De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 november 2007 Stan van Veenendaal Innovatie in contractvorming D&C contract Hollandsche IJssel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 november 2007 Stan van Veenendaal Innovatie in contractvorming D&C contract Hollandsche IJssel."— Transcript van de presentatie:

1 20 november 2007 Stan van Veenendaal Innovatie in contractvorming D&C contract Hollandsche IJssel

2 20 november 2007 Innovatie in contractvorming2 Opzet presentatie Inleiding Contract Werkwijze Aanbestedingstraject Constateringen Hoe verder

3 20 november 2007 Innovatie in contractvorming3 Inleiding (1) “RWS ontwikkelt zich naar zakelijke en professionele Opdrachtgever” Optimaliseren inkoop

4 20 november 2007 Innovatie in contractvorming4 Inleiding (2) Pilot voor waterbodemsaneringen

5 20 november 2007 Innovatie in contractvorming5 DesignConstruct Meerjarig onderhoud Aanbesteding Innovatief contract

6 20 november 2007 Innovatie in contractvorming6 Voor- en nadelen innovatieve contractvormen Meer creativiteit mogelijk Risico’s explicieter vooraf Lagere lifecycle costs Onbekendheid bij markt Beprijzing risico’s “nieuw” Initieel hogere transactiekosten

7 20 november 2007 Innovatie in contractvorming7 Contract Risicoverdeling Risico’s opdrachtgever: –Waterbodemkwaliteit/ modellering –Herverontreiniging Risico’s opdrachtnemer: –Verkrijgen WBB-beschikking –Realiseren saneringsdoelstelling –Herverontreiniging –5 jaar nazorg

8 20 november 2007 Innovatie in contractvorming8 Inhoud contract (1) Scope Saneringsvarian tkeuze Saneringsplan Vergunningen verkrijgen Realisatie Evaluatie Nazorg

9 20 november 2007 Innovatie in contractvorming9 DesignConstruct Meerjarig onderhoud Aanbesteding Saneringsvariant keuze Concept - Saneringsplan Verslag BG VergunningenRealisatieEvaluatie en nazorg Inhoud contract (2)

10 20 november 2007 Innovatie in contractvorming10 Inhoud contract (3) Basisovereenkomst Vraagspecificatie 1: functionele eisen Vraagspecificatie 2: proces eisen Annexen UAV-gc 2005 De Aanbieding Contractdocumenten

11 20 november 2007 Innovatie in contractvorming11 Inhoud contract (4) De aanbieding Inschrijvingsdocumenten  Verslag Bevoegd gezag  Vergunningenregister  Concept saneringsplan  Risicoregister

12 20 november 2007 Innovatie in contractvorming12 Inhoud contract (5) functionele eisen IDEisBovenliggende eis(en) Onderliggende eis(en) 13 De risico's van de waterbodem dienen te worden gereduceerd tot een wettelijk aanvaardbaar niveau. 2,10,1215 - 18, 25 IDEisBovenliggende eis(en) Onderliggende eis(en) 14 De waterbodemsanering dient te worden uitgevoerd conform de verkregen WBB-beschikking en de Circulaire Bodemsanering 2006. 2,10,1215 - 18, 25 IDEisBovenliggende eis(en) Onderliggende eis(en) 39 De Nazorg dient de eerste vijf jaar na de waterbodem­sanering te worden uitgevoerd conform de Circulaire Bodem­bescherming 2006, het Nazorgplan en de bijbehorende WBB-beschikking. 2, 10, 1215 - 18, 25

13 20 november 2007 Innovatie in contractvorming13 Werkwijze Proces –Risicosessies –RWS workshops –Marktconsultatie Uitgangspunten –Basisspecificatie waterbodems –Modelcontracten RWS

14 20 november 2007 Innovatie in contractvorming14 Aanbesteding (1) Aankondiging 17 januari 2007 Selectie Algemene inlichtingen Nadere inlichtingen Aanbesteding 18 september 2007 Bekendmaking voornemen tot gunning 9 november 2007

15 20 november 2007 Innovatie in contractvorming15 Aanbesteding (2) EMVI-criteria Inschrijvingsprijs Nazorgkosten voor 5 t/m 100 jaar na sanering Rijksdepotgebruik Concept saneringsplan –Kwaliteit saneringsplan –Saneringsdoelstelling –Wijze van uitvoering Vertroebeling Mors Baggertoleranties

16 20 november 2007 Innovatie in contractvorming16 Aanbesteding (3) EMVI-criteria Risicobeheersing –Niet (tijdig) verkrijgen Wbb-beschikking –Herverontreiniging vanuit exogene verontreinigingsbronnen –Beheersing van overige risico’s Omgevingsmanagement –vergunningenlijst

17 20 november 2007 Innovatie in contractvorming17 Constateringen Creativiteit van de markt Onbekendheid bij markt (en RWS) Rol Bevoegd Gezag Veranderende wet- en regelgeving

18 20 november 2007 Innovatie in contractvorming18 Hoe verder Zellingen Wetgeving


Download ppt "20 november 2007 Stan van Veenendaal Innovatie in contractvorming D&C contract Hollandsche IJssel."

Verwante presentaties


Ads door Google