De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MAVA een dienstverleningsovereenkomst voor 25 jaar! Jaap Zeilmaker RWS Zuid-Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MAVA een dienstverleningsovereenkomst voor 25 jaar! Jaap Zeilmaker RWS Zuid-Holland."— Transcript van de presentatie:

1 MAVA een dienstverleningsovereenkomst voor 25 jaar! Jaap Zeilmaker RWS Zuid-Holland

2 Van infraprovider naar netwerkmanager

3 •Zorgen dat tot 2020 het wegvak voldoet aan de normen uit de nota mobiliteit (borgen bereikbaarheid) & •Oplossen van het nautisch knelpunt ter hoogte van de Botlekbrug •Ontwikkelingen •Autonome groei & •Aanleg MVII •Realisatie project middels DBFM-contract (uitkomst meerwaarde toets (ppc)) Doel van het project A15 MaVa & opdracht

4 Overzicht projectgebied

5 Toekomstige situatie Botlekbrug

6 RWS vraagt een dienst van de markt maar…!! Publieke verantwoordelijkheid blijft bij RWS/opdrachtgever •Rechtszekerheid van de burger •Netwerkbeheer •Rechtmatigheid betalingen •Middels tracébesluit en afspraken m.b.t. wijzigingen, bepaalt RWS het speelveld van de opdrachtnemer

7 Wat betekent dit voor de opdrachtgever Van impliciet naar expliciet werken (hands off contract) •Helder definiëren van het probleem •Eisen stellen aan de oplossingen (toepassen system engineering) Geef aan hoe tijdens het tenderproces hieraan invulling wordt gegeven (dialoogproducten):  Management samenwerking  Beperking verkeersoverlast tijdens de bouw & exploitatie  Architectonische vormgeving •Sturing op procesniveau en goede beheersing van risico’s opdrachtgever •Trainen van de (beheer)organisatie

8 Planning project en samenhang processen 431241324 20092010 1324 2011 1324 20152012 31 aug ‘ 09 9 juli ‘10 12 2016 Afronden OTB Verw. Def TB Insp. OTB Sel.PvA Consul Dialoog Con. close Fin. close Inschr Beroep TB Raad van State Conditionering en grondverwerving Realisatiefase Go/No Go DGMO Besluit 07 mei 2010 Go / No Go 27 aug 09 Onherroepelijk TB mei 2011 Infra beschikbaar Dec. 2015 14 dec ‘ 09 Ontv.+ris. 9 dec ‘ 10 Vt Gun 31 aug ‘ 10 Alcatel Vak. TB ter visie 05 mrt 2010

9 Functionele eisen A15 MaVa (voorbeelden)

10 Wat verwacht de opdrachtgever van de markt Realiseren van het project •Ontwerpen incl. L(ife) C(ycle) C(ost) (dwingt aanbieders tot minimalisatie total cost of ownership (let op looptijd contract) •Verkrijgen benodigde vergunningen •Overleg met derden/bevoegd gezag •Onderhouden bestaand areaal 3 mnd na gunning contract •Beschikbaar stellen A15 conform de eisen( w.o veiligheid) •Financiering i.r.t. vergoeding op basis van beschikbaarheid •Kwaliteitsborging (certificering, EKB, producttoets)

11 Wat verwacht de markt van de opdrachtgever •Rol vaste opdrachtgever (afspraak = afspraak) •Aanbestedingsproces verloopt in de tijd volgens vooraf overeengekomen planning (proces beheersing) •Geen/minimale contractwijzigingen tijdens bouwfase •Deskundigheid voor specialistische overleggen •Stabiele omgeving (bestuursovereenkomst) •Areaalgegevens op orde •Kennis van de markt

12 Betalingsregime 5-7 jaar Realisatiefase Exploitatiefase Aanvangs- certificaat (performance bond) Beschikbaarheids- certificaat Voltooiings- Certificaat Overdrachts- certificaat Twee betalingen van circa 250 mln 100 % van BBV 20 jaar 40% 20% Tussen Beschikbaarheids- certificaat

13

14

15


Download ppt "MAVA een dienstverleningsovereenkomst voor 25 jaar! Jaap Zeilmaker RWS Zuid-Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google