De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

XBRL in Perspectief - internationaal - Belastingdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "XBRL in Perspectief - internationaal - Belastingdienst"— Transcript van de presentatie:

1 XBRL in Perspectief - internationaal - Belastingdienst

2 You will give 5,000 dollar to the person on your right on 11-09-10
Casus You will give 5,000 dollar to the person on your right on 2

3 You will give 5,000 dollar to the person on your right on
Casus You will give 5,000 dollar to the person on your right on CONSISTENTIE TRANSPARANTIE You will give 5,000 dollar to the person on your right on CONSISTENTIE You will give 5,000 dollar to the person on your right on 3

4 De wereld van vandaag geen transparantie geen standaardisatie van vorm
semantiek data formaat veel belanghebbenden ontwikkel processen complex en te duur time to desk te lang Parmalat In december 2003 kon Parmalat een obligatielening van 150 miljoen euro niet terugbetalen, hoewel het 4.5 miljard aan liquide middelen zou hebben. Het Amerikaanse energieconcern Enron schokt Wall Street als bekendgemaakt moet worden dat de winst over de afgelopen vier jaar 600 miljoen dollar lager lag dan gemeld. Enron boekt 1,2 miljard dollar af. Bovendien liggen de schulden 17,5 miljard dollar hoger dan gedacht, doordat Enron ze via allerlei dubieuze constructies buiten de balans heeft gehouden. De koers van het bedrijf keldert van 80 dollar naar 61 cent. Enron vraagt in december het gerechtelijk akkoord aan. Het merendeel van de duizenden personeelsleden wordt ontslagen. Enron functioneert momenteel als een bescheiden bedrijfje, een schim van de reus die het ooit was. Geen standaardisatie van vorm Word, PDF, Excel, papier, kolommenbalans, HTML etc. Geen standaardisatie van semantiek Wat is winst? Fiscaal, commercieel? Na belastingen? Geen standaardisatie van data formaat Ja, Yes, True, J, Y, 1, T, of 01 Teveel belanghebbende SEC, DNB, KvK, CBS, Belastingdienst, aandeelhouders ed. Informatie niet klantgericht Desintermediatie Ontwikkelprocessen te complex en te duur Huidige data niet geschikt voor RTC Time to desk Duurt te lang voordat (gecorrigeerde) rapportage op tafel ligt

5 XBRL stromen Financial Reporting (extern en intern) per periode
alleen saldi (cumulatieve) per instelling single purpose geschikt voor o.a. jaarrekeningen en aangiftes XBRL Global Ledger (intern) mutaties bevat ook niet primaire financiële data geschikt voor system-to-system, continuous auditing en extern (horizontaal) toezicht

6 Definitie XBRL <NAAM>Frans</NAAM>
Definitie XBRL <NAAM>Frans</NAAM> XBRL is een op XML gebaseerde (internationale) digitale standaard, die economische subjecten in staat stelt om zowel intern als extern, op een dynamische en eenduidige wijze financiële gegevens te communiceren. XBRL Elevator Pitch -

7 Definitie XBRL XBRL is een gegevens- en berichtspecificatie in één, speciaal bedoeld voor de elektronische uitwisseling van financiële gegevens. Implementatie mogelijk direct in de bron Eenduidige controle (validatie) door verzender én ontvanger 7

8 XBRL termen  Taxonomie
het geheel van gegevenselementen die de semantiek, presentatie en onderlinge (rekenkundige) verhoudingen bepaalt Instance het fysieke bestand dat de feitelijke rapportage bevat Validatie de controle van de instance (structuur, syntax, onderlinge verhoudingen) DTS (Discoverable Taxonomy Set) het geheel van alle gebruikte taxonomieën Report (feitelijk een Nederlands begrip) de ingang van de rapportage, bijvoorbeeld: rpt-bd-vennootschapsbelasting-verkort xsd 8

9 Opbouw XBRL (NT) Instance Taxonomie Domein laag FRIS Domein
Generieke gebruikerslaag Architectuur NT NL-FRIS Modellerings-regels FRTA FRIS Technische laag XBRL 2.1 Specificatie XML XSD Xlink XML-laag 9

10 Nog meer standaarden 10

11 Nederlandse Taxonomie 2011
Jaarrekeningendomein (KvK) Opstellen en deponeren jaarstukken (inclusief Samenval) Belastingdienstdomein Aangifte vennootschapsbelasting (inclusief verkort) Aangifte inkomstenbelasting (winst en niet winst, inclusief verkort) Aangifte omzetbelasting Opgave intracommunautaire prestaties (ICP) Statistiekdomein (CBS) Opstellen en leveren economische statistieken Bankentaxonomie (extensie)

12 De wereld van vandaag geen transparantie geen standaardisatie van vorm
semantiek data formaat veel belanghebbenden ontwikkel processen complex en te duur time to desk te lang Parmalat In december 2003 kon Parmalat een obligatielening van 150 miljoen euro niet terugbetalen, hoewel het 4.5 miljard aan liquide middelen zou hebben. Het Amerikaanse energieconcern Enron schokt Wall Street als bekendgemaakt moet worden dat de winst over de afgelopen vier jaar 600 miljoen dollar lager lag dan gemeld. Enron boekt 1,2 miljard dollar af. Bovendien liggen de schulden 17,5 miljard dollar hoger dan gedacht, doordat Enron ze via allerlei dubieuze constructies buiten de balans heeft gehouden. De koers van het bedrijf keldert van 80 dollar naar 61 cent. Enron vraagt in december het gerechtelijk akkoord aan. Het merendeel van de duizenden personeelsleden wordt ontslagen. Enron functioneert momenteel als een bescheiden bedrijfje, een schim van de reus die het ooit was. Geen standaardisatie van vorm Word, PDF, Excel, papier, kolommenbalans, HTML etc. Geen standaardisatie van semantiek Wat is winst? Fiscaal, commercieel? Na belastingen? Geen standaardisatie van data formaat Ja, Yes, True, J, Y, 1, T, of 01 Teveel belanghebbende SEC, DNB, KvK, CBS, Belastingdienst, aandeelhouders ed. Informatie niet klantgericht Desintermediatie Ontwikkelprocessen te complex en te duur Huidige data niet geschikt voor RTC Time to desk Duurt te lang voordat (gecorrigeerde) rapportage op tafel ligt

13 De wereld in beweging ontwikkelingen globalisering bedrijfsleven
toename complexiteit affaires, afnemend vertrouwen met als gevolg ketenbenadering en ketensturing standaardisatie van regels en techniek standaardisatie van toezicht en rapportage harmonisatie wetgeving administratieve lastenverlichting Inmiddels zijn er nauwelijks meer ‘ongelovigen’: mensen die het nut van SBR niet inzien. Maar het is nu zo, dat men er mee aan de slag wil en de resultaten proefondervindelijk wil ervaren. 13

14 Belastingdienst kiest voor gebruik van (open) standaarden
integrale informatiepositie voorinvulling gegevens elektronische aangifte horizontalisering toezicht zet in op SBR prioriteit voor verbeteren externe gegevensuitwiselling

15 Stand van zaken stromen in produktie OB ICP VpB IB verkorte VpB
verkorte IB doorontwikkeling infrastructuur (aansluitend op Digipoort) verbetering dienstverlening aan software-ontwikkelaars onderzoek mogelijkheden voor verbreding en verplichtstelling van stromen breder inzetten van ervaringen uit SBR / XBRL

16 Stand van zaken: gekwantificeerd OB
Totaal ICP: per jaar Totaal OB S2S Web Software- leveranciers: - x00 spelers - 4 klaar voor OB - 2 portals - 1 klaar voor ICP

17 Stand van zaken: gekwantificeerd vVpB
Totaal VpB: per jaar Totaal IH-winst Totaal top 45: (2007) Software- leveranciers: - 8 grote spelers - 3 klaar voor vVpB - 2 klaar voor VpB - 0 klaar voor IH


Download ppt "XBRL in Perspectief - internationaal - Belastingdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google