De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijksgebouwendienst schrijft BIM voor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijksgebouwendienst schrijft BIM voor"— Transcript van de presentatie:

1 Rijksgebouwendienst schrijft BIM voor
BIR Event 2012 5 juni 2012

2 Onderwerpen: Building Information Modelling: stand van zaken
Belang BIM voor de Rijksgebouwendienst Relatie met de Outputspecificatie Eerste resultaten: drie BIM’s voor Maincontracting Uitdagingen voor de B&U Vragen?

3 Building Information Modelling

4 Onze opvatting van BIM:
Centraal 3D gebouwmodel of combinatie van modellen Daarin alle gegevens ten behoeve van ontwerp-, bouw- en beheerproces geïntegreerd Door alle betrokken partijen in het proces gebruikt

5 BIM applicaties en formaten
Veel applicaties, elk met specifieke functionaliteit t.b.v. muteren of benutten van een BIM (Internationale) standaarden nog sterk in ontwikkeling Uitwisseling tussen BIM applicaties nog niet probleemloos

6 Hoe ver is de B&U in NL met BIM?
In de afgelopen jaren zijn bouwbedrijven, ontwerpbureaus en andere partijen in de branche in toenemende mate gebruik gaan maken van BIM applicaties Maar nog geen mainstream: vooral gebruik ‘in eigen huis’, uitwisseling tussen partijen blijft achter

7 BIM bij de Rijksgebouwendienst

8 Waarom schrijft de Rgd BIM voor?
BIM past in de keuze van de Rgd om zich volledig te richten op professioneel publiek opdrachtgeverschap: Behoefte aan gebouwinformatie t.b.v. control – op gebouw- en voorraadniveau Terugdringing faalkosten – vooral in beheerfase

9 In welke contracten BIM toegepast?
Beste kans op succes in langlopende contracten voor de beheerfase: DBFMO: 8 aanbestedingen vanaf 2011 Maincontracting onderhoud: 3 pilots aanbesteed in 2012 DBM: nog in ontwikkeling

10 Wat eist de Rgd BIM norm? Materiële en ruimtelijke elementen in het model weergegeven – in principe 3D Contractueel gevraagde functies gekoppeld aan die elementen Contractueel gevraagde bouwwerkinformatie uit het model geëxtraheerd

11 Applicaties en bestandsformaten
De contractpartner heeft vrije keuze BIM applicaties en bestandsformaten Uit BIM geëxtraheerde informatie o.a. in DWG (tekeningen) en IFC (model)

12 BIM - Outputspecificatie

13 Functies en eisen in OS DBFMO, DBM, Maincontracting: overeenkomsten gebaseerd op outputspecificatie (OS) OS uitgedrukt in functiebomen + daaraan gekoppelde eisen Functies en eisen vastgelegd in database (Relatics)

14

15

16 Levering BIM als reguliere dienst
Wijzigingen in het gebouw actualiseren in het model Geëxtraheerde gegevens permanent actueel en ter beschikking Rgd Gebreken in geëxtraheerde gegevens onderwerp van monitoring + betalingsregime

17 Rgd BIM norm nog slechts 1.0 !
Nu BIM beheer en uitwisseling daadwerkelijk op gang brengen Leerervaringen leiden tot nieuwe versies Doorontwikkeling afgestemd met brancheorganisaties, zusterorganisaties, samenwerkingsverbanden, kennisinstituten Rgd houdt zich op de hoogte van de inzet van BIM in de branche + bijbehorende ICT ontwikkelingen

18 Eerste resultaten

19 Drie BIM’s voor maincontracting:
Revit modellen vervaardigd i.o.v. Rgd Gebaseerd op revisietekenwerk + opname ter plaatse Uitsluitend bouwkundige en ruimtelijke elementen + koppeling PvE functies Gepland: 1 juli overdracht aan maincontractor

20 3 april 2017

21 3 april 2017

22 3 april 2017

23 3 april 2017

24 Uitdagingen

25 BIM applicaties en formaten
Probleem: doorontwikkeling van BIM applicaties onzeker – o.a. uitwisseling al dan niet via open standaarden Uitdaging: opportunistische keuze applicaties en formaten t.b.v. beste resultaat op dit moment – houd ontwikkeling in de gaten

26 Informatieafspraken contractpartijen
Probleem: in huidige cultuur B&U informatie-afspraken nog overwegend gericht op eenmalige overdracht van papier Uitdaging: lange termijn informatie-afspraken gericht op permanent beheer van digitale informatie

27 Bestaande gebouwen Probleem: benodigde basisinformatie t.b.v. BIM vaak onvolledig/onbetrouwbaar Uitdaging: beschikbare informatie maximaal benutten Uitdaging: efficiënte methoden bedenken voor inventarisatie/opmeting gebouw in gebruik

28 Vragen?


Download ppt "Rijksgebouwendienst schrijft BIM voor"

Verwante presentaties


Ads door Google