De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

een dienstverleningsovereenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "een dienstverleningsovereenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 een dienstverleningsovereenkomst
MAVA een dienstverleningsovereenkomst voor 25 jaar! Jaap Zeilmaker RWS Zuid-Holland

2 Van infraprovider naar netwerkmanager

3 Doel van het project A15 MaVa & opdracht
Zorgen dat tot 2020 het wegvak voldoet aan de normen uit de nota mobiliteit (borgen bereikbaarheid) & Oplossen van het nautisch knelpunt ter hoogte van de Botlekbrug Ontwikkelingen Autonome groei & Aanleg MVII Realisatie project middels DBFM-contract (uitkomst meerwaarde toets (ppc))

4 Overzicht projectgebied

5 Toekomstige situatie Botlekbrug

6 RWS vraagt een dienst van de markt maar…!!
Publieke verantwoordelijkheid blijft bij RWS/opdrachtgever Rechtszekerheid van de burger Netwerkbeheer Rechtmatigheid betalingen Middels tracébesluit en afspraken m.b.t. wijzigingen, bepaalt RWS het speelveld van de opdrachtnemer

7 Wat betekent dit voor de opdrachtgever
Van impliciet naar expliciet werken (hands off contract) Helder definiëren van het probleem Eisen stellen aan de oplossingen (toepassen system engineering) Geef aan hoe tijdens het tenderproces hieraan invulling wordt gegeven (dialoogproducten): Management samenwerking Beperking verkeersoverlast tijdens de bouw & exploitatie Architectonische vormgeving Sturing op procesniveau en goede beheersing van risico’s opdrachtgever Trainen van de (beheer)organisatie

8 Planning project en samenhang processen
2009 2010 2011 2012 2015 2016 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Go/No Go DGMO Besluit 07 mei 2010 TB ter visie 05 mrt 2010 Go / No Go 27 aug 09 Onherroepelijk TB mei 2011 Afronden OTB Insp. OTB Verw. Def TB Beroep TB Ontv.+ris. Raad van State Infra beschikbaar Dec. 2015 Conditionering en grondverwerving Vak. Sel. PvA Consul Dialoog Inschr Alcatel Con. close Realisatiefase close Fin. 31 aug ‘ 09 14 dec ‘ 09 9 dec ‘ 10 9 juli ‘10 Vt Gun 31 aug ‘ 10

9 Functionele eisen A15 MaVa (voorbeelden)

10 Wat verwacht de opdrachtgever van de markt
Realiseren van het project Ontwerpen incl. L(ife) C(ycle) C(ost) (dwingt aanbieders tot minimalisatie total cost of ownership (let op looptijd contract) Verkrijgen benodigde vergunningen Overleg met derden/bevoegd gezag Onderhouden bestaand areaal 3 mnd na gunning contract Beschikbaar stellen A15 conform de eisen( w.o veiligheid) Financiering i.r.t. vergoeding op basis van beschikbaarheid Kwaliteitsborging (certificering, EKB, producttoets)

11 Wat verwacht de markt van de opdrachtgever
Rol vaste opdrachtgever (afspraak = afspraak) Aanbestedingsproces verloopt in de tijd volgens vooraf overeengekomen planning (proces beheersing) Geen/minimale contractwijzigingen tijdens bouwfase Deskundigheid voor specialistische overleggen Stabiele omgeving (bestuursovereenkomst) Areaalgegevens op orde Kennis van de markt

12 Twee betalingen van circa 250 mln
Betalingsregime Twee betalingen van circa 250 mln Aanvangs- certificaat (performance bond) Overdrachts- certificaat Voltooiings- Certificaat 100 % van BBV 40% 20% Tussen Beschikbaarheids- certificaat Beschikbaarheids- certificaat Realisatiefase Exploitatiefase 5-7 jaar 20 jaar

13

14

15


Download ppt "een dienstverleningsovereenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google