De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten."— Transcript van de presentatie:

1 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

2 2 Agenda  Huidige aanlevering  Verplichtstelling  SBR en proces  Pilots

3 3 Wat is nu mogelijk bij de Belastingdienst in SBR?  Aangifte VpB  Aangifte IB  Verkorte aangifte VpB en IB (voor ondernemers)  Aangifte OB  Intracommunautaire prestaties (ICP)

4 4 Wat is er ontvangen door de Belastingdienst  stand van zaken per 31 oktober

5 5 Aangifte-stromen Belastingdienst exclusief via SBR  Verplichtstelling 2013:  Aangifte IB (particulier, ondernemers), (incl. verkort)  Aangifte VpB (incl. verkort)  Verzoek/wijziging Voorlopige Aanslag IB/VpB  Uitstelregeling IB/VpB  Elektronische Kopie Aanslag IB/VpB (randvoorwaarde eHerkenning/eMededelen)  Verplichtstelling 2014:  Aangifte OB  Opgaaf ICP  Elektronische Kopie Aanslag OB (randvoorwaarde eHerkenning /eMededelen)

6 6 Verplichtstelling 2013 Kalenderjaar 2013 Aangiftejaar 2012 - aangifte IB/VpB - uitstel IB/VpB - EKA Aangiftejaar 2014 - verzoek (wijziging) VA IB - verzoek (wijziging) VA VpB

7 7 Hoe verloopt het IB/VpB-proces?  Aanleveren aangifte  Ophalen response message  Registratie machtiging / abonnement  Produceren aanslag  Ophalen overzicht  Ophalen EKA

8 Aanleveren aangifte 8

9  Bestaande proces voor aanleveren van een aangifte:  Fiscaal Dienstverlener dient een aangifte in via Digipoort:  gesloten sessie 9

10 Ophalen response message 10

11 Ophalen response message  De Fiscaal Dienstverlener haalt de resonse messages op waarin hij geïnteresseerd is:  De FD vraagt een response message voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat.  De response message wordt opgehaald … ... en uitgeleverd naar de FD. 11

12 Registratie machtiging/abonnement 12

13 Registratie machtiging / abonnement  Grotendeels gelijk aan het huidige proces van abonneren op de EKA. 1Fiscaal Dienstverlener dient een machtigingsclaim in via Digipoort. Deze bevat:  zijn certificaat  de dienst waarvoor hij een machtiging aanvraagt  de klant waarvoor hij de machtiging aanvraagt NB. de machtigingsclaim bevat slechts de gegevens van één klant, in tegenstelling tot de huidige EKA waarbij voor een aantal klanten tegelijk een bestelling wordt gedaan. 2De claim wordt gelijk opgenomen in het AbonnementenRegister. 3Ter verificatie wordt er een opt-out brief naar de klant gestuurd. 4Als de klant niet binnen twee weken reageert, wordt de machtiging geregistreerd. 5Als de klant bezwaar maakt tegen de machtiging, maakt hij dat kenbaar bij het Logius Service Centrum... 6... dat de machtiging blokkeert en het abonnement verwijdert.  Machtigingenvoorziening  beheerd door Logius  Belastingdienst is de eerste gebruiker 13

14 Produceren aanslag 14

15 Produceren aanslag  Op het moment dat de Belastingdienst een aanslag vaststelt gebeurt het volgende: 1De aanslag wordt geprint en naar de belastingplichtige verstuurd. 2Op basis van de informatie uit het AbonnementenRegister wordt bepaald of een EKA gewenst is. 3De EKA wordt vastgelegd in de Digipoort. 15

16 Ophalen overzicht 16

17 Ophalen overzicht  Regelmatig haalt de Fiscaal Dienstverlener een overzicht op van de voor hem klaarstaande EKA’s: 1De FD stuurt een ‘Get List’ verzoek naar Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. 2Digipoort kijkt in het Abonnementenregister voor welke klanten de FD een abonnement heeft... 3... en kijkt of er voor die klanten EKA’s klaarstaan. 4Digipoort presenteert hiervan een lijst richting FD.  NB. Deze lijst heeft betrekking op de abonnementen; meestal komt dat overeen met de actuele machtigingen, maar in overgangs-situaties (bijvoorbeeld tijdens de opt-out periode) kan het voorkomen dat er wel een abonnement is maar (nog) geen machtiging. 17

18 Ophalen EKA 18

19 Ophalen EKA  De Fiscaal Dienstverlener haalt de EKA’s op waarin hij geïnteresseerd is: 1De FD vraagt een EKA voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. NB. dit verzoek betreft één individuele klant. 2Digipoort controleert in het MachtigingenRegister of er daadwerkelijk een machtiging aanwezig is. 3Is er een machtiging aanwezig dan wordt de EKA opgehaald... 4... en uitgeleverd naar de FD. 19

20 20 Waar moet de fiscaal dienstverlener over beschikken?  Software waarmee:  aangiften vervaardigd kunnen worden  koppeling met Digipoort gelegd kan worden  machtiging kan worden geregistreerd in de machtigingvoorziening  EKA’s kunnen worden opgehaald  Certificaat:  PKIoverheid-certificaat (organisatiegebonden)

21 21 Pilots voor IB/VpB over 2011 worden voorbereid  Softwareleveranciers en intermediairs  1 januari 2012  aangifte v(IB) en v(VpB)  medio 2012  uitstelregeling  najaar 2012  machtigen  EKA  november 2012  VA

22 22Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid


Download ppt "Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten."

Verwante presentaties


Ads door Google