnen vervallen  Niet verplicht voor lagere overheid  Naast elkaar de nationale regels en de Europese regels  Per aanbestedingsvorm uitgeschreven  Nieuwe Europese procedures

16 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 16 Belangrijkste wijzigingen ARW 2005 (2)  Alle enveloppen openen  Bewijslast niet passende aanbieding bij de aanbieder  Verklaring bestuurder bij inschrijving  Rekenvergoeding vervangen door ontwerpvergoeding  Gestanddoeningstermijn 45 dagen

17 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 17 Veranderingen per 1 december 2005 bij Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam.  Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen BAO en BASS van toepassing  Nieuwe lokale drempelbedragen zijn vastgesteld  Reglementen –ARW 2005 –RVOI 2001 / SR 1997 –UAV 1989 / UAV-TI 1992 –UAV-GC 2005

18 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 18 Toekomstige ontwikkelingen  Europese drempelbedragen worden aangepast op 1 januari 2006  In 2007 komt er een aanbestedingswet  Digitaal down loaden van gegevens  Digitaal aanbesteden  Past performance meting  Jurisprudentie en met name de gevolgen ingebrekestelling Vathorst

19 Presentatie VVG-congres 9 november 2005 19 Vragen / opmerkingen?  Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam Marc Ramaker 020-552.6128 m.ramaker@oga.amsterdam.nl.ramaker@oga.amsterdam.nl


Download ppt "Waarom, wanneer en hoe aanbesteden? Marc Ramaker 9 november 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google