De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P en beamer Deventer Jan van Lanen Contractmanager Algemeen: Welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "P en beamer Deventer Jan van Lanen Contractmanager Algemeen: Welkom"— Transcript van de presentatie:

1 P en beamer Deventer Jan van Lanen Contractmanager Algemeen: Welkom
Stel jezelf voor Inhoud van de presentatie: Ruimte voor de Rivier In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. Bij een eventuele dijkdoorbraak zijn in het ongunstigste geval 4 miljoen Nederlanders in gevaar.

2 Ruimte voor de Rivier: aanleiding
Het rivierengebied moet beter beschermd worden tegen overstromingen. Dat is nodig want het klimaat verandert. De winters worden natter en de kans op overstromingen neemt toe. De rivieren in Nederland moeten grotere hoeveelheden water kunnen verwerken. In 1993 en 1995 steeg het waterpeil in de grote rivieren tot verontrustende hoogte. Vooral in 1995 was sprake van een bijna-ramp: een kwart miljoen mensen en een miljoen dieren moesten worden geëvacueerd. Bijna overstromingen in ’93 en in ’95. Schade en evacuaties.

3 - ruimtelijke kwaliteit
Ruimte voor de Rivier Doelstellingen: - veiligheid - ruimtelijke kwaliteit De beslissing van het kabinet om op een andere manier het Nederlandse rivierengebied te beschermen tegen hoogwater heet met een ‘duur’ woord een Planologische Kernbeslissing (PKB). In de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier zijn doelstellingen geformuleerd voor de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Het kabinet richt zich op het realiseren van twee doelstellingen, die nauw met elkaar samenhangen: Het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen overstromingen (veiligheid); Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

4 Ruimte voor de Rivier projecten langs de IJssel

5 Twee maatregelen bij Deventer
Uiterwaardvergravingen Bolswerkplas, Worp en Ossenwaard Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden Bijzonder: De maatregelen liggen in het werkgebied van twee waterschappen, 2 provincies, 3 gemeenten en rijkswaterstaat

6 Feiten Ruimte voor de Rivier Deventer
Feiten Ruimte voor de Rivier Deventer Taakstellingen: 10,1 cm verlaging Keizer-, Stobben- en Olsterwaarden 19,4 cm Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard Gezamenlijke lengte plangebieden: circa 10 kilometer Oppervlakte plangebied: circa 530 ha Maximale afgravingdiepte geulen: 4 tot 6 meter Omvang af te voeren grond: circa 2,9 miljoen m3 Budget € 79 miljoen

7 Overzicht plangebied Deventer

8 Uiterwaardvergraving Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden.

9 Uiterwaardvergravingen Bolswerkplas, Worp en Ossenwaard

10 Ruimen van NGE in Ossenwaard/Worp
18 vliegtuigbommen

11 Verleggen K&L

12 Relatie met SE Definitie Incose: Interdisciplinaire benadering die bijdraagt aan het realiseren van succesvolle systemen. Met Systems Engineering streven we ernaar om niet alleen de technische, maar ook de bedrijfsdoelen van de klanten (belanghebbenden) na te streven, met als doel een kwaliteitsproduct te bieden dat aan de gebruikersbehoefte voldoet. Definitie Rijkswaterstaat: Door de invloed van de markt verschuiven taken en rollen, en door de toenemende omvang en complexiteit van projecten moeten partijen steeds meer informatie overdragen. Systems engineering (SE) is een manier om al deze informatie effectief vast te leggen. Daardoor kan gedurende de hele levenscyclus van het systeem gestuurd worden op de behoefte van de gebruiker.

13 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer theorie
Project Ruimte voor de Rivier Deventer theorie Expliciet werken Meenemen klanteisen in een vroeg stadium Beperken van faalkosten in het ontwerp en uitvoeringsproces Heldere risicoverdeling

14 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk
Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk Keuze voor gunning op EMVI Keuze voor een UAV-GC contract (risicoverdeling) OG  functionele eisen en VO ON  Integraal werkproces (afleiden van eisen, ontwerp en uitvoering) Keuze voor Systeem Gerichte Contractbeheersing (kwaliteitsborging door ON)

15 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk
Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk Eis-bronnen en de achterliggende redenen worden niet altijd consequent vastgelegd. Voorbeeld: Vergunningvoorschrift: gebied Ossenwaard dient in de zomerperiode te worden afgesloten. Wat was het doel van de steiger in de Bolwerksplas.

16 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk
Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk Verschillen in interpretatie in oplossingen tussen stakeholder/eindgebruiker, Opdrachtgever en Opdrachtnemer Voorbeeld: Wat verstaan we onder het verplaatsen van een ponton van A naar B Wat verstaan we onder nutsvoorzieningen Wat is minimaal 10cm of circa 15m

17 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk In de praktijk wordt vaak rechtstreeks vanuit de functionele eisen een ontwerp gemaakt (met de eindoplossing als uitgangspunt). Hierdoor wordt de ontwerpvrijheid minder benut en kunnen faalkosten toenemen. Voorbeeld: DO beschermingsconstructie pijlers ontworpen rechtstreeks vanuit de functionele eisen zonder decompositie.

18 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk Te ver gaande / onnodige decompositie door OG Voorbeeld: aanleg geulen en verwijderen groenvoorzieningen

19 Relatie met SE Project Ruimte voor de Rivier Deventer praktijk Voordelen van deze contractvorm (UAV-GC) Geintegreerd ontwerp- uitvoeringsproces Kwaliteitsborging ON (verificatie en keuring) Risico’s daar waar ze het best kunnen worden beheerst


Download ppt "P en beamer Deventer Jan van Lanen Contractmanager Algemeen: Welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google