De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P en beamer Deventer Jan van Lanen Contractmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P en beamer Deventer Jan van Lanen Contractmanager."— Transcript van de presentatie:

1 P en beamer Deventer Jan van Lanen Contractmanager

2 •Bijna overstromingen in ’93 en in ’95. •Schade en evacuaties. Ruimte voor de Rivier: aanleiding

3 Ruimte voor de Rivier Doelstellingen: - veiligheid - ruimtelijke kwaliteit

4 Ruimte voor de Rivier projecten langs de IJssel

5 Twee maatregelen bij Deventer •Uiterwaardvergravingen Bolswerkplas, Worp en Ossenwaard •Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden Bijzonder: •De maatregelen liggen in het werkgebied van twee waterschappen, 2 provincies, 3 gemeenten en rijkswaterstaat

6 Feiten Ruimte voor de Rivier Deventer •Taakstellingen: –10,1 cm verlaging Keizer-, Stobben- en Olsterwaarden –19,4 cm Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard •Gezamenlijke lengte plangebieden: circa 10 kilometer •Oppervlakte plangebied: circa 530 ha •Maximale afgravingdiepte geulen: 4 tot 6 meter •Omvang af te voeren grond: circa 2,9 miljoen m3 •Budget € 79 miljoen

7 Overzicht plangebied Deventer

8 Uiterwaardvergraving Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden.

9 Uiterwaardvergravingen Bolswerkplas, Worp en Ossenwaard

10 Ruimen van NGE in Ossenwaard/Worp 18 vliegtuigbommen

11 Verleggen K&L

12 Relatie met SE Definitie Incose: Interdisciplinaire benadering die bijdraagt aan het realiseren van succesvolle systemen. Met Systems Engineering streven we ernaar om niet alleen de technische, maar ook de bedrijfsdoelen van de klanten (belanghebbenden) na te streven, met als doel een kwaliteitsproduct te bieden dat aan de gebruikersbehoefte voldoet. Definitie Rijkswaterstaat: Door de invloed van de markt verschuiven taken en rollen, en door de toenemende omvang en complexiteit van projecten moeten partijen steeds meer informatie overdragen. Systems engineering (SE) is een manier om al deze informatie effectief vast te leggen. Daardoor kan gedurende de hele levenscyclus van het systeem gestuurd worden op de behoefte van de gebruiker.

13 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer theorie •Expliciet werken •Meenemen klanteisen in een vroeg stadium •Beperken van faalkosten in het ontwerp en uitvoeringsproces •Heldere risicoverdeling

14 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk •Keuze voor gunning op EMVI •Keuze voor een UAV-GC contract (risicoverdeling) •OG  functionele eisen en VO •ON  Integraal werkproces (afleiden van eisen, ontwerp en uitvoering) •Keuze voor Systeem Gerichte Contractbeheersing (kwaliteitsborging door ON)

15 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk Eis-bronnen en de achterliggende redenen worden niet altijd consequent vastgelegd. Voorbeeld: Vergunningvoorschrift: gebied Ossenwaard dient in de zomerperiode te worden afgesloten. Wat was het doel van de steiger in de Bolwerksplas.

16 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk Verschillen in interpretatie in oplossingen tussen stakeholder/eindgebruiker, Opdrachtgever en Opdrachtnemer Voorbeeld: Wat verstaan we onder het verplaatsen van een ponton van A naar B Wat verstaan we onder nutsvoorzieningen Wat is minimaal 10cm of circa 15m

17 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk In de praktijk wordt vaak rechtstreeks vanuit de functionele eisen een ontwerp gemaakt (met de eindoplossing als uitgangspunt). Hierdoor wordt de ontwerpvrijheid minder benut en kunnen faalkosten toenemen. Voorbeeld: DO beschermingsconstructie pijlers ontworpen rechtstreeks vanuit de functionele eisen zonder decompositie.

18 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk Te ver gaande / onnodige decompositie door OG Voorbeeld: aanleg geulen en verwijderen groenvoorzieningen

19 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk Voordelen van deze contractvorm (UAV-GC) Geintegreerd ontwerp- uitvoeringsproces Kwaliteitsborging ON (verificatie en keuring) Risico’s daar waar ze het best kunnen worden beheerst


Download ppt "P en beamer Deventer Jan van Lanen Contractmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google