De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NSTT 28 oktober 20081 Risico’s en contracten Walter Suy CROW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NSTT 28 oktober 20081 Risico’s en contracten Walter Suy CROW."— Transcript van de presentatie:

1 NSTT 28 oktober Risico’s en contracten Walter Suy CROW

2 NSTT 28 oktober Contract in proces Bedoeld voor: wie doet wat en onder welke voorwaarden prijsvorming Praktijk voor wie is Zwarte Piet als het fout gaat

3 NSTT 28 oktober Onderscheid tussen regime U.A.V (bestek) en regime UAVgc (geïntegreerd contract)

4 NSTT 28 oktober Klassieke bouwdriehoek Opdrachtgever ontwerperaannemer Ontwerp DNR 2005 Uitvoering UAV 1989

5 NSTT 28 oktober Geïntegreerd concept Opdrachtgever Opdrachtnemer Ontwerp en Uitvoering UAV-GC 2005 adviseur DNR? hulppersoon ??

6 NSTT 28 oktober U.A.V versus UAVgc (1) Verantwoordelijkheden/risico’s U.A.V. 1989: opdrachtgever -ontwerp -bodem -afwijkingen situatie opdrachtnemer -uitvoering ‘Contractrisico’: prijsvorming (lage prijzen lokken risicogedrag uit)

7 NSTT 28 oktober U.A.V versus UAVgc (2) Verantwoordelijkheden/risico’s UAVgc: opdrachtgever -vraagspecificatie opdrachtnemer -ontwerp en uitvoering Feitelijke projectrisico’s niet anders dan traditioneel ‘Contractrisico’: risico’s manifesteren zich tijdens de uitvoering van het contract (terwijl daar contractueel niets voor is geregeld)

8 NSTT 28 oktober U.A.V opdrachtgever -zoekt naar laagste prijs opdrachtnemer -zoekt naar ‘gaten’ in het bestek UAVgc opdrachtgever -wil een vaste (lage) prijs opdrachtnemer -zoekt naar ‘gaten’ in de vraagspecificatie Ervaringen

9 NSTT 28 oktober U.A.V opdrachtgever -zoekt naar laagste prijs opdrachtnemer -zoekt naar ‘gaten’ in het bestek UAVgc opdrachtgever -wil een vaste (lage) prijs opdrachtnemer -zoekt naar ‘gaten’ in de vraagspecificatie Ervaringen HET MOET ANDERS KUNNEN EN DAT KAN HET OOK

10 NSTT 28 oktober Hoe dan? wacht niet tot risico’s zich tijdens de uitvoering manifesteren, maar anticipeer vooraf door duidelijkheid te hebben bij het sluiten van het contract maak gebruik van de ‘kans’ van risico’s communiceer al tijdens het aanbestedingstraject open over risico’s

11 NSTT 28 oktober Principe-oplossing 1.Voorbereiding OG (risicoprofiel, initiële verdeling, nadenken over EMVI) 2.Creëren contactmomenten OG en ON 3.Beoordelen risicobeheersing ON en optioneel overnemen risico’s door ON 4.Vastleggen overeengekomen risicoverdeling (annex bij overeenkomst)

12 NSTT 28 oktober Instrumentarium

13 NSTT 28 oktober Categoriseren risico’s RISMAN brillen Technisch Organisatorisch Ruimtelijk/planologisch Politiek/bestuurlijk Juridisch/wettelijk Financieel/economisch Maatschappelijk/sociaal

14 NSTT 28 oktober Risicoallocatie: Zwart-wit risico’s -Geregeld in UAV-gc (§3, § 4, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13) -Typische uitvoeringsrisico’s voor ON, typische risico’s OG ‘Grijsgebied’ risico’s 1.Verdelen op basis van geobjectiveerde criteria 2.Verdelen op basis van maatgevende risicoparameter (RV-G) 3.Verdelen door maximalisatie gevolgen 4.Delen (samen dragen), ‘alliantiepot’ binnen D&C

15 NSTT 28 oktober Overnemen risico’s door ON OG maakt onderscheid in 4 soorten risico’s: 1.Vraaggerelateerd, blijft bij OG 2.Vraaggerelateerd, over te nemen door ON 3.Vraaggerelateerd, optie op overnemen door ON 4.Oplossingsgerelateerd, per definitie voor ON NB: 1 niet in inschrijvingssom; 2 en 4 altijd in inschrijvingssom (3) Optie op overnemen risico´s door ON OG begroot kosten risico (beheersing + restrisico) Overname door ON voor geringere kosten resulteert in lagere evaluatieprijs

16 NSTT 28 oktober Visie op risicomanagement/operationalisering van risicomanagement Volledigheid inventarisatie oplossingspecifieke risico’s Beheersing van risico’s/beheersmaatregelen -Objectiveren -Oplossingsspecifieke risico’s -Vraaggerelateerde, aan ON gealloceerde risico’s -Bijdrage aan beheersing OG-risico’s Risicomanagement als kwalitatief gunningscriterium

17 NSTT 28 oktober Principe OG bepaalt wat hij (in €) maximaal over heeft voor kwaliteit (Q max ) Inschrijver: maakt kwaliteitsdeel duidelijk in zijn aanbieding OG beoordeelt kwaliteitsdeel en geeft rapportcijfer Rapportcijfer X Q max = aandeel Q (in €) 10 = 100%Q max 8 = 50%Q max 6 = 0%Q max Evaluatieprijs = inschrijfsom - aandeel Q

18 NSTT 28 oktober Rekenvoorbeeld eerst kwaliteit en dan prijs beoordelen = Q max :max bedrag dat aanbesteder over heeft voor kwaliteit

19 NSTT 28 oktober EMVI-beoordeling: kwaliteit en risico’s

20 NSTT 28 oktober RISICO’s (kunnen) LONEN


Download ppt "NSTT 28 oktober 20081 Risico’s en contracten Walter Suy CROW."

Verwante presentaties


Ads door Google